Musik

STATEN OCH REVOLUTIONEN

https://www.youtube.com/watch?v=5aDSMjgVNjI

INTERNATIONALEN

https://www.youtube.com/watch?v=Mzj-COdbKmo

https://www.youtube.com/watch?v=WH6Ajowgg4U

https://www.youtube.com/watch?v=msEYGql0drc

https://www.youtube.com/watch?v=BAO3-h0qtps

https://www.youtube.com/watch?v=Pt2_oQAUH5s