Gott Nytt år!

SKP lämnar ett framgångsrikt 2017 bakom sig. 2018 tar vi nya steg framåt, för arbetarklassens seger.

Med det så önskar vi partiets sympatisörer ett Gott Nytt År.

Strejkledaren för stålarbetarstrejken i Stockholm

Med ett stort deltagande ägde i lördags, den 14 mars, ett möte rum med Georgios Sifonios, strejkledaren för den heroiska stålarbetarstrejken i Aten, Grekland, som pågick i 9 månader. Under mötet visades dokumentärfilmen, ‘Non Omnis Moriar’ som handlar om arbetarnas medvetna kamp under stålarbetarstrejken, å ena sidan för sina rättigheter och för sin klass och å andra sidan gentemot kapitalet och den borgerliga staten.

Kanakaris Theodosia SifoniosSifonios Stockholm 1 Sifonios Stockholm 2 Sifonios Stockholm

Dokumentären väckte starka känslor och efteråt blev det en intressant diskussion, med den unga kvinnliga regissören, Theodosia Grammatikou och strejkledaren Georgios Sifonios om det viktigt i att förstå att kapitalet med alla medel försöker att knäcka arbetarklassen, inte bara i Grekland men i alla länder, också i Sverige. Det handlar sist och slutligen om att klass står emot klass och kampen för arbetarklassens maktövertagande.

Sifonios antifasistiko mnimeio

Georgios Sifonios besökte också La Mano, de Spanien-frivilligas monument, för att hedra de kommunister som kämpade mot fascismen i Spanien mellan 1936- 39. SKP Stockholm deltog i mötet med en delegation. Mötet arrangerades av Grekiska Föreningen i Stockholm och SEKO, Klubb 111.

Valprogram 2014 för Stockholms Läns Landsting

MOT PRIVATISERINGAR
MOT EU-DIREKTIV
BÄTTRE ARBETSMILJÖ FÖR DE ANSTÄLLDA

Ur Valprogram 2014 för Stockholms Läns landsting

Inget län, ingen kommun kan ses som isolerad. De måste betraktas utifrån de faktiska maktpositioner som finns på politikens och ekonomins områden i vårt land. Den svenska staten är inte vi – det arbetande folket. Staten tillhör kapitalisterna.

Vi blir delaktiga i den endast när kapitalets spekulationer slår fel och kriser ska betalas. När bromsen slår till i pensionssystemet. Och även när staten åter kommit på fötter får det arbetande folket inte ta del av de vinster de själva skapar. Detta är också satt i system på överstatlig nivå genom EU, en kapitalismens sammanslutning och garant. Naturligtvis lyder politiken och ekonomin för landsting och kommuner under samma maktstruktur. Landsting och kommuner är statens förlängda arm för att verkställa kapitalets intressen.


Stockholms kommun har beslutat att all verksamhet kan utsättas för konkurrens enligt EU-lagen om offentlig upphandling, med undantag för myndighetsutövning. Det betyder i klartext att allt kan privatiseras. Landstinget för samma politik.

SKP kräver att EU-lagarna om upphandling (LOU) och valfrihet (LOV) rivs upp. SKP:s förslag till landstingspolitik i folkets intresse måste finansieras.

Vi förespråkar en annan skattepolitik där produktionen -upphovet till samhällsvinster – samt banker och finansinstitut beskattas. Skatternas väg genom människornas fickor är en omväg. På sikt ska företag och banker övergå i samhällets ägo och bekosta en offentlig sektor i samhällets tjänst.

Det råder regional obalans i Sverige med tre onaturligt växande storstadsregioner och en avfolkad landsbygd. Stockholmsregionen utsätts för alla följder av kapitalismens brist på övergripande samhällsplanering och obalans mellan stad och landsbygd.

Ett typexempel är Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Med motivering om en stark befolkningstillväxt i regionen byggs världens dyraste sjukhus i offentlig-privat samverkan (OPS). Nya Karolinska byggs på sju år av Skanska för 14,5 miljarder kronor och hyrs av Stockholms Läns Landsting med skattepengar på 30 år för 52 miljarder.

Det behövs kamp för att bevara och utveckla arbetarklassens landvinningar och utveckla demokratin så att den inte som nu enbart är formell utan deltagande.

Detta är i korthet SKP:s krav för Stockholms län i landstingsvalet 2014:

Hälso- och sjukvård

• All sjukvård, omsorg och hemtjänst i samhällets ägo – återdemokratisera de privatiserade sjukhus och vårdinrättningar som i dag utgör 50 procent av all vård i länet.

• Allas lika rätt till hälsovård och sjukvård till mycket låg kostnad. En fungerande vårdkedja. Byt ersättningssystem från tidsåtgång till patientens behov.

