Stockholms Läns Landsting förkastar trygga anställningar

På landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 januari behandlades två S-motioner och avslogs av den borgerliga majoriteten.

landstingshuset-sthlm

 

Den första handlar om Personalövertagande som norm vid upphandlingar i Stockholms läns landsting och den andra om Att ställa krav på svenska kollektivavtal för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid landstingsupphandlingar och leverantörsavtal

Motionerna väckte SKP:s intresse. Partiets Stockholmsdistrikt skriver i sitt landstingsprogram från 2014:

”Stockholms läns landsting är en av Sveriges största beställare av varor och tjänster. Det rör sig sannolikt om en årlig summa av minst 25 miljarder. Det är gigantiska belopp som lockar till sig allsköns mörkerman som tar skattebetalarnas pengar. Kräv alltid svenska kollektivavtal hos de olika entreprenörerna och att man inser vikten av att personalen är fackligt organiserad.”

SKP:s grunduppfattning är att i Sverige gäller svenska kollektivavtal liksom svensk lagstiftning. Skulle den svenska lagstiftningen LAS gällande ”Övertagande av verksamhet” gälla skulle exempelvis bussförarnas anställningsproblem när landstinget byter entreprenör för att sköta kollektivtrafiken vara löst. LAS är i detta fall underordnad EU:s lagstiftning och därmed har de politiska partierna i Stockholms läns landsting hittills accepterat att bussförarna får söka om sina jobb då de alla är anhängare av EU. Tyvärr intar även bussförarnas fackförbund samma hållning som innebär att man låter verksamheten dikteras av EU och själva därmed abdikerar som en kämpande fackförening.

Andra exempel på hur skattefinansierade arbetsplatser blir otrygga och värdefull kompetens försvinner är att personalen vid upphandlingen av biljettkontrollen inom AB SL och vid upphandlingen av Barn- och Ungdomspsykiatrin i bland annat Järva inte övertogs.

Vidare menar SKP att då landstinget i Stockholms län varje år upphandlar varor och tjänster för ca 25 miljarder kronor så skulle ett beslut av Stockholms läns landsting om att endast köpa tjänster av företag som är bundna av kollektivavtal få en enorm betydelse för hela den svenska arbetsmarknaden.

I en utdragen debatt försvarade socialdemokraterna sin motion om krav på kollektivavtal med hänvisning till ett nytt EU-upphandlingsdirektiv som håller på att implementeras av statsmakten. Av högläsning ur direktivet framgick att kollektivavtal nämns när EU nu anser att även sociala krav ska beaktas vid upphandlingar utöver ekonomiska och miljömässiga. Något måste väl göras när snart hela arbetsmarknaden i EU kapsejsar.

Det är skrattretande när den borgerliga majoriteten i sitt svar på motionen hänvisar till den ”Uppförandekod för leverantörer” som gäller i länet och att den ska garantera att entreprenörer av etiska skäl följer lagar inom arbetsrätt och socialförsäkringsskydd. Kollektivavtal verkan man ha panisk skräck för och vara glad över att kunna avvakta det nya direktivets implementering i förhoppningen att det blir en tandlös tiger.

Debatten i Stockholms läns landstingfullmäktige visade med all tydlighet att för att få ordning och reda att gälla på den svenska arbetsmarknaden utan lönedumpning och andra missförhållanden måste de svenska fackföreningarna våga frigöra sig från det OK EU-medlemskapet innebär.

 

SKP, Stockholmsdistriktet

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.