Konferens för SKP:s Mellansvenska distriktet

Konferens skp

SKP:s Mellansvenska distrikt höll i helgen konferens i Örebro.

Konferensen inleddes med en flygbladsaktion mot NATO på Stortorget.

Deltagarna från Stockholm saknas på bilden.…