Grekland: Kamp mot åtstramingspaketet

Det tredje åtstramningspaketet (memorandum) för Grekland, som ska sättas i hamn efter överenskommelse mellan den grekiska regeringen från SYRIZA och ANEL med stöd av de borgerliga partierna Nea Dimokratia, PASOK, Potami och Trojkan (EU, IMF och ECB) kommer att bli ett av de värsta. De två tidigare som lett till att mer än hälften av det grekiska folket nu lever under existensminimum och där alltför många till och med svälter gäller fortfarande och ska således adderas till det nya åtstramningspaketet.

Det tredje memorandum kommer bland annat att ha en automatisk mekanism som ska skära ned utgifter som avviker från det mål som de imperialistiska organisationerna tillsammans med den grekiska regeringen har fastslagit.

Här följer en lista på saker som snart kommer att tillämpas. En del av dem måste röstas igenom i parlamentet denna vecka.

1. Momsen kommer att höjas rejält med konsekvens att allt blir mycket dyrare för folket. Speciellt när det gäller mat, energi, allmänna kommunikationsmedel och så vidare.
2. Den extra skatt, ENFIA, som den föregående regeringen införde, ca 26 miljarder kronor för folket, som SYRIZA lovade att ta bort, ligger kvar. En annan skatt, ”Solidaritetsskatten” som den föregående regeringen också införde, ligger likaså kvar.
3. Alla pensioner ska minskas med ca 4- 6 procent. Detta i ett läge när 50 procent av pensionärerna i Grekland inte får mer än 4 500 kr i månaden.
4. Ett litet extrabidrag för fattiga pensionärer (tilläggspension för de som har garantipension, som funnits i många år), för att underlätta deras nödtorft, kommer tagas bort succesivt fram till år 2019.
5. Alla förtidspensioner ska tas bort genom hård bestraffning med höga avdrag för de som vill gå i pension i förtid.
6. Ett minskat statligt stöd till pensionsmyndigheterna ska leda till ännu lägre pensioner då myndigheterna ytterligare ska skära ner, utifrån sin budget.
7. Frysning av de låga grundpensionerna till 2021 (se punkt 4).
8. Regeringen slopar sitt löfte om att höja minimumlönen till 7 500 kronor. Minimumlönen ska regleras utifrån företagens vinster.
9. Bönderna får dubbel inkomstskatt.
10. Det skydd som fanns att bankerna inte kunde inte kasta ut dig från ditt hem på grund av skulder, tas bort. Det ska vara fritt för bankerna att ta över folkets boende om man har skulder.
11. Beskattningen höjs ytterligare för vanliga arbetare.
12. Lönerna för de statliga anställda, skärs ner ytterligare (de har fram till nu förlorat ca 50 procent av lönen jämfört med 2010).
13. Privatisering av flygplatserna, pendeltåg, de stora motorvägarna (som har vägavgifter), hamnen i Thessaloniki och Pireus (den största hamnen i Medelhavet) samt området vid den gamla flygplatsen i Aten.
14. Ytterligare privatiseringar kommer äga rum, såsom gasdistribution, telekommunikationer och så vidare. En ny institution införs, till vilken nästan all statlig egendom ska föras över och den ska vara oberoende från staten.
15. En del av det statliga energibolaget säljs ut.

PAME-ocupation-finansminsteriet

Greklands Kommunistiska Parti (KKE) och de radikala fackföreningarna har kallat till motstånd och kamp mot denna politik. Olika aktioner (demonstrationer, strejker, ockupationer och så vidare) planeras den närmaste perioden. I många städer har redan solidaritets- och folkkommittéer bildats för att garantera att ingen ska behöva svälta, att man ska kunna få mediciner gratis och att folket försvarar sitt boende mot bankernas långa fingrar.

Åtstramningspaketet från “vänster”-höger regeringen i Grekland

RIKTPUNKT I GREKLAND | Det grekiska parlamentet röstade sent i natt igenom regeringens förslag om mandat att förhandla fram den slutgiltiga, den nya, tredje åtstramningspaket, sedan 2010. Det innebär åtstramningar på 13 miljarder euro med löne- och pensionssänkningar, privatiseringar, ökade skatter för arbetarklassen samt lättnader för kapitalet.

pame 10 juli

I omröstningen röstade 291, av 300 ledamöter. 251 röstade för (från SYRIZA, ANEL, Nea Dimokratia, PASOK och Potami), 32 röstade emot och 8 avstod.

KKE:s riksdagsledamöter röstade emot och fördömde än en gång regeringen. KKE uppmanade folket till att organisera sig, att motsätta sig alla åtstramningar som kommer. Fortsätta protesterna på gator och arbetsplatser. KKE väljer inte mellan Skylla och Charybdis, mellan åtstramningspaket och Grexit. KKE anser att vi måste bryta med kapitalet och EU.

Tiotusentals arbetare, studenter, pensionärer, kvinnor och män, samlades vid Omoniatorget med PAME och marscherade till Syntagmatorget, utanför det grekiska parlamentet. Där man ropade paroller mot det nya åtstramningspaket som presenterades och som röstades igenom under fredagsnatten samt mot Trojkan (EU, IMF och ECB). Man kräver utträde ur ut EU.

Deltagarna uppskattades till ca 30–40 000 tusen, där 90 procent var från PAME.

Följ hela rapportering från Grekland, Redaktionen är på plats i Grekland

Rapport från Grekland, torsdagen den 2/7

Mycket stort protestmöte i Aten ikväll

Alexis Tsipras pratade sig varm för EU

Nej seger i folkomröstningen i Grekland

Om utvecklingen i Grekland

Kampen mot överenskommelsen mellan den grekiska regeringen och EU intensifieras

Igår, den 23 juni deltog tusentals pensionärer och arbetare från den radikala fackföreningsfronten PAME i Aten i en mycket stor demonstration, mot den överenskommelse som den grekiska vänster- höger regeringen kommer att underteckna de närmaste dagarna, som kommer att privatisera stora delar av den statliga och offentliga verksamheten som hamnar, energi, flygplatser, samt ytterligare skära ned de redan låga pensionerna och lönerna.

Greklands Kommunistiska Parti- KKE:s organisation i Aten utlyste ytterligare en stor demonstration nu på fredag utanför parlamentet och uppmanade hela folket i alla städer att resa sig för att stoppa överenskommelsen.

Den kommunistiska fraktionen inom grekiska LO, som består av ca en tredjedel av ledamöterna i styrelsen, begärde under kvällen att en generalstrejk omgående skulle utlysas.

Redan har två fackförbund, i vilka kommunisterna har majoritet, handels- och sjömansförbundet utlyst strejk till den 30 juni.

pame-23juni

De närmaste dagarna kommer Grekland att skakas av stora demonstrationer, både mot SYRIZA:s regering, som kallar sig vänster men som kommunisterna hela tiden påpekat är en socialdemokratisk sådan som lyder kapitalet och de imperialistiska sammanslutningarna inom EU och NATO.

Det enda alternativet är enligt KKE att bryta med kapitalets politik, gå ur EU och NATO och med en stark folkrörelse nationalisera företagen med folkmakt.

Strejkledaren för stålarbetarstrejken i Stockholm

Med ett stort deltagande ägde i lördags, den 14 mars, ett möte rum med Georgios Sifonios, strejkledaren för den heroiska stålarbetarstrejken i Aten, Grekland, som pågick i 9 månader. Under mötet visades dokumentärfilmen, ‘Non Omnis Moriar’ som handlar om arbetarnas medvetna kamp under stålarbetarstrejken, å ena sidan för sina rättigheter och för sin klass och å andra sidan gentemot kapitalet och den borgerliga staten.

Kanakaris Theodosia SifoniosSifonios Stockholm 1 Sifonios Stockholm 2 Sifonios Stockholm

Dokumentären väckte starka känslor och efteråt blev det en intressant diskussion, med den unga kvinnliga regissören, Theodosia Grammatikou och strejkledaren Georgios Sifonios om det viktigt i att förstå att kapitalet med alla medel försöker att knäcka arbetarklassen, inte bara i Grekland men i alla länder, också i Sverige. Det handlar sist och slutligen om att klass står emot klass och kampen för arbetarklassens maktövertagande.

Sifonios antifasistiko mnimeio

Georgios Sifonios besökte också La Mano, de Spanien-frivilligas monument, för att hedra de kommunister som kämpade mot fascismen i Spanien mellan 1936- 39. SKP Stockholm deltog i mötet med en delegation. Mötet arrangerades av Grekiska Föreningen i Stockholm och SEKO, Klubb 111.

