Massaker på det palestinska folket måste upphöra nu! – Uppdaterat information

Gemensamt uttalande från arbetar- och kommunistiska partier

Massaker på det palestinska folket måste upphöra nu!

Vi, de kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknat detta gemensamma uttalande, fördömer den israeliska statens barbariska och kriminella attack mot det palestinska folket.

Vi uttrycker vår fulla solidaritet med det palestinska folket och uppmanar alla arbetare världen över att samlas för att stärka vågen av fördömanden mot Israel och för att se till att solidariteten med det palestinska folket uttrycks i handling.

USA bär också ett enormt ansvar för den blodiga utvecklingen, i sitt allomfattande stöd till Israel i dess förtryck och ständigt återkommande massakrer mot det palestinska folket.

Likaså bär EU ett stort ansvar genom att driva linjen om att behandla offer och bödel lika samtidigt som samarbetet med Israel utvecklas såväl militärt, ekonomiskt som politiskt.

De kommunistiska partier och arbetarpartier som undertecknar detta uttalande kräver:

– Att brotten mot det palestinska folket fördöms.

– Att de ständiga flyganfallen mot det palestinska folket omedelbart måste upphöra och att ett markanfall måste förhindras.

– Den israeliska ockupationsarméns tillbakadragande.

– Ett omedelbart frisläppande av alla politiska fångar i de israeliska fängelserna.

– Att den oacceptabla muren rivs och att varje form av blockad mot palestinier i östra Jerusalem, på Västbanken och i Gaza hävs.

– Ett omedelbart slut på bosättningarna och en utrymning av alla bosättningar som upprättats i strid mot 1967-års gränser.

– Rätten för alla palestinska flyktingar att återvända, enligt FN:s beslut.

– Ett upphörande av alla militärövningar och allt militärt samarbete med Israel.

– Upprättandet av en palestinsk stat enligt 1967-års gränser med östra Jerusalem som huvudstad.

Undertecknad av 72 st kommunistpartier och arbetarpartier runt om i världen fram tills nu inklusive Sveriges Kommunistiska Parti, SKP.

 1. Communist Party of Albania
 2. PADS, Algeria
 3. Communist Party of Australia
 4. Party of Labour of Austria
 5. Democratic Progessive Tribune, Bahrain
 6. Communist Party of Bangladesh
 7. Workers’ Party of Bangladesh
 8. Communist Workers’ Party of Belarus
 9. Workers’ Party of Belgium
 10. Brazilian Communist Party
 11. Communist Party of Brazil
 12. Communist Party Britain
 13. New Communist Party of Britain
 14. Party of the Bulgarian Communists
 15. Union of Communists in Bulgaria
 16. Communist Party of Canada
 17. Communist Party of Chile
 18. Colombian Communist Party
 19. Socialist Workers’ Party of Croatia
 20. AKEL, Cyprus
 21. Communist Party of Bohemia and Morevia
 22. Communist Party in Denmark
 23. Communist Party of Denmark
 24. FARC-EP , PCCC
 25. Communist Party of Finland
 26. Pole of the Communist Revival in France
 27. Union of Revolutionary Communists in France
 28. Communist Party of Macedonia
 29. Unified Communist Party of Georgia
 30. German Communist Party
 31. Communist Party of Greece
 32. Hungarian Workers’ Party
 33. Communist Party of India
 34. Communist Party of India (Marxist)
 35. Tudeh Party, Iran
 36. Communist Party of Ireland
 37. Workers’ Party of Ireland
 38. Party of the Italian Communists
 39. Communist Party, Italy
 40. Jordanian Communist Party
 41. Communist Party of Luxembourg
 42. COmmunist Party of Malta
 43. Communist Party of Mexico
 44. Popular Socialist Party – National Political Association, Mexico
 45. New Communist Party of Netherlands
 46. Communist Party of Norway
 47. Communist Party of Pakistan
 48. Palestinian Communist Party
 49. Palestinian People’s Party
 50. Peruvian Communist Party
 51. Phillipine Communist Party (PKP-1930)
 52. Communist Party of Poland
 53. Portuguese Communist Party
 54. Communist Party of Romania
 55. Communist Party of the Russian Federation
 56. Communist Workers’ Party of Russia
 57. New Communist Party of Yugoslavia, Serbia
 58. Party of the Communists of Serbia
 59. Communist Party of Slovakia
 60. South African Communist Party
 61. Communist Party of Spain
 62. Communist Party of the Peoples of Spain
 63. Party of the Communists of Catalonia, Spain
 64. Galizan People’s Union, Spain
 65. Sudanese Communist Party
 66. Communist Party of Sweden
 67. Communist Party, Sweden
 68. Syrian Communist Party
 69. Union of Communists of Ukraine
 70. Communist Party USA
 71. Party of Communists USA
 72. Communist Party of Venezuela

Uttalandet kan komma att undertecknas av ytterligare partier.