• Mer resurser för ökad bemanning som ger bättre vård och större patientsäkerhet, bättre arbetsvillkor och högre löner.

• Samarbete mellan landsting och kommuner för patienternas bästa. Mer resurser till äldreomsorgen och personliga assistenter, en tryggare och tillförlitligare färdtjänst och mer kunskap om äldrevården, geriatriken.

Bostäder
• Landstinget har fått i uppdrag att göra en regional bedömning av behovet av nya bostäder i länets kommuner. Det får inte stanna vid att fastställa ett antal. Det viktiga är att få ett folkligt inflytande på bostadspolitiken.

• Bostäder är ingen handelsvara. Stopp för utförsäljning av bostäder i allmännyttan och stopp för ägarlägenheter. Privatisering leder till människors skuldsättning.

• Fler hyresrätter till rimliga hyror, även för studenter, ungdomar och funktionshindrade.

• Statliga subventioner till bostadsbyggande och upprustning av miljonprogrammen utan lyxrenovering.

• Obligatorisk kommunal bostadsförmedling för samtliga hyresrätter.

Kommunikationer

• Landstinget ska ha ensamrätt att driva kollektivtrafik. Säg upp alla avtal med privata företag och ta kamp mot EU-direktivet om privatisering av kollektivtrafiken.

• 0-taxa i kollektivtrafik. Till dess låg enzonstaxa.

• De anställda är kollektivtrafikens största tillgång. Nyanställningar, fasta anställningar, bra löner och villkor, inga delade arbetspass.

• Utbyggd kollektivtrafik ( spår – och busstrafik) som är modern, säker, billig och i enlighet med folkets behov. Vi motsätter oss tillämpningen av offentlig-privat samverkan vid utvidgningen av tunnelbanan.

• Förbifart Stockholm behövs. Bygg med respekt för miljön.

Kultur och fritid

• För en kultur och fritid fri från kommersiella intressen.

• Kultur betyder odling, något som har djup och kontinuitet. Det behövs större resurser till möjligheter för eget skapande liksom för tillgodogörande av konstnärligt och kulturellt utbud.

• Försvara folkbiblioteken som offentliga inrättningar med läsfrämjande och folkbildning som främsta uppgift. Marknaden i offentlig verksamhet (New Public Management)hör inte hemma i välfärden eller kulturen.

• Ökade anslag till bibliotek, kulturgrupper, museiverksamhet och föreningar.

• Arbetstillfällen till kulturarbetare som del i den pedagogiska och kulturella verksamheten.

• Fler och billiga samlingslokaler.

• Ökat stöd till en bred idrotts- och friluftsrörelse samt till friskvård.

Rösta med SKP!

Besök från Brasilien

Träff med svensktalande brasiliansk gäst, Frank Svensson, arkitekt och politiskt aktiv som är på väg till kommunisternas nordiska sommarläger:
Torsdag den 3 juli, kl. 18.00 i SKP:s lokal Flyghamnsgatan 1 i Skarpnäck (nära ICA)
Samtal om allt mellan Brics länder och fotbolls-VM.
Välkommen!

Protest mot västs inblandning i Ukraina

I dag lördag samlades folk på Sergels torg i Stockholm för att protestera mot den väststödda fascistinfluerade kuppen i Ukraina. Dine Malmsten från Sveriges Kommunistiska Parti var en av talarna. Uttalande av SKP-Stockholm den 15 mars:

Det finns ingen rätt för något land att ingripa på ett anat lands territorium informerade utrikesminister Carl Bildt till Riksdagen den 13/3.

Det hade han alldeles rätt i, men för honom är inte denna folkrättsprincip något som den plundrande alliansen USA/EU/NATO (i vilka Sverige numera ingår) behöver anpassa sig efter. Den gäller inte när USA gör statskupper som senast i Honduras och Paraguay. Den gällde inte vid de militära interventionerna mot Jugoslavien, Afghanistan, Irak och Libyen. Den gäller inte vid den okonventionella krigföringen i Syrien m.h.a. legosoldater knutna till Al-Quaida.

Vi glömmer inte de 70-tal interventioner som USA begått sedan andra världskriget. Vi bortser inte de cirka 1000 militärbaser som USA har över hela jordklotet, finns där för att kriga och styra resten av värden eller skrämma valda delar av den till underkastelse. Vi känner till satellitspaningen i krigets tjänst, avlyssningsstationer jorden runt, NSA och FRA i samarbete. Om allt detta säger Carl Bildt inte ett ord i gängse media. Den mening av sanning han lyckades prestera i går. Den gällde inte för USA-kapitalet.