Strejkledaren för stålarbetarstrejken i Stockholm

Den 13 och 14 mars kommer till Stockholm, ledaren för stålarbetarstrejken i Aten, Georgios Sifonios.
Georgios Sifonios, var strejkledare för strejken i stålfabriken Hellenic Halyboyrgia, som pågick i 9 månader. Fabriksägaren ville sänka lönerna och avskeda en stor andel arbetare. Det mötte motstånd från nästan alla arbetare och väckte en stor solidaritetsvåg i Grekland och i många andra länder.
SEKO Tunnelbanan tillsammans med andra visade konkret solidaritet i denna kamp.
Georgios Sifonios
Grekiska föreningen i Stockholm och SEKO Tunnelbanan arrangerar tillsammans detta besök.
Fredagen den 13 mars, kl 14.00, vid Grekiska föreningens lokal, Idungatan 4, Odenplan, kommer att berätta om kampen, var det ledde och hur är situationen nu för dem samt för arbetarklassen i Grekland. Vi bjuder i detta möte, alla aktiva inom facken men också andra intresserade. Det kommer finnas översättning på svenska.
Lördagen den 14 mars på Grekiska Kulturhuset, 1 tr upp, Idungatan 4A, kommer att visas dokumentären om stålarbetarstrejken, Regissören kommer att närvara och Georgios Sifonios kommer att kommentera.
Dokumentären är textad på engelska också.
Ni är mycket välkomna!!!
Stålarbetarstrejk Stålarbetarstrejk1 Stålarbetarstrejk2 Stålarbetarstrejk3

Provokation mot Rizospastis, KKE:s dagstidning – Svaret från arbetarna kom på en gång

Uttalande från KKE

Under de senaste dagarna har det gjorts försök att provocera “Rizospastis” (KKE:s partiorgan) och naturligtvis också KKE. Huvudpersonerna för detta var representanter för koalitionsregeringen SYRIZA- ANEL, tidningen “Avgi” som tillhör SYRIZA, och naturligtvis ett dussintal “anonyma” och “oberoende” bloggar som rusade till för att föra provokationen vidare.

Den 11 februari laddades en text med titeln “Du kommer inte att tro dina  ögon- annonsen finns på Rizospastis sista sida” upp på den välkände journalisten Spyros Karatzaferis webbplats. Texten åtföljdes av ett fotografi av Rizospastis, som hade en Coca Cola annons på sista sidan.

Datumet för den specifika upplagan av “Rizospastis” var medvetet dolt så att läsarna skulle ledas till att tro att det var ett nytt nummer och under den period där arbetarna i bolaget har varit engagerade i en flera månader lång kamp.

Dock var detta specifika nummer av Rizospastis publicerat den 27 maj 2012, dvs 17 månader innan den stora strejken mobiliserades av arbetarna på “Coca Cola”.

Rachel Makri, parlamentsledamot i SYRIZA (som brukade vara i ANEL) upprepade provokationen, när hon i ett TV-program, sade: “I förrgår såg jag Rizospastis och det hade en Coca Cola annons på sin sista sidan …” !!

Avgi, SYRIZA:s tidning, plockade upp stafettpinnen och laddade upp detta utdrag ur TV-programmet, som inkluderade dessa påståenden, på sin Youtube- kanal. Videon laddades upp med titeln: “Rachel Makri svarar Potami och KKE”.

Dessa handlingar visar propaganda i äkta Goebbels- stil av den “statliga vänstern”, vilket inte kan använda argument för att besvara den väl underbyggda kritiken från KKE mot regeringens uttalanden och program samt dess inledande konkreta åtgärder.

Facket som organiserar Coca-cola arbetare, Greek Federation of Workers in the Bottling Industry (POEEP), fördömde direkt denna provokation och svarade att PAME, KKE och tidningen Rizospastis var en av de få som stödjer strejken i Coca-cola fabriker i Grekland.

coca cola arbetarePAME demonstration i Brysell
PAME och Coca cola arbetare

Massdemonstration i dag i Aten

Ett starkt utbrott av indignation, vrede och krav

Nationell demonstration av PAME, den 1 november 

Fler än 100,000 personer, ett hav av människor flödade ut på Atens gator i 9 enorma demonstrationer som möttes upp på Syntagma torget, till PAME:s nationella demonstration.

Närmare 1000 organisationer, fackföreningsförbund svarade på PAME:s upprop som förenade arbetare med bönder, studenter med kvinno-organisationer och egenföretagare med pensionärer och immigranter.

Dagens stora nationella demonstration är ett starkt uttryck för indignation, vrede och krav. Den gav ett kraftfullt klassvar till regeringen och kapitalisterna som visade arbetarrörelsens förmåga.

Den gav ett kraftfullt klassvar till regeringen och kapitalisterna som visade arbetarrörelsens förmåga.

Kampen fortsätter i Grekland med en dags generalstrejk den 27 november 2014.

PAME Aten PAME Aten1 PAME Aten2 PAME Aten3 PAME Aten4 PAME Aten5

Här nedan kan man se video från de olika demonstrationerna som möttes upp senare utanför Greklands parlament i Aten