Stöduttalande för 90 varslade pendeltågsstädare

Barbara Brädefors överlämnar SKP:s uttalande till SEKO Pendelklubbens ordförande Rainer Andersson.

Idag invigdes en ny pendeltågstunnel under Stockholms innerstad med de nya stationerna Stockholm Odenplan och Stockholm City. Att separera pendeltågen från SJ-spåren inom en del av Stockholm underlättar för kollektivtrafiken och SJ. Det är därför med all rätt som de arbetande som ett sådant stort projekt kräver får en värdig hyllning efter åtta års slit. Inte minns vi att någon av dem kom till tals från jättescenen på Odenplan, det var Stockholmspolitiker och statsministern som hördes.

Men parallellt försiggår ett brott mot en annan arbetsstyrka när 90 pendeltågs- och stationsstädare varslas med uppsägning av Hongkongföretaget MTR:s (som för SL driver pendeltågen och tunnelbanan) entreprenör Reneriet. Reneriet, del av ett finskt storföretag i städbranschen, har idag 195 städare men har ändå varit tvunget att anlita extrapersonal till och från. Nu ska 90 personal bort eftersom MTR uppenbarligen har vunnit upphandlingen hos Stockholms läns landsting med underbud. Städpersonalens vrede riktar sig mot MTR och trafiklandstingsrådet Tamsons städkaos. Städarnas plakat på Odenplan var en nödvändig upplysning till åskådarna och ett starkt krav till politikerna.

Här följer SKP Stockholms stöduttalande till städarna:

Till
SEKO pendelklubben

Sveriges Kommunistiska Parti i Stockholms län ger sitt solidariska stöd till de 90 av städbolaget Reneriet varslade städarna på pendeltågslinjerna. SKP litar på er arbetserfarenhet som säger att inte ens de hittills anställda 195 städarna är tillräckligt vilket styrks av att extrapersonal har anlitats under senaste halvår.

Städbolagets åtgärd är en konsekvens av det arbetarfientliga upphandlingssystemet, påtvingat av EU och genomfört av SL, där företag som MTR tillskansar sig verksamhet med underbud för att sedan lösa problem på de anställdas bekostnad.

SKP konstaterar att SEKO:s pendelklubb förstår orsak och verkan när man på sin hemsida skriver: ”På sikt är vårt krav en kollektivtrafik i offentlig regi utan vinstintresse och ett slut på upphandlingarna av våra arbetsplatser.”

Skarpnäck 9 juli 2017
SKP
stockholm@skp.se

Säkerheten äventyras i Stockholms tunnelbana

SKP i Stockholm har tagit del av SEKO klubb 111:s uttalande mot förarlösa tunnelbanetåg på Röda linjen från 2025. Detta vill Trafiknämnden i Stockholm, alltså Landstinget, besluta om den 23 augusti. SKP ansluter sig till de fackliga synpunkterna och protesterna.

C30

Den 23 augusti 2016 kommer Trafiknämnden i Stockholm (Landstinget) att fatta ett inriktningsbeslut gällande införandet av helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje från och med år 2025.

Tjänstemännens förslag baseras enligt oss, enbart på ekonomiska kalkyler. I huvudsak går förslaget i ut på att det inte kommer att finnas förare längre inom tunnelbanan och att plattformsbarriärer sätts upp på stationerna och annan fjärrövervakad teknisk lösning som hindrar spårbeträdande och andra störningar i trafiken. Utöver detta planeras det att sparas genom på att ha färre nya tåg, de s k C-30, ute i trafik. Detta anser dem är mer ekonomiskt gynnsamt än att personal utför och bistår i arbetet på plats. Vad som ej är medräknat är säkerhetsaspekten vid olyckor, stopp, driftstörningar och annat som dagligen sker i tunnelbanan samt den trygghet som närvarande personal kan förmedla till resenärerna under resan.

Vi som arbetar inom tunnelbanan, som transporterar alla människor säkert, ger service och tar hand om alla små och stora händelser, är mycket oroliga över utvecklingen. Om Trafiknämnden beslutar enligt förslaget, som sätter besparingar före säkerhet, så kommer saker som säkerhet och trygghet för trafikanterna att äventyras.

