Sista numret av Riktpunkt för 2014

Riktpunkt 10

Sista numret av Riktpunkts pappersutgåva för i år kan du läsa på på länken nedan. Säkra Riktpunkts fortsatta utgivning genom att betala din prenumeration för 2015! Att prenumerera på pappersutgåvan kostar 200 kronor per år. För att göra det sätt in pengarna på SKPs PG. 421 53 84-1.

Innehåll Riktpunkt nr 10 2014
Budgeten och den politiska krisen
Budgetbehandlingen, återigen
SKP kräver av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson
Allmänna sektorn måste återinföras
Kapitalets gränslösa fantasi
Feminism ett hjälpmedel i kampen mot arbetarklassen
Svensk fotboll i förändring
Funderingar kring arbetslinjen
Julens historia
Mörkret i Gaza
SKP bildat i Lund
Höga studier i Moskva
Putin räddade världsfreden
Juldikt

http://riktpunkt.se/rp_2014/nr_10_2014/rp_10_2014.pdf

Nytt nummer av Riktpunkt är ute!

Det nya numret av Riktpunkt är ute.

Köp, läs och sprid SKP:s tidning

Riktpunkt

Innehåll Riktpunkt nr 9 2014

Imperialismen och Mellanöstern
Nej till NATO och Värdlandsavtalet
En antologi om Sveriges säkerhetspolitik
Romernas situation i Sverige
Vårdvalet gynnar de rika
Kommunisternas och arbetarpartiernas 16:e internationella möte
SKP Stockholms firande av Oktoberrevolutionen
Oktoberrevolutionen och imperialismens brustna löften
SKU besökte Ungkommunisterne i Danmark
Berlinmuren
Imperialismen på 2000-talet
Regeringar kommer och går
Ukraina återvänder till tiden under naziockupationen

SKU besökte Ungkommunisterne i Danmark

Lördagen den 22 november besökte fyra medlemmar från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) Ungkommunisterne i Danmark. Det var med anledning av att Ungkommunisterne firade 5 års jubileum som ungkommunisterna besökte Danmark.

Ungkommunisterne

Ungkommunisterne är ett gemensamt ungdomsförbund för KPiD/DKP, men är självständigt organisatoriskt.

Dagen började strax efter klockan 12 med ett föredrag av Wilfred Gluud från Dansk Vietnamesisk Forening. Han informerade om Vietnams historia flera hundra åt tillbaka till dagens socialistiska republik. Sedan talade en person om situationen i Irak och ISIS (Islamiska staten).

Efter både föredragen blev det en hel del diskussioner, kanske mest om ISIS och deras brutalitet, men också hur kommunisterna kan vara ett alternativ, både i Danmark och Sverige, så att de inte lyckas rekrytera unga människor.

Efter diskussionerna blev det en bit mat, som följdes av en trevlig fest med livemusik. SKU hade med en hälsning till Ungkommunisterne, som framfördes (här under publiceras ett utdrag):

”Vid våra träffar har vi lärt oss att vi möter samma problem i våra respektive länder – problem som alla bottnar i det kapitalistiska systemet[…] I Sverige idag är över 25 procent av ungdomarna arbetslösa. Av de unga som har jobb, som arbetar en stor del under mycket otrygga anställningsförhållande. Utvecklingen har fört oss tillbaka i tiden. För 100 år sedan stod man utanför fabrikerna med mössan i hand i hopp om att idag skulle man få arbeta, idag skulle man få en inkomst till sin familj. Idag sitter man hemma och väntar på ett SMS i telefonen med exakt samma förhoppning – ”hoppas jag får en inkomst idag ”. Ja det har gått så långt, så de som har dessa otrygga anställningsförhållanden sover med mobiltelefonen sidan om sig, för att säkert inte missa ett SMS om ett jobberbjudande, fast jobbet kan vara en dag bara eller till och med några timmar.

Situationen på bostadsmarknaden är inte mycket bättre. Vi har idag 250 000 ungdomar som önskar kunna flytta hemifrån, men inte kan på grund av avsaknaden av bostäder[…]

Men det finns naturligtvis lösningar. Lösningarna kräver mer pengar in i samhällskassan. Vad som behövs är en omfördelning av resurserna. I Sverige har vi 15 familjer, som tillsammans äger förmögenheter på över 4000 miljarder kronor. Detta är rikedomar som det arbetande folket skapat åt dessa 15 familjer. Det är vi, våra föräldrar och våra förfäder som har skapat dessa rikedomar[…]

Tiden är mogen att samhället tar över produktionen. Vi behöver inga parasiter och mellanhänder, vi behöver inga kapitalister.

Vad vi behöver är ett samhälle där ungdomen får växa upp, utan ständigt ångest och oro, utan arbetslöshet. Ett samhälle där ungdomen får förverkliga sina drömmar och förhoppningar. Detta är socialismen. Och i kampen för socialism står Ungkommunisterna i främsta ledet i Danmark, tillsammans med KPiD och DKP.

Tillykke till de danska ungkommunisterna!

Leve vänskapen mellan de svenska och danska ungkommunisterna!”