Kategori: solidaritet

Sveriges Kommunistiska Parti firade 1 Maj : Stockholm

I strålande solsken firade Sveriges Kommunistiska Parti idag Första Maj, arbetarklassens kampdag, med manifestationer i både Stockholm, Malmö och Göteborg. Före partiets arrangemang hade också SKP Stockholm deltagit i det högtidlighållande av minnet av de Spanienfrivilliga som varje år hålls

1 maj med kommunisterna – mot lönesänkning och för gemensam kamp

Uppmärksamma 1 maj med SKP & SKU!

Stockholm: Nytorget 11:30 – 12:30
Göteborg: Järntorget 10:00 – 14:00
Malmö: Triangeln 12:00 – 13:00

SKU Sveriges Kommunistiska Partis första maj-uttalande.

Inflationen har planat ut och man pratar om en ljusning i ekonomin. …

1 Maj med Kommunisterna – Lägg krisens bördor på kapitalismen – inte arbetarklassen!

Lägg krisens bördor på kapitalismen – inte arbetarklassen!

Annorlunda tider kräver annorlunda metoder: välkomna till ett digitalt 1 maj!

Den kris vi nu befinner oss i på grund av corona är ingen ny sorts kris. Kapitalismen hamnar regelbundet i kris. …