Uttalande från SKP Stockholm om fascismen

skp-loga

Ett samhälle som är betecknat som demokrati kan inte dela upp människor i ras och olika sociala levnadskulturer.

Länder som betecknar sig själva som demokratiska, har alltsedan andra världskriget, som orsakades av fascismen, fortsatt begå de mest grymma brott! Nu 64 år senare försöker fascismen åter nästla sig in i de mest ansedda demokratiska samhällena och ta över gator och torg. Och det främst i hela Europa som kan tyckas vara kapitalismens högst utvecklade hierarki.

Den slutsats antifascistiska krafter huvudsakligen bör dra av detta, är att det är kapitalismen som är skyldig till de klasskillnader, som leder till flyktingströmmar orsakade av ekonomiska och sociala skäl, som rasismen i sin tur sedan utnyttjar! Kapitalismen utnyttjar rasismen till att så split mellan grupper i samhället i syfte att försvaga dem så de lättare kan utnyttjas: Enade vi stå, ensamma vi falla!

Sedan uttalar sig makthavarna som antirasister och föreslår nolltolerans, men de har inga konkreta förklaringar som beskriver vad som menas med detta eller hur det ska gå till! Det är bara ett spel för att få dem att verka handlingskraftiga!

Idag ser vi åter igen på svenska gator och torg hur nazister ger sig på arbetare, pensionärer, studenter, affärsmän och tjänstemän. Detta är bevis på att fascismen inte kan utrotas inom kapitalismen. Därför att kapitalismen som system är för orättvisor, vilket är grundorsaken till de sociala konflikter, som de utsatta reagerar på.

Att reagera på orättvisor är sunt, men när nazister gör det blir följderna katastrofala, som vi sett!

Vi kommunister är de krafter som världen över slåss mot fascismen och står i de främsta leden. Därför är vi här idag!

Vi kommunister har slagits mot fascismen historien igenom. Under andra världskriget stod vi i främsta ledet när nazismen besegrades i Europa och ute i världen. Vi kommer även fortsättningsvis förvalta vårt antifascistiska arv, tillsammans med alla andra sådana krafter. Tillsammans kan vi besegra de onda krafterna även i dessa svåra tider.

Antifascister! Kommunister! Socialister! Fredsaktivister! Syndikalister! Socialdemokrater! ALLA: oavsett vilka vi är och vad vi är; ta kamp sida vid sida! INNAN det är för sent! Var med i kampen, mot rasism och kapitalism, för ett enat folk är dess värsta fiende, då det är kapitalismen som föder rasismen! Som sann antifascist behöver man veta detta!

Kom med oss, sida vid sida med Sveriges kommunistiska parti, SKP!

Vi kommunister är de äkta och sanna profeterna mot nazismen och samtidigt mot kapitalismen! Vill du kämpa mot orättvisan, mot kapitalismen, mot fascismen? Kom då med oss!

SKP på Socialistiskt Forum

Bilden: SKP:s bokbord under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm 23 november.

Böcker som vi sålde var till exempel Marskalk av Sovjetunionen Georgij Zjukovs Minnen och reflexioner, Lenin i Sverige Året 1917, Svenskar i Sovjetunionen och Vad är klasser och klasskamp? Flera ungdomar ville köpa vår Marx-affisch. Socialismen ABC uppmärksammades av en man som berättade att han var den som 1966 gav ut Hubermans text för första gången på svenska. De nyaste av partiets trycksaker fanns på plats: Partiprogrammet och en presentationsfolder över SKP. Det blev ett bra resultat som krymper rejält när bokbordet i sig kostar 500 kronor.

Annars var det lika mycket trängsel som vanligt och många portades vid dörrarna till seminarierna på grund av brandrisk. Illavarslande tecken finns också. 2012 nekades SKP:s stockholmsdistrikt och KP var sitt seminarium. I år nekades Svensk-kubanska föreningen detsamma och Syriensolidaritet med sin paroll Nej till krig mot Syrien fick inte ha bokbord. Det fick däremot gruppen som har samma uppfattning som den svenska riksdagen i Syrienfrågan, nämligen stöd till de trestjärniga så kallade rebellerna och därmed stöd till inbördeskriget.

BB