100 % klasskamp

Pensionsbluffen

Monopolkapitalismens politiska krafter verkar vara överens om att steg för steg förslava det arbetande folket. Det görs försök till att höja pensionsåldern som redan är högre än i många andra länder. Idag möts Moderaternas...

8 mars Internationella kvinnodagen 2014

8 mars Internationella kvinnodagen 2014

Vi är för jämställdhet mellan kvinnor och män, i hemmet, i arbetslivet, i politiken – på alla områden. Förenta Nationerna, FN, besluta 1980 om en konvention för kvinnors jämställdhet och Sverige har skrivit på....

Uppskattat EU-seminarium

SKP:s Stockholmsdistrikt genomförde 22 februari hos ABF Norra Storstockholm ett välbesökt och uppskattat seminarium på temat EU och Sverige. Grunden lades av två föreläsningar, den första av Agneta Norberg, vice ordförande i Sveriges Fredsråd,...

EU och Sverige

• Arbetsmarknadspolitiken, inledn. Gösta Torstensson, redaktör, författare och aktivist i Folkrörelsen Nej till EU • EU:s militarisering, inledn. Agneta Norberg, fredsaktivist, vice ordförande i Sveriges Fredsråd • Diskussion Tid: Lördagen den 22 februari 2014,...

Uttalande från SKP Stockholm om fascismen

Uttalande från SKP Stockholm om fascismen

Ett samhälle som är betecknat som demokrati kan inte dela upp människor i ras och olika sociala levnadskulturer. Länder som betecknar sig själva som demokratiska, har alltsedan andra världskriget, som orsakades av fascismen, fortsatt...

SKP på Socialistiskt Forum

Bilden: SKP:s bokbord under Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm 23 november. Böcker som vi sålde var till exempel Marskalk av Sovjetunionen Georgij Zjukovs Minnen och reflexioner, Lenin i Sverige Året 1917, Svenskar i...