Uttalandet på engelska med uppdatering av nya partier som skriver under finner du här.

[gview file=”http://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Flygblad-gemensam-uttalande.pdf”]

 

Stoppa Israels terrorbombningar

nordiska-kp

Återigen sprider Israels bombardemang död och förintelse över det palestinska folket i Gaza.

I stället för att eftersöka kidnapparna och mördarna på de tre bosättarpojkarna, som en rättsstat skulle göra, inledde det israelska apartheidstyret krig mod Gaza, Palestina.

Hittills har attackerna krävt uppemot 50 invånares död och mer än 150 sårade, män, kvinnor och barn. Bombardemanget fortsätter och Israel förbereder en invasion.

När skall det annars så aktiva självutnämnda ”världssamvetet” reagera? Var är de fördömande reaktionerna från den norska, den svenska och den danska regeringen? Skall Israel verkligen ha tillstånd till en sådan terrorverksamhet, utan några reaktioner? Skall Israel ha lov att fortsätta med att utplåna det palestinska folket genom olagliga bosättningar, sabotage av vattenförsörjningen till palestinierna, mord och terrorhandlingar?

De kommunistiska partierna i Norge, Sverige och Danmark, samlade på sommarläger i Norge, fördömer på det skarpaste Israels mordiska handlingar och uppmanar våra regeringar till att ingripa omgående.

Onsdag den 9. juli 2014
Jørgen Hovde -Norges Kommunistiske Parti www.nkp.no
Victor Diaz De Filippi – Sveriges Kommunistiska Parti www.skp.se
Betty Frydensbjerg Carlsson – Kommunistisk Parti i Danmark. www.kommunisterne.dk
Henrik Hedin – Danmarks kommunistiske Parti www.dkp.dk

Besök från Brasilien

Träff med svensktalande brasiliansk gäst, Frank Svensson, arkitekt och politiskt aktiv som är på väg till kommunisternas nordiska sommarläger:
Torsdag den 3 juli, kl. 18.00 i SKP:s lokal Flyghamnsgatan 1 i Skarpnäck (nära ICA)
Samtal om allt mellan Brics länder och fotbolls-VM.
Välkommen!

Protest mot västs inblandning i Ukraina

I dag lördag samlades folk på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot den väststödda fascistinfluerade kuppen i Ukraina. Dine Malmsten från Sveriges Kommunistiska Parti var en av talarna. Uttalande av SKP-Stockholm den 15 mars:

Det finns ingen rätt för något land att ingripa på ett anat lands territorium informerade utrikesminister Carl Bildt till Riksdagen den 13/3.

Det hade han alldeles rätt i, men för honom är inte denna folkrättsprincip något som den plundrande alliansen USA/EU/NATO (i vilka Sverige numera ingår) behöver anpassa sig efter. Den gäller inte när USA gör statskupper som senast i Honduras och Paraguay. Den gällde inte vid de militära interventionerna mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Den gäller inte vid den okonventionella krigföringen i Syrien m.h.a. legosoldater knutna till Al-Quaida.

Vi glömmer inte de 70-tal interventioner som USA begått sedan andra världskriget. Vi bortser inte de cirka 1000 militärbaser som USA har över hela jordklotet, finns där för att kriga och styra resten av värden eller skrämma valda delar av den till underkastelse. Vi känner till satellitspaningen i krigets tjänst, avlyssningsstationer jorden runt, NSA och FRA i samarbete. Om allt detta säger Carl Bildt inte ett ord i gängse media. Den mening av sanning han lyckades prestera i går. Den gällde inte för USA-kapitalet.

Den Orangea revolutionen övergick helt öppet i brun färg. Det är kanske inte så konstigt om vi påminns om att kapitalets diktatur kan uppdelas i:

–  endera en borgerlig demokrati som: en republik eller en parlamentarisk monarki,

–  å andra sidan i en fascistisk kriminell diktatur.

Båda varianterna döljer att staten är i kapitalets ägo. Kort kan sägas att fascism är kapitalism utan silkesvantar för att säkra att produktionsmedlen och råvarutillgångarna behålls i monopolkapitalets ägo.

Under den Orangea ”revolutionen” bjöds människor på vodka i stora mängder för att stanna kvar på torget i Kiev dygnet runt. Under den fascistiska statskuppen var bidragen mer generösa.