Den Orangea revolutionen övergick helt öppet i brun färg. Det är kanske inte så konstigt om vi påminns om att kapitalets diktatur kan uppdelas i:

–  endera en borgerlig demokrati som: en republik eller en parlamentarisk monarki,

–  å andra sidan i en fascistisk kriminell diktatur.

Båda varianterna döljer att staten är i kapitalets ägo. Kort kan sägas att fascism är kapitalism utan silkesvantar för att säkra att produktionsmedlen och råvarutillgångarna behålls i monopolkapitalets ägo.

Under den Orangea “revolutionen” bjöds människor på vodka i stora mängder för att stanna kvar på torget i Kiev dygnet runt. Under den fascistiska statskuppen var bidragen mer generösa.

USA:s sändebud i Ukraina, Victoria Nuland “Fuck EU” gav nypressade dollarsedlar, 20-30 US-dollar/dag åt 20- 30 000 fascister/nationalister för att skapa en illusion av folklig revolution. 500-1000 dollar/vecka betalades åt de som var beredda att fajtas och bära vapen och 2000 dollar/vecka åt ett plutonsbefäl. Hon och USA:s ambassadör Robert Pyatt hade regelrätta möten och satte planer i verket tillsammans med fascistpartiet Svobodas ledare Oleh Tianybok. Det har nu medgetts att USA betalade 5 biljoner dollar för att utveckla “demokratiska organisationer”.  En statskupp var vad som genomfördes, för att få bort den demokratiskt valde presidenten Janukovitj.

Nu är det folket som blir offer i utvecklingen mellan antagonisterna USA/ EU/ NATO och Ryssland. Statskuppen i Ukraina är inget som bekymrar Carl Bildt eller några andra av USA/EU- kapitalets politiska företrädare. I dag när Sveriges intressen säljs ut till USA/NATO/EU är det inte till fördel folket men för monopolkapitalismen som har kommit ännu ett steg närmare ett mer fördelaktigt krig mot Ryssland för att utvidga sitt marknadsområde och råvarutillgångar. I detta äventyras naturligtvis också det svenska folkets säkerhet.

Västs och EU:s politiker och diplomater, däribland Sveriges ledde helt öppet händelserna och slagsmålet i Ukraina och underblåste konflikten precis som om Ukraina inte var en suverän stat, men en av deras kolonier.

Det finns ingen spontanitet i det som händer och har hänt i Ukraina. Processerna är styrda av erfarna marionettmästare som erhöll sina färdigheter vid krig och statskupper i bl.a. Jugoslavien, Georgien, Libyen, samt länder i Latinamerika, Mellanöstern och Asien.

Idoler till Hitler sitter i makten också i de baltiska staterna. I Ukraina skyndade de sig tidigt i konflikten att förbjuda Ukrainas Kommunistiska Partis aktivitet i två regioner. Därefter har de slagit sönder varenda partilokal i landet liksom UKP:s politiska företrädare. Förbudet mot kommunism är det tydligaste tecknet på en gryende fascism. (Nämnas bör att UKP fick 13 % i det senast parlamentsvalet 2012).

USA/EU/NATO stödde och använde sig av organiserade, ideologiska fascister ättlingar till SS (Schutzstaffel, den paramilitära kamporganisationen) vid interventionen av Ukraina. med uppgift att sprida antikommunism, förfölja och förbjuda politiska partier, främst Ukrainas Kommunistiska Parti. Nu förbereds rasistiska lagar mot den rysktalande befolkningen och andra minoriteter. Det här är utvecklingen för vad media och det politiska etablissemanget här kallar demokratins triumf i Ukraina.

En statskupp är inte en demokratisk triumf!

Om det är någon som är något intresserad av demokratiska processer i Ukraina ska den känna till den namninsamling om ca 4 miljoner underskrifter som gjordes av Ukrainas KP och som skulle utmynna i en folkomröstning som skulle tala om hur det ukrainska folket ville se sin

framtid. Ingen av de två sidorna – Janukovitj eller den USA/EU sponsrade fascist/nationalist -sidan var intresserade. Namninsamlingen förtegs av alla de som ville komma till den politiska makten utan att behöva bry sig om folkets åsikt i frågan. De ville bara få uttala sig i folkets namn för att sedan kunna ställa sig till förfogande för korruptionen.

Vi kommunister anser att det fortfarande finns mycket goda möjligheter att rädda både Sverige och världen från monopolkapitalets kolonialisering. Det finns en chans att stoppa deras exploatering av de arbetande, deras övertagande av jordens tillgångar och förstörelse av miljön.

Vi föreslår en enad gemensam kamp, mot både monopolkapitalismen och dess imperialism men också mot opportunismen som viker sig för monopolkapitalet så att produktionsmedlen och staten för evigt ska förbli i det absoluta fåtalets händer.

