De kubanska patrioterna är äntligen fria!

SKP välkomnar att de sista tre av de fem kubanska patrioterna nu äntligen frigetts från omänskliga förhållanden i USA- fängelser. De var dömda på grundlösa anklagelser. I SR:s Ekonyheter i morse sades att de hade fängslats p.g.a spioneri mot exilkubanska grupper. Så var fallet men med det viktiga tillägget att de fem hade gjort det för att motverka och förekomma de ständiga terrorist-dåden- organiserade av USA i samarbete med dessa exilgrupper-mot den Kubanska staten och folket.

5 kuban

Deras återkomst till Kuba förverkligar ett av kraven som den kommunistiska- och arbetarrörelsen i hela världen kämpat för sedan de fem fängslades i Miami 1998.

SKP som under denna tid verkat för de kubanska patrioternas frigivning, gläds med alla de tusentals kamrater som deltagit i de många olika aktioner för deras villkorslösa frigivning från omänskliga fängelse-förhållanden i USA och deras rätt att återvända hem och få återse sina familjer.

Embargo Kuba

Samtidigt har vi inga illusioner om att imperialismens ansikte helt plötsligt skulle ha blivit mänskligare. Imperialismen använder alla de verktyg som må stå till buds för att uppnå sitt mål. Dit räknas både piska och morot.

Därför fortsätter SKP sin kamp mot den blockad som Kuba utsätts för från USA och emot EU:s beslut.

Vi uttrycker vår solidaritet med det kubanska folket och Kubas Kommunistiska Parti som snart firar den kubanska revolutionens 56 års jubileum-i kamp mot de imperialistiska terror-attackerna. Attacker som ägt rum för att omintetgöra det socialistiska bygget men som inte lyckats p.g.a styrkan och viljan hos det kubanska folkets val att inrätta sitt samhälle efter ett socialistiskt mönster.

 

Leve Moncada – Leve Kuba! Manifestera den 27 juli kl 14.00

Med anfallet mot Moncadakassernen i Santiago de Cuba 26 juli 1953 inledde kubanerna sin befrielsekamp. Efter revolutionen 1959 påbörjades det socialistiska samhällsbygget på Kuba.

Svensk-kubanska föreningen, Resocal och andra organisationer firar denna dag med en manifestation söndagen den 27 juli mellan 14.00-16.00 på Sergels Torg.

Sveriges Kommunistiska parti, SKP, deltar med fanor på manifestationen och uppmanar alla partisympatisörer att komma dit och manifestera tillsammans med SKP. 

Vi kommer också att dela ut ett flygblad som Initiativet för de kommunistiska- och arbetarpartierna antog i år om de 5 Kubanerna. SKP deltar i sekretariatet för Initiativet.

[gview file=”http://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Frige-de-fem-kubanska-hjältarna.pdf”]