USA:s sändebud i Ukraina, Victoria Nuland ”Fuck EU” gav nypressade dollarsedlar, 20-30 US-dollar/dag åt 20- 30 000 fascister/nationalister för att skapa en illusion av folklig revolution. 500-1000 dollar/vecka betalades åt de som var beredda att fajtas och bära vapen och 2000 dollar/vecka åt ett plutonsbefäl. Hon och USA:s ambassadör Robert Pyatt hade regelrätta möten och satte planer i verket tillsammans med fascistpartiet Svobodas ledare Oleh Tianybok. Det har nu medgetts att USA betalade 5 biljoner dollar för att utveckla ”demokratiska organisationer”.  En statskupp var vad som genomfördes, för att få bort den demokratiskt valde presidenten Janukovitj.

Nu är det folket som blir offer i utvecklingen mellan antagonisterna USA/ EU/ NATO och Ryssland. Statskuppen i Ukraina är inget som bekymrar Carl Bildt eller några andra av USA/EU- kapitalets politiska företrädare. I dag när Sveriges intressen säljs ut till USA/NATO/EU är det inte till fördel folket men för monopolkapitalismen som har kommit ännu ett steg närmare ett mer fördelaktigt krig mot Ryssland för att utvidga sitt marknadsområde och råvarutillgångar. I detta äventyras naturligtvis också det svenska folkets säkerhet.

Västs och EU:s politiker och diplomater, däribland Sveriges ledde helt öppet händelserna och slagsmålet i Ukraina och underblåste konflikten precis som om Ukraina inte var en suverän stat, men en av deras kolonier.

Det finns ingen spontanitet i det som händer och har hänt i Ukraina. Processerna är styrda av erfarna marionettmästare som erhöll sina färdigheter vid krig och statskupper i bl.a. Jugoslavien, Georgien, Libyen, samt länder i Latinamerika, Mellanöstern och Asien.

Idoler till Hitler sitter i makten också i de baltiska staterna. I Ukraina skyndade de sig tidigt i konflikten att förbjuda Ukrainas Kommunistiska Partis aktivitet i två regioner. Därefter har de slagit sönder varenda partilokal i landet liksom UKP:s politiska företrädare. Förbudet mot kommunism är det tydligaste tecknet på en gryende fascism. (Nämnas bör att UKP fick 13 % i det senast parlamentsvalet 2012).

USA/EU/NATO stödde och använde sig av organiserade, ideologiska fascister ättlingar till SS (Schutzstaffel, den paramilitära kamporganisationen) vid interventionen av Ukraina. med uppgift att sprida antikommunism, förfölja och förbjuda politiska partier, främst Ukrainas Kommunistiska Parti. Nu förbereds rasistiska lagar mot den rysktalande befolkningen och andra minoriteter. Det här är utvecklingen för vad media och det politiska etablissemanget här kallar demokratins triumf i Ukraina.

En statskupp är inte en demokratisk triumf!

Om det är någon som är något intresserad av demokratiska processer i Ukraina ska den känna till den namninsamling om ca 4 miljoner underskrifter som gjordes av Ukrainas KP och som skulle utmynna i en folkomröstning som skulle tala om hur det ukrainska folket ville se sin

framtid. Ingen av de två sidorna – Janukovitj eller den USA/EU sponsrade fascist/nationalist -sidan var intresserade. Namninsamlingen förtegs av alla de som ville komma till den politiska makten utan att behöva bry sig om folkets åsikt i frågan. De ville bara få uttala sig i folkets namn för att sedan kunna ställa sig till förfogande för korruptionen.

Vi kommunister anser att det fortfarande finns mycket goda möjligheter att rädda både Sverige och världen från monopolkapitalets kolonialisering. Det finns en chans att stoppa deras exploatering av de arbetande, deras övertagande av jordens tillgångar och förstörelse av miljön.

Vi föreslår en enad gemensam kamp, mot både monopolkapitalismen och dess imperialism men också mot opportunismen som viker sig för monopolkapitalet så att produktionsmedlen och staten för evigt ska förbli i det absoluta fåtalets händer.

SKP fördömer:

–  USA/ EU/ NATO inblandningen i Ukrainas inre angelägenheter

– Förföljelsen av Ukrainas Kommunistiska Parti

Pensionsbluffen

Monopolkapitalismens politiska krafter verkar vara överens om att steg för steg förslava det arbetande folket. Det görs försök till att höja pensionsåldern som redan är högre än i många andra länder. Idag möts Moderaternas och Socialdemokraternas företrädare för att diskutera höjningen av pensionsåldern.

Enligt SVT:s Rapport är dessa monopolens partier överens om att höja pensionsgränsen till 69 år.

