Angående nyval, tillika tuppfäktningen i lekstugan mellan centervänster och centerhögerblocken.

Budgetarna mellan de olika blocken var inte så olika men nu ska systemet stärkas till varje pris och det genom ett nyval, genom att ”ta ansvar” för det bestående, plundrande kapitalistiska systemet med några olika förtecken. För detta ändamål kommer också SD väl till pass, för att än mer kunna tänja på gränserna till förmån för monopolkapitalet.

Tupp

Vi lever i en tid när de flesta erkänner att de är arbetande människor, just för det enkla faktum att så är fallet samt att det ligger något hedervärt i detta. Att dessa arbetande människor däremot skulle ingå i ett sammanhang aktar sig den samlade borgerligheten noga för att avslöja: Därför tar de parlamentariska partierna, borgerliga eller opportunistiska, aldrig ordet arbetarklass i sin mun. Arbetarklassen sägs ha försvunnit, för att de arbetande inte ska få för sig att göra gemensam sak mot den borgerliga, kapitalistiska politiken och dess exploaterande system. Finns ingen arbetarklass- finns ju heller ingen klasskamp.

De borgerliga demagogerna fortsätter tillsammans med opportunisterna att bedra arbetarklassen genom att splittra upp den i olika grupper, i synnerhet genom allt tal om en medelklass som är så omfattande att det är genom striderna om rösterna från denna som omvalet kommer att stå. Inget tal om arbetarklass här inte.

De talar självfallet inte om hur förhållandet till produktionsmedlen mellan arbetarklass och ”medelklass” händelsevis särskiljer sig från varandra, eftersom där inte finns någon skillnad. Således är de inte två olika klasser.

Ytterligare och vid andra tillfällen används ordet ”maktelit” i stället för monopolkapitalism, för att människor inte ska förstå att det mellan arbetare och kapitalister föreligger en klar motsättning, i det att det enda som skapar ett värde är de arbetandes arbete- i varuförädlingen, den enda skaparen av de vinster som ”makteliten” kan göra sina vinster av.

Kapitalism

Eftersom vinsterna ensidigt går till denna maktelit och ständigt ökar, trots kapitalismens kris, finns det inte någon anledning att misstänka att arbetarklassen skulle ha försvunnit.

Vi har alltså två klasser, en arbetande och en som lever av den stora majoritetens arbete. Det har vi under senare tid fått alltför många exempel på: bl.a. bygget av det Nya Karolinska Sjukhuset, där t.ex. Skanskas vinster med hjälp av det engelska blufföretaget Innisfree via skatteparadiset Luxemburg går rakt ned i fickorna på några få monopolkapitalister. Toppen av ett isberg och miljarders miljarder kronor som aldrig kommer att räknas in i BNP. Miljarder som aldrig kommer tillbaka till samhället, till skolan vården, omsorgen och/eller kulturen.

Det är denna utsugning av de arbetande som de samlade partierna i Riksdagen vurmar för i val till EU:s bluffparlament, i Riksdagsval, regionala val och omval.

Ett kommunistiskt parti däremot tar ställning ur ett arbetarperspektiv och för socialism. Det väljer inte att få några små smulor extra för att den råplundrande kapitalismen fortsättningsvis ska få fria tyglar.

Ett kommunistiskt parti godkänner inte vilka reformer och förslag som helst, så fort de av de bedragande opportunismen sägs gynna de arbetande. Kampen för ett klasslöst, jämlikt och rättvist samhälle går inte genom borgerliga val eller borgarnas tillåtelse. Den går genom klasskamp för socialism och medvetenheten om denna. Allt annat är opportunism, borgerlighet och förljugenhet, ett sätt att köpa ut delar av arbetarklassen i syfte att låta det kapitalistiska systemet bestå.

SKP valstugaSKP tält1

Sveriges kommunistiska parti anser att den klassmedvetna arbetarrörelsen måste stärkas och den stora del av arbetarklassen som över decennier via val och annat lurats att gynna en politik som stödjer kapitalismen i olika nyanser måste vakna upp ur sin törnrosa-sömn.

Den enda lösning som återstår för arbetarklassen är den genom Sveriges Kommunistiska Parti (SKP), för en positiv utveckling av klasskampen i Sverige.

Ett starkare SKP för att arbetarklassen ska få en riktig företrädare. Arbetarklassen ska inte luras att lita på fagra löften från alla de borgerliga partier som stödjer kapitalismen. Arbetarklassen måste frigöra sig från alla illusioner att något av de nuvarande parlamentariska borgerliga eller opportunistiska partierna försvarar dess intressen.

Rise up

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Kjell Bygdén

Du gillar kanske också...

2 svar

 1. Dine Malmsten skriver:

  Jag anser att Stefan Löfven gjorde en bra markering, när han utlöste nyval, anser tvärt emot att det för en gång skull tar sitt politiska ansvar, självklart kan SAP? MP inte regera med ett alliansens budjet. Alliansen håller på att driva oss in i Nato+ man har drivit en nyliberal riktning, inom ex skolan som slår rekord även i bland andra länder. det finns grader i helvetet. Det går trotts allt att kräva mer av en så kallad RÖD-GRÖN regering än en BLÅBRUN.
  Sen hur ska det kännas att leva i ett land med Alliansens+ SD vid regerings makten, nej tack! Att jämföra med ”Jag älskar inte Putin, men jag ger honom mitt stöd om det gäller honom eller Obama”
  Med vänlig hälsning Dine Malmsten

 2. Ali Kinali skriver:

  Budget för handlingen bevisade åter igen att Den borgerliga klassen kan inte behärska samhället och den systemet som hittills gjorde.
  Många vänster politiker och dess sympatisörer lever in i ett fantasi värld och förutvarande talar om reformer och åter igen ett jämförligt bättre läge som 1970.talet Även de politiska gränder som anses vara kommunister,som KP partiet hängde med denna utopiska paroll. Detta KPs arrangemang bakom små borgarnas politik gör ytterligare svårt för kommunister,och skaffar mera ideologiska kompensering för borgarnas fördel,och förstärker opportunismens front mot klass politiