Kvinnan i det svenska samhället och Sveriges Kommunistiska Parti

Kvinnornas inträde på arbetsmarknaden som skedde i och med att hemmafrurollen försvann av privatekonomiska orsaker innebar att kvinnorna i första hand tog med sig hemarbetet ut på arbetsmarknaden, nämligen vården och servicemarknaden, det vill säga det som de skötte som hemmafruar. Lönesättningen blev därför låg och värdesattes ungefär som att kvinnorna skulle få lite extra fickpengar. Deltidsarbetet föddes också här. SKP anser att dagens låglöneyrken inom vård och service måste uppvärderas då de är av central samhällsnytta och innebär stor fysisk arbetsbelastning. 50 procent av LO-kvinnorna tvingas arbeta deltid men bör ha rätt till heltid för att kunna leva på egen lön. Likalönsprincipen ska inte enbart vara inskriven i kollektivavtalen utan även fungera i verkligheten. Där är löneskillnaderna mellan män och kvinnor 13,9 procent.

Kvinna

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön för både kvinnor och män är både möjligt ur produktivitetssynpunkt och nödvändigt i en stressig arbetsmiljö som har negativa konsekvenser för människors fysiska och psykiska hälsa och för familjesituationen. Arbetstidsförkortning skapar fler arbetsplatser.

Sverige har en hög kvinnlig sysselsättningsgrad som tillsammans med god barnomsorg och lagstiftning om delad föräldraförsäkring bildar grunden till en modern familjepolitik. Men denna undergrävs av arbetslöshet, krympande resurser, växande samhällsklyftor och skuldsättning för familjer och ensamstående föräldrar. Social otrygghet men även den utmaning som kvinnornas emancipation utgör för en del män är enligt SKP orsaken till fenomen som våld mot kvinnor och våld inom familjen. Att i genomsnitt 16 kvinnor misshandlas till döds varje år i Sverige är ett tecken på en omfattande frustration i det råkapitalistiska samhället.

I Sverige lever kvinnor från världens alla hörn. Med öppna sinnen lär vi av varandra om kvinnors kamp mot krig, förtryck och förnedring, för kvinnors rättigheter och internationell solidaritet.

Arbetarklassens liv skiljer sig från den ägande klassens liv. Arbetarklassens kvinnor har en annan verklighet och sämre utvecklingsmöjligheter. Om detta ska ändras måste samhället ändras i grunden i gemensam kamp av män och kvinnor. Otraditionellt yrkesval, motstånd mot kommersialismens förlegade kvinnosyn och sexism samt samhälls- och fackligt engagemang är vägar att gå.

 

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) arbetar för:

 Lika lön för lika arbete

6 timmars arbetsdag

Jämställdhet och könens lika värde

Praktiskt och ekonomiskt stöd till kvinnojourer från stat och kommun

Kvinnokamp hand i hand med klasskamp

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.