Ett kampfyllt år, 2015!

Sveriges Kommunistiska Parti, SKP, önskar ett framgångsrikt år i kampen för sociala framsteg, fred och socialism, mot imperialism och EU-diktat!