100 % klasskamp

Uttalande från SKP Stockholm om fascismen

Uttalande från SKP Stockholm om fascismen

Ett samhälle som är betecknat som demokrati kan inte dela upp människor i ras och olika sociala levnadskulturer. Länder som betecknar sig själva som demokratiska, har alltsedan andra världskriget, som orsakades av fascismen, fortsatt...

SKP på Socialistiskt Forum

Bilden: SKP:s bokbord under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm 23 november. Böcker som vi sålde var till exempel Marskalk av Sovjetunionen Georgij Zjukovs Minnen och reflexioner, Lenin i Sverige Året 1917, Svenskar i...

Folkkampanjen mot vinster i välfärden

Folkkampanjen mot vinster i välfärden

har upptaktsmöte inför manifestationen 21 september ABF-huset Sveavägen 41, torsdag 15 augusti kl. 18.00 Alla intresserade är välkomna.

Leve Moncada 60 år!

Leve Moncada 60 år!

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2013/07/moncada-20120718.pdf”]