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, mer än femton år sedan, kämpar för bättre säkerhet och trygghet i tunnelbanan. Vi föreslog till dåvarande Connex (sedan Veolia) och SL att man måste investera i plattformsbarriärer för att undvika självmord, spårbeträdanden och andra liknade händelser i trafiken samt se över annan teknisk och logistisk lösning för att höja säkerheten i tunnelbanans miljö. Landstingens svar genom SL var att man inte kunde göra detta för att det var mycket komplicerat och det kostade mycket pengar. Vi ansåg då, och även nu att man inte kan värdera liv som räddas i termer av pengar och jämställa det med siffror i en budget.

Trafiknämnden nu gör precis samma sak. De skriver i deras förslag att ett liv beräknas kosta 31 miljoner kronor!!! De tänker finansiera den automatiserade lösningen av tunnelbanemiljön med att bli av med alla förare på Röda linje som kostar, enligt dem, 60-100 miljoner per år! De anser även att hela beställningen på 48 nya tåg med option på 4 tåg till inte ska fullföljas, utan att det räcker med grundbeställningen på 48 tåg.

Vi som arbetar inom tunnelbanan och inte gör skisser på olika scenarion från ett kontor om hur verkligheten inom tunnelbanan ser ut eller kommer att se ut, anser att de framlagda planerna är förfärliga!

  1. Tjänstemännen i Trafiknämnden anser att det inte behövs förare, därför att man ska bygga upp plattformsbarriärer. De har glömt att det finns en del icke trafikanter som brukar nödöppna dörrar och/eller hindra dörrstängningen. Det finns situationer då det uppstår en rökutveckling eller t o m brand i vagnen, det kan vara en allvarlig situation som uppstår och då kommer INGEN att finnas på tåget. Tjänstemännen hänvisar till trafikledningen som ska informeras (av vem?) om en allvarlig situation uppstår och då kommer hjälpen att skickas ut!!! Vi varnar för att det kommer bli allvarliga konsekvenser, som trafikanterna kommer att få betala genom att deras säkerhet och trygghet blir sämre.
  2. Det planeras att olika tågtyper ska trafikera Röda linjen när en eventuell helautomatisk drift införs. Vår erfarenhet säger att även nya tåg kan gå sönder. C-20 tågen har nu en del problem och vi har en del stop i trafiken på grund av detta. De problemen kommer inte att minska år 2025. Vem ska ta hand om trafikanterna om det behövs en evakuering? Ännu värre om det gäller en akut evakuering, liknade Rinkebybranden år 2005?
  3. Som vi nämnde förut, tjänstemännen föreslår att antalet nya tåg som man har tänkt trafikera Röda linjen med, minskas. De har även glömt att räkna med befolkningsökningen. Innevånarantalet beräknas ha ökat med 400 000 fram till år 2030. Det innebär att det antal tåg som planeras, inte räcker till!
  4. Även när det gäller ekonomin, anser vi, att tjänstemännens beräkning är en byråkratisk produkt, utan verklighetsförankring. Förslaget hänvisar t.ex. till att tiden som det tar att vända ett tåg vid en ändstation kan minska. I dag är vändtiderna på mellan 1-4 minuter. Det är sant att man kan minska detta ner till några sekunder! Hur blir det då med att det alltid finns trafikanter som försöker hinna med tåget i sista stund och som håller i dörrarna? Vad är då vinsten med en fiktiv bättre punktlighet?

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111 som organiserar ca 1400 förare, stationsvärdar, kundservicevärdar, lokalvårdare, trafikledare och annat personal inom service och administration är mycket oroliga över utvecklingen!

  • Vi uppmanar politikerna inom Trafiknämnden att inte rösta för detta inriktningsbeslut och därigenom äventyra säkerheten och tryggheten för hundratusentals passagerare.
  • Vi uppmanar media att uppmärksamma vad som händer med detta projekt.
  • Vi uppmanar trafikanterna att protestera mot detta förslag.

Oavsett beslutet kommer SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, att fortsätta kämpa för ökad säkerhet och trygghet för oss som arbetar inom tunnelbanan och alla tunnelbanans resenärer i Stockholm.

Styrelsen för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111

Stockholms Läns Landsting förkastar trygga anställningar

På landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 januari behandlades två S-motioner och avslogs av den borgerliga majoriteten.

landstingshuset-sthlm

 

Den första handlar om Personalövertagande som norm vid upphandlingar i Stockholms läns landsting och den andra om Att ställa krav på svenska kollektivavtal för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid landstingsupphandlingar och leverantörsavtal

Motionerna väckte SKP:s intresse. Partiets Stockholmsdistrikt skriver i sitt landstingsprogram från 2014:

”Stockholms läns landsting är en av Sveriges största beställare av varor och tjänster. Det rör sig sannolikt om en årlig summa av minst 25 miljarder. Det är gigantiska belopp som lockar till sig allsköns mörkerman som tar skattebetalarnas pengar. Kräv alltid svenska kollektivavtal hos de olika entreprenörerna och att man inser vikten av att personalen är fackligt organiserad.”

SKP:s grunduppfattning är att i Sverige gäller svenska kollektivavtal liksom svensk lagstiftning. Skulle den svenska lagstiftningen LAS gällande ”Övertagande av verksamhet” gälla skulle exempelvis bussförarnas anställningsproblem när landstinget byter entreprenör för att sköta kollektivtrafiken vara löst. LAS är i detta fall underordnad EU:s lagstiftning och därmed har de politiska partierna i Stockholms läns landsting hittills accepterat att bussförarna får söka om sina jobb då de alla är anhängare av EU. Tyvärr intar även bussförarnas fackförbund samma hållning som innebär att man låter verksamheten dikteras av EU och själva därmed abdikerar som en kämpande fackförening.

Andra exempel på hur skattefinansierade arbetsplatser blir otrygga och värdefull kompetens försvinner är att personalen vid upphandlingen av biljettkontrollen inom AB SL och vid upphandlingen av Barn- och Ungdomspsykiatrin i bland annat Järva inte övertogs.

Vidare menar SKP att då landstinget i Stockholms län varje år upphandlar varor och tjänster för ca 25 miljarder kronor så skulle ett beslut av Stockholms läns landsting om att endast köpa tjänster av företag som är bundna av kollektivavtal få en enorm betydelse för hela den svenska arbetsmarknaden.

I en utdragen debatt försvarade socialdemokraterna sin motion om krav på kollektivavtal med hänvisning till ett nytt EU-upphandlingsdirektiv som håller på att implementeras av statsmakten. Av högläsning ur direktivet framgick att kollektivavtal nämns när EU nu anser att även sociala krav ska beaktas vid upphandlingar utöver ekonomiska och miljömässiga. Något måste väl göras när snart hela arbetsmarknaden i EU kapsejsar.

Det är skrattretande när den borgerliga majoriteten i sitt svar på motionen hänvisar till den ”Uppförandekod för leverantörer” som gäller i länet och att den ska garantera att entreprenörer av etiska skäl följer lagar inom arbetsrätt och socialförsäkringsskydd. Kollektivavtal verkan man ha panisk skräck för och vara glad över att kunna avvakta det nya direktivets implementering i förhoppningen att det blir en tandlös tiger.

Debatten i Stockholms läns landstingfullmäktige visade med all tydlighet att för att få ordning och reda att gälla på den svenska arbetsmarknaden utan lönedumpning och andra missförhållanden måste de svenska fackföreningarna våga frigöra sig från det OK EU-medlemskapet innebär.

 

SKP, Stockholmsdistriktet

Sveriges Kommunistiska parti: Skandal om Nya Karolinska och lagar som gynnar kapitalisterna

Uppdrag Granskning, SVT visade skandalen om Nya Karolinska.

Detta visste SKP redan i valrörelsen men efter avslöjandena av PWC, (tidigare PriceWaterhouseCoopers) massiva databas om företag som skatteplanerar i Luxemburg (och där svenska företag ligger bland tio i topp) har händelsen fått ännu större proportioner. Skanska delar bytet av Nya Karolinska sjukhuset med brittiska Innisfree och det är det senare bolaget med kontor i Luxemburg som dränerar Sverige på skattepengar.
Detta och mer avslöjades i TV,s Uppdrag granskning under onsdag kväll.
Gigantiska vinster som framställs av de arbetande dras bort från BNP och det svenska samhället för att via bulvanföretag och skatteparadis kunna gå raka vägen ned i monopolkapitalisters privata fickor. Det är det system som råder och det är helt lagligt när det utförs i den enorma omfattning som det ovanstående ger exempel på.
Nya_Karolinska
Så skrev SKP i sitt landstingsprogram.

Nya Karolinska blir världens dyraste sjukhus.
– Nya Karolinska har färre vårdplatser än det gamla som innebär betydande ombyggnader av andra sjukhus, exempelvis Sabbatsberg, för att kunna ta hand om de som inte längre får plats.
– Lagen om offentlig upphandling har Landstinget tillsammans med Skanska kringgått genom att endast Skanska fått räkna på det hela. Skanska bygger för egna pengar och landstinget hyr.
– Skanska Sverige har lagt entreprenaden på Skanska Irland för att kringgå svenska kollektivavtal.
– Nya Karolinska sjukhuset är ett rån på Stockholms läns skattebetalare utan tidigare motsvarighet.

Stockholms kommun har beslutat att all verksamhet kan utsättas för konkurrens enligt EU-lagen om offentlig upphandling, med undantag för myndighetsutövning. Det betyder i klartext att allt kan privatiseras. Landstinget för samma politik. SKP kräver att EU-lagarna om upphandling (LOU) och valfrihet (LOV) rivs upp.
SKP:s förslag till landstingspolitik i folkets intresse måste finansieras. Vi förespråkar en annan skattepolitik där produktionen -upphovet till samhällsvinster – samt banker och finansinstitut beskattas. Skatternas väg genom människornas fickor är en omväg. På sikt ska företag och banker övergå i samhällets ägo och bekosta en offentlig sektor i samhällets tjänst.
Det råder regional obalans i Sverige med tre onaturligt växande storstadsregioner och en avfolkad landsbygd. Stockholmsregionen utsätts för alla följder av kapitalismens brist på övergripande samhällsplanering och obalans mellan stad och landsbygd. Ett typexempel är Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Med motivering om en stark befolkningstillväxt i regionen byggs världens dyraste sjukhus i offentlig-privat samverkan (OPS). Nya Karolinska byggs på sju år av Skanska för 14,5 miljarder kronor och hyrs av Stockholms Läns Landsting med skattepengar på 30 år för 52 miljarder. Det behövs kamp för att bevara och utveckla arbetarklassens landvinningar och utveckla demokratin så att den inte som nu enbart är formell utan deltagande.

Kapitalism

Här kan du läsa hela landstingsprogrammet

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Landstingsprogram2014.pdf”]

Valprogram 2014 för Stockholms Läns Landsting

MOT PRIVATISERINGAR
MOT EU-DIREKTIV
BÄTTRE ARBETSMILJÖ FÖR DE ANSTÄLLDA

Ur Valprogram 2014 för Stockholms Läns landsting

Inget län, ingen kommun kan ses som isolerad. De måste betraktas utifrån de faktiska maktpositioner som finns på politikens och ekonomins områden i vårt land. Den svenska staten är inte vi – det arbetande folket. Staten tillhör kapitalisterna.

Vi blir delaktiga i den endast när kapitalets spekulationer slår fel och kriser ska betalas. När bromsen slår till i pensionssystemet. Och även när staten åter kommit på fötter får det arbetande folket inte ta del av de vinster de själva skapar. Detta är också satt i system på överstatlig nivå genom EU, en kapitalismens sammanslutning och garant. Naturligtvis lyder politiken och ekonomin för landsting och kommuner under samma maktstruktur. Landsting och kommuner är statens förlängda arm för att verkställa kapitalets intressen.


Stockholms kommun har beslutat att all verksamhet kan utsättas för konkurrens enligt EU-lagen om offentlig upphandling, med undantag för myndighetsutövning. Det betyder i klartext att allt kan privatiseras. Landstinget för samma politik.

SKP kräver att EU-lagarna om upphandling (LOU) och valfrihet (LOV) rivs upp. SKP:s förslag till landstingspolitik i folkets intresse måste finansieras.

Vi förespråkar en annan skattepolitik där produktionen -upphovet till samhällsvinster – samt banker och finansinstitut beskattas. Skatternas väg genom människornas fickor är en omväg. På sikt ska företag och banker övergå i samhällets ägo och bekosta en offentlig sektor i samhällets tjänst.

Det råder regional obalans i Sverige med tre onaturligt växande storstadsregioner och en avfolkad landsbygd. Stockholmsregionen utsätts för alla följder av kapitalismens brist på övergripande samhällsplanering och obalans mellan stad och landsbygd.

Ett typexempel är Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Med motivering om en stark befolkningstillväxt i regionen byggs världens dyraste sjukhus i offentlig-privat samverkan (OPS). Nya Karolinska byggs på sju år av Skanska för 14,5 miljarder kronor och hyrs av Stockholms Läns Landsting med skattepengar på 30 år för 52 miljarder.

Det behövs kamp för att bevara och utveckla arbetarklassens landvinningar och utveckla demokratin så att den inte som nu enbart är formell utan deltagande.

Detta är i korthet SKP:s krav för Stockholms län i landstingsvalet 2014:

Hälso- och sjukvård

• All sjukvård, omsorg och hemtjänst i samhällets ägo – återdemokratisera de privatiserade sjukhus och vårdinrättningar som i dag utgör 50 procent av all vård i länet.

• Allas lika rätt till hälsovård och sjukvård till mycket låg kostnad. En fungerande vårdkedja. Byt ersättningssystem från tidsåtgång till patientens behov.

• Mer resurser för ökad bemanning som ger bättre vård och större patientsäkerhet, bättre arbetsvillkor och högre löner.

• Samarbete mellan landsting och kommuner för patienternas bästa. Mer resurser till äldreomsorgen och personliga assistenter, en tryggare och tillförlitligare färdtjänst och mer kunskap om äldrevården, geriatriken.

Bostäder
• Landstinget har fått i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Det får inte stanna vid att fastställa ett antal. Det viktiga är att få ett folkligt inflytande på bostadspolitiken.

• Bostäder är ingen handelsvara. Stopp för utförsäljning av bostäder i allmännyttan och stopp för ägarlägenheter. Privatisering leder till människors skuldsättning.

• Fler hyresrätter till rimliga hyror, även för studenter, ungdomar och funktionshindrade.

• Statliga subventioner till bostadsbyggande och upprustning av miljonprogrammen utan lyxrenovering.

• Obligatorisk kommunal bostadsförmedling för samtliga hyresrätter.

Kommunikationer

• Landstinget ska ha ensamrätt att driva kollektivtrafik. Säg upp alla avtal med privata företag och ta kamp mot EU-direktivet om privatisering av kollektivtrafiken.

• 0-taxa i kollektivtrafik. Till dess låg enzonstaxa.

• De anställda är kollektivtrafikens största tillgång. Nyanställningar, fasta anställningar, bra löner och villkor, inga delade arbetspass.

• Utbyggd kollektivtrafik ( spår – och busstrafik) som är modern, säker, billig och i enlighet med folkets behov. Vi motsätter oss tillämpningen av offentlig-privat samverkan vid utvidgningen av tunnelbanan.

• Förbifart Stockholm behövs. Bygg med respekt för miljön.

Kultur och fritid

• För en kultur och fritid fri från kommersiella intressen.

• Kultur betyder odling, något som har djup och kontinuitet. Det behövs större resurser till möjligheter för eget skapande liksom för tillgodogörande av konstnärligt och kulturellt utbud.

• Försvara folkbiblioteken som offentliga inrättningar med läsfrämjande och folkbildning som främsta uppgift. Marknaden i offentlig verksamhet (New Public Management)hör inte hemma i välfärden eller kulturen.

• Ökade anslag till bibliotek, kulturgrupper, museiverksamhet och föreningar.

• Arbetstillfällen till kulturarbetare som del i den pedagogiska och kulturella verksamheten.

• Fler och billiga samlingslokaler.

• Ökat stöd till en bred idrotts- och friluftsrörelse samt till friskvård.

Rösta med SKP!

SKP:s valsedel och program till Stockholms läns landsting

SKP:s Stockholmsdistrikt deltar i valet i september med en lista till Stockholms läns landstingsfullmäktige på grundval av följande program.

——————————————————————————————-

Valsedel Stockholms läns landsting

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2014/07/Landstingsprogram2014.pdf”]