Arbete åt alla!

Ur Sveriges Kommunistiska Partis valplattform

Rätten till ett arbete att gå till varje dag är en omistlig del i ett lyckligt liv. Att ha ett arbete innebär inte bara att man har sin försörjning tryggad, det innebär också att man …