Samtidigt är arbetslösheten högre än aldrig förr. Ungdomsarbetslösheten är extremt hög och likadant är det bland invandrare. Bland kvinnor av olika grupper är deltidsarbetslösheten ett gissel. Samtidigt påstår borgarna att arbetskraft saknas.

Påstående om att vi måste arbeta längre för att finansiera den offentliga sektorn är inget annat än en lögn. När man gödslar kapitalet med offentliga medel, dels genom privatiseringar och dels genom att låta dem driva delar av den offentliga sektorn, höjs statliga direktörers och politikers löner exponentiellt och det blir mindre och mindre i statskassan.

Vad som behövs är ingen fortsättning på den nyliberala politik som förs av de båda blocken utan en politik som tar vara på arbetarklassens intressen, en politik som förs av Sveriges Kommunistiska Parti.

Ali Kinali

8 mars Internationella kvinnodagen 2014

Vi är för jämställdhet mellan kvinnor och män, i hemmet, i arbetslivet, i politiken – på alla områden.

Förenta Nationerna, FN, besluta 1980 om en konvention för kvinnors jämställdhet och Sverige har skrivit på. (Konventionens artikel 11.1 finns längst ner.) Varför har så mycket förblivit vackra ord?

Jämställd och ekonomiskt oavhängig är den som har egen inkomst. Arbetslösheten i Sverige är hög för både kvinnor och män och särskilt för ungdomar. Där företagens och direktörernas vinster är viktigast och skatter sänks satsas inte på fler jobb i den offentliga sektorn: lärare, vårdpersonal, hemtjänst med flera. I stället får färre arbeta mer, överallt. Lika lön för lika arbete står på pappret men är inte verklighet. Löneskillnaden mellan könen är 13,9 procent.

Vi har haft 8 timmars arbetsdag i snart hundra år. Tack vare den tekniska utvecklingen produceras varje dag mycket mer än förr. Produktiviteten har ökat. Vi kräver sänkt arbetstid med samma lön, för vår hälsas skull, för våra barns och familjers skull, för mer fritid som kan användas till egen utveckling och för fler fasta anställningar.

I Sverige lever kvinnor från världens alla hörn. Vi lär av varandra om kvinnors kamp mot krig, förtryck och förnedring, för kvinnors rättigheter och internationell solidaritet.

Arbetarklassens liv skiljer sig från den ägande klassens liv. Arbetarklassens kvinnor har en annan verklighet och sämre utvecklingsmöjligheter, och bolagsstyrelser är en främmande värld för oss. För att vår verklighet ska ändras måste samhället ändras i grunden, i gemensam kamp av män och kvinnor.

Ingen kvinnokamp utan klasskamp.

Ingen klasskamp utan kvinnokamp.

Organisera Dig i fackliga eller intresseorganisationer. Eller i ett politiskt parti som vill ändra på samhället och samtidigt på den otillräckliga jämställdheten.

Sveriges Kommunistiska Parti

FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Artikel 11
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa samma rättigheter särskilt
a) rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor;
b) rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av samma urvalskriterier vid anställning;
c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran, anställningstrygghet samt alla anställningsförmåner och tjänstevillkor, liksom rätten till yrkesutbildning och omskolning, inklusive lärlingsutbildning, högre yrkesutbildning och återkommande utbildning;
d) rätten till lika lön, inklusive förmåner, och till lika behandling vad beträffar arbete av lika värde liksom till lika behandling i fråga om arbetsvärdering;
e) rätten till social trygghet, särskilt då det är fråga om pensionering, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom samt annan arbetsoförmåga liksom rätten till betald semester;
f) rätten till arbetarskydd, inklusive skydd för fortplantningsfunktionen.

Uppskattat EU-seminarium

SKP:s Stockholmsdistrikt genomförde 22 februari hos ABF Norra Storstockholm ett välbesökt och uppskattat seminarium på temat EU och Sverige. Grunden lades av två föreläsningar, den första av Agneta Norberg, vice ordförande i Sveriges Fredsråd, som handlade om EU:s militarisering och den andra av Gösta Torstensson från Folkkampanjen Nej till EU som handlade om EU-medlemskapets konsekvenser för ländernas arbetsmarknader. Den inre marknadens två huvudpelare, utstationerings- och bemanningsdirektiven samt Lissabonfördraget som i princip ersätter Sveriges grundlag analyserades. Bättre rustade efter genomgångar och diskussioner kommer SKP att fortsätta att lägga sig i debatten om Sveriges EU-medlemskap och dess konsekvenser inför valet till EU-parlamentet i maj.