SKP fördömer:

–  USA/ EU/ NATO inblandningen i Ukrainas inre angelägenheter

– Förföljelsen av Ukrainas Kommunistiska Parti

Pensionsbluffen

Monopolkapitalismens politiska krafter verkar vara överens om att steg för steg förslava det arbetande folket. Det görs försök till att höja pensionsåldern som redan är högre än i många andra länder. Idag möts Moderaternas och Socialdemokraternas företrädare för att diskutera höjningen av pensionsåldern.

Enligt SVT:s Rapport är dessa monopolens partier överens om att höja pensionsgränsen till 69 år.

Samtidigt är arbetslösheten högre än aldrig förr. Ungdomsarbetslösheten är extremt hög och likadant är det bland invandrare. Bland kvinnor av olika grupper är deltidsarbetslösheten ett gissel. Samtidigt påstår borgarna att arbetskraft saknas.

Påstående om att vi måste arbeta längre för att finansiera den offentliga sektorn är inget annat än en lögn. När man gödslar kapitalet med offentliga medel, dels genom privatiseringar och dels genom att låta dem driva delar av den offentliga sektorn, höjs statliga direktörers och politikers löner exponentiellt och det blir mindre och mindre i statskassan.

Vad som behövs är ingen fortsättning på den nyliberala politik som förs av de båda blocken utan en politik som tar vara på arbetarklassens intressen, en politik som förs av Sveriges Kommunistiska Parti.

Ali Kinali

8 mars Internationella kvinnodagen 2014

Vi är för jämställdhet mellan kvinnor och män, i hemmet, i arbetslivet, i politiken – på alla områden.

Förenta Nationerna, FN, besluta 1980 om en konvention för kvinnors jämställdhet och Sverige har skrivit på. (Konventionens artikel 11.1 finns längst ner.) Varför har så mycket förblivit vackra ord?

Jämställd och ekonomiskt oavhängig är den som har egen inkomst. Arbetslösheten i Sverige är hög för både kvinnor och män och särskilt för ungdomar. Där företagens och direktörernas vinster är viktigast och skatter sänks satsas inte på fler jobb i den offentliga sektorn: lärare, vårdpersonal, hemtjänst med flera. I stället får färre arbeta mer, överallt. Lika lön för lika arbete står på pappret men är inte verklighet. Löneskillnaden mellan könen är 13,9 procent.

Vi har haft 8 timmars arbetsdag i snart hundra år. Tack vare den tekniska utvecklingen produceras varje dag mycket mer än förr. Produktiviteten har ökat. Vi kräver sänkt arbetstid med samma lön, för vår hälsas skull, för våra barns och familjers skull, för mer fritid som kan användas till egen utveckling och för fler fasta anställningar.

I Sverige lever kvinnor från världens alla hörn. Vi lär av varandra om kvinnors kamp mot krig, förtryck och förnedring, för kvinnors rättigheter och internationell solidaritet.

Arbetarklassens liv skiljer sig från den ägande klassens liv. Arbetarklassens kvinnor har en annan verklighet och sämre utvecklingsmöjligheter, och bolagsstyrelser är en främmande värld för oss. För att vår verklighet ska ändras måste samhället ändras i grunden, i gemensam kamp av män och kvinnor.

Ingen kvinnokamp utan klasskamp.

Ingen klasskamp utan kvinnokamp.

Organisera Dig i fackliga eller intresseorganisationer. Eller i ett politiskt parti som vill ändra på samhället och samtidigt på den otillräckliga jämställdheten.

Sveriges Kommunistiska Parti

FN-konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
Artikel 11
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att avskaffa diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden för att, med jämställdheten mellan män och kvinnor som grund, säkerställa samma rättigheter särskilt
a) rätten till arbete såsom en oförytterlig rätt som tillkommer alla människor;
b) rätten till samma anställningsmöjligheter, inklusive användning av samma urvalskriterier vid anställning;
c) rätten till fritt val av yrke och anställning, rätten till befordran, anställningstrygghet samt alla anställningsförmåner och tjänstevillkor, liksom rätten till yrkesutbildning och omskolning, inklusive lärlingsutbildning, högre yrkesutbildning och återkommande utbildning;
d) rätten till lika lön, inklusive förmåner, och till lika behandling vad beträffar arbete av lika värde liksom till lika behandling i fråga om arbetsvärdering;
e) rätten till social trygghet, särskilt då det är fråga om pensionering, arbetslöshet, sjukdom, invaliditet och ålderdom samt annan arbetsoförmåga liksom rätten till betald semester;
f) rätten till arbetarskydd, inklusive skydd för fortplantningsfunktionen.