Filippa Reinfeldt får nytt jobb av familjen Wallenberg

Filippa Reinfeldt som under förra valperioden var sjukvårdslandstingsråd för moderaterna i Stockholms län fick av sina partivänner efter valet sparken som sjukvårdslandstingsråd trots att Alliansen behåller den politiska majoriteten i Stockholms landsting. Rent formellt skulle silkessnöret från Moderata Samlingspartiet för Filippa Reinfeldt kunna innebära att hon vid sina 47 års ålder skulle vara tvungen att anmäla sig som arbetslös hos Arbetsförmedlingen och genomgå dess i många stycken kränkande behandling. Nu är det dock ingenting som händer när man har ett sådant CV som Filippa Reinfeldt.

Hon har som största merit i sitt CV det faktum att hon låtit byggjätten Skanska bygga om och till Karolinska Sjukhuset för 14,5 miljarder kronor samtidigt som hon garanterat Skanska en hyra för det nya sjukhuset med 52 miljarder kronor av Stockholms läns landstings skattebetalares pengar. Förutom detta står hennes försäljning av S:t Görans sjukhus högt på hennes CV. Längre ner på listan finns givetvis alla de exempel på utförsäljningar och i vissa falla rena gåvor som hon delat ut till sina uppdragsgivare. Har man ett sådant CV går man inte lottlös ur ett tillfälligt nederlag.

Avreglering

Familjen Wallenberg som tidigare var mest intresserad avbilar, flygplan, kullager, telefoner, gruvor och skog har insett vilken ny marknad en så driftig kvinna som Filippa Reinfeldt på deras uppdrag öppnat på vid gavel och ser givetvis till att deras skyddslingar inte hamnar på obestånd.

Familjen Wallenbergs vårdföretag Aleris har därför beslutat att från och med 1 februari 2015 anställa Filippa Reinfeldt för att på skandinavisk nivå utveckla Investors verksamhet inom vårdområdet.

En av hennes nya arbetskamrater blir i detta arbete den före detta socialdemokratiske finansministern Per Nuder.

Den som tjänat husbondens röst väl går inte lottlös är familjen Wallenbergs signum och som nu återigen besannats.

Kapitalism

Dock är det viktigt att för alla Stockholms läns skattebetalare och väljare att påpeka att det trots allt är så att en annan ordning är möjlig, en väg som kräver kamp och ett starkt kommunistiskt parti som inte ger vika för opportunismen.

Varje gång familjen Wallenberg anställer en före detta toppolitiker behöver SKP minst 500 nya medlemmar, detta är enda möjligheten för att få stopp på utplundringen.

Lars Lundberg

Gävle KAK

Palestina3

“Att verka men inte synas”- eller skumraskaffärer tål inte demokratisk insyn

Sverige har sin egen shejk, liksom Saudiarabien har. Han heter Marcus Wallenberg och styr sitt rike genom sina undersåtar i både regering och riksdag, som det passar honom. Precis som den saudiske shejk Abdullah gör i sitt lydrike.

Klassamarbetet mellan S och monopolkapitalet har alltid varit innerligt, i synnerhet
med det Wallenbergska. Så uppstod överenskommelsen dem emellan om att 2005 göra en gigantisk vapenaffär med diktaturen Saudiarabien för att temporärt stilla Wallenbergmonopolets omättliga penning-hunger.
År 2006, i konflikt med svenska vapenexportlagar till diktaturen Saudiarabien fick t o m den nytillträdda moderata alliansregeringen kalla fötter och tvekade att fortsätta affären. I detta skede ger Marcus Wallenberg kommando om att fortsätta “överenskommelsen” (den med sossarna) för att andra “samarbetsområden” (stora vapenaffärer) i anslutning till den ursprungliga inte skulle äventyras.

Saudiaffären
I lydriket lyssnar undersåtarna till ‘his masters voice’.

Hela spelet kommer dock att avslöjas av radiojournalisterna Bo-Göran Bodin och Daniel Öhman, två män som till skillnad från många av sina “kollegor” har förstått innebörden av att vara journalist.


Tolgfors tvingades att avgå- någon måste ju bära hundhuvudet så att resten kan sitta kvar, Frivilligt eller inte, han gick säkert inte lottlös. Men mannen i ledningen av “den svenska demokratin”- Marcus Wallenberg, han som aldrig blivit demokratiskt vald, sitter kvar, generation efter generation.

Så fortsätter devisen: “Att verka utan att synas” att gälla.
Så snart medians nedtystning-apparat i den svenska statsmaktens ägo har fått göra sitt kommer händelsen att bli ett kommatecken i svensk media och historieskrivning.

Det är denna typ av demokrati som har sin givna plats på historiens skräphög. Därför fortsätter SKP sin revolutionära kamp.

Kjell Bygdén
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

kjell-bygden

Familjen Wallenberg har styrt och styr Sverige oavsett regeringskonstellation.

Att familjen Wallenberg i mer än 100 år har styrt Sveriges industri, skatte- och försvarspolitik kan väl knappast ha undgått någon som intresserat sig för svensk politik.

Det har ju också varit så att inte minst socialdemokraterna ofta skryter med hur goda relationerna alltid varit mellan inte minst den förre socialdemokratiske finansministern Gunnar Sträng och familjen. Bland annat hävdas att dåvarande LM Ericsson helt byggdes upp efter ett nära samarbete med Gunnar Sträng och familjen Wallenberg.

LM Ericsson tillverkade telefoner och dåvarande Televerket köpte upp hela produktionen. Därför kunde Gunnar Sträng och det socialdemokratiska partiet slå fast att vad som är bra för näringslivet är bra för svenska folket. En uppfattning som även 2014 är partiets ledstjärna när det gäller industri- och skattepolitiken.

familjen

Mot den bakgrunden är det obegripligt att Eko- journalisterna Bo Göran Bodin och Daniel Öhmans bok Saudiaffären som i dag ligger på bokhandelsdiskarna väckt en sådan uppmärksamhet.

I boken beskrivs hur Marcus Wallenberg genom ett brev fått regeringen att fullfölja bygget av en missilfabrik i Saudiarabien. Hela affären där Wallenbergs vapensmedja SAAB var inblandat hotades att sägas upp av den svenska regeringen. Affären byggde på ett långtgående samverkansavtal MOU:t. Ett avtal som dåvarande svenska socialdemokratiska regering slutit med Saudiarabien 2005.

Vad som nu skett är att alla politiskt intresserade plötsligt inser att en verklig demokrati är omöjlig att genomför under kapitalismen.

kapitalism

Vi vill därför erinra om vad som står i SKP:s valmanifest:

Vi i SKP menar att kapitalismens utveckling i Sverige nu nått den fas där det inte längre går att lappa och laga. Behovet av en socialistisk politik är i dag klarare än någonsin tidigare, och huvudfrågan blir då att för första gången ställa samhällsekonomin under demokratisk kontroll.

Rösta SKP