Protest mot västs inblandning i Ukraina

I dag lördag samlades folk på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot den väststödda fascistinfluerade kuppen i Ukraina. Dine Malmsten från Sveriges Kommunistiska Parti var en av talarna. Uttalande av SKP-Stockholm den 15 mars:

Det finns ingen rätt för något land att ingripa på ett anat lands territorium informerade utrikesminister Carl Bildt till Riksdagen den 13/3.

Det hade han alldeles rätt i, men för honom är inte denna folkrättsprincip något som den plundrande alliansen USA/EU/NATO (i vilka Sverige numera ingår) behöver anpassa sig efter. Den gäller inte när USA gör statskupper som senast i Honduras och Paraguay. Den gällde inte vid de militära interventionerna mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Den gäller inte vid den okonventionella krigföringen i Syrien m.h.a. legosoldater knutna till Al-Quaida.

Vi glömmer inte de 70-tal interventioner som USA begått sedan andra världskriget. Vi bortser inte de cirka 1000 militärbaser som USA har över hela jordklotet, finns där för att kriga och styra resten av värden eller skrämma valda delar av den till underkastelse. Vi känner till satellitspaningen i krigets tjänst, avlyssningsstationer jorden runt, NSA och FRA i samarbete. Om allt detta säger Carl Bildt inte ett ord i gängse media. Den mening av sanning han lyckades prestera i går. Den gällde inte för USA-kapitalet.

Den Orangea revolutionen övergick helt öppet i brun färg. Det är kanske inte så konstigt om vi påminns om att kapitalets diktatur kan uppdelas i:

–  endera en borgerlig demokrati som: en republik eller en parlamentarisk monarki,

–  å andra sidan i en fascistisk kriminell diktatur.

Båda varianterna döljer att staten är i kapitalets ägo. Kort kan sägas att fascism är kapitalism utan silkesvantar för att säkra att produktionsmedlen och råvarutillgångarna behålls i monopolkapitalets ägo.

Under den Orangea ”revolutionen” bjöds människor på vodka i stora mängder för att stanna kvar på torget i Kiev dygnet runt. Under den fascistiska statskuppen var bidragen mer generösa.

USA:s sändebud i Ukraina, Victoria Nuland ”Fuck EU” gav nypressade dollarsedlar, 20-30 US-dollar/dag åt 20- 30 000 fascister/nationalister för att skapa en illusion av folklig revolution. 500-1000 dollar/vecka betalades åt de som var beredda att fajtas och bära vapen och 2000 dollar/vecka åt ett plutonsbefäl. Hon och USA:s ambassadör Robert Pyatt hade regelrätta möten och satte planer i verket tillsammans med fascistpartiet Svobodas ledare Oleh Tianybok. Det har nu medgetts att USA betalade 5 biljoner dollar för att utveckla ”demokratiska organisationer”.  En statskupp var vad som genomfördes, för att få bort den demokratiskt valde presidenten Janukovitj.

Nu är det folket som blir offer i utvecklingen mellan antagonisterna USA/ EU/ NATO och Ryssland. Statskuppen i Ukraina är inget som bekymrar Carl Bildt eller några andra av USA/EU- kapitalets politiska företrädare. I dag när Sveriges intressen säljs ut till USA/NATO/EU är det inte till fördel folket men för monopolkapitalismen som har kommit ännu ett steg närmare ett mer fördelaktigt krig mot Ryssland för att utvidga sitt marknadsområde och råvarutillgångar. I detta äventyras naturligtvis också det svenska folkets säkerhet.

Västs och EU:s politiker och diplomater, däribland Sveriges ledde helt öppet händelserna och slagsmålet i Ukraina och underblåste konflikten precis som om Ukraina inte var en suverän stat, men en av deras kolonier.

Det finns ingen spontanitet i det som händer och har hänt i Ukraina. Processerna är styrda av erfarna marionettmästare som erhöll sina färdigheter vid krig och statskupper i bl.a. Jugoslavien, Georgien, Libyen, samt länder i Latinamerika, Mellanöstern och Asien.

Idoler till Hitler sitter i makten också i de baltiska staterna. I Ukraina skyndade de sig tidigt i konflikten att förbjuda Ukrainas Kommunistiska Partis aktivitet i två regioner. Därefter har de slagit sönder varenda partilokal i landet liksom UKP:s politiska företrädare. Förbudet mot kommunism är det tydligaste tecknet på en gryende fascism. (Nämnas bör att UKP fick 13 % i det senast parlamentsvalet 2012).

USA/EU/NATO stödde och använde sig av organiserade, ideologiska fascister ättlingar till SS (Schutzstaffel, den paramilitära kamporganisationen) vid interventionen av Ukraina. med uppgift att sprida antikommunism, förfölja och förbjuda politiska partier, främst Ukrainas Kommunistiska Parti. Nu förbereds rasistiska lagar mot den rysktalande befolkningen och andra minoriteter. Det här är utvecklingen för vad media och det politiska etablissemanget här kallar demokratins triumf i Ukraina.

En statskupp är inte en demokratisk triumf!

Om det är någon som är något intresserad av demokratiska processer i Ukraina ska den känna till den namninsamling om ca 4 miljoner underskrifter som gjordes av Ukrainas KP och som skulle utmynna i en folkomröstning som skulle tala om hur det ukrainska folket ville se sin

framtid. Ingen av de två sidorna – Janukovitj eller den USA/EU sponsrade fascist/nationalist -sidan var intresserade. Namninsamlingen förtegs av alla de som ville komma till den politiska makten utan att behöva bry sig om folkets åsikt i frågan. De ville bara få uttala sig i folkets namn för att sedan kunna ställa sig till förfogande för korruptionen.

Vi kommunister anser att det fortfarande finns mycket goda möjligheter att rädda både Sverige och världen från monopolkapitalets kolonialisering. Det finns en chans att stoppa deras exploatering av de arbetande, deras övertagande av jordens tillgångar och förstörelse av miljön.

Vi föreslår en enad gemensam kamp, mot både monopolkapitalismen och dess imperialism men också mot opportunismen som viker sig för monopolkapitalet så att produktionsmedlen och staten för evigt ska förbli i det absoluta fåtalets händer.

SKP fördömer:

–  USA/ EU/ NATO inblandningen i Ukrainas inre angelägenheter

– Förföljelsen av Ukrainas Kommunistiska Parti

Du gillar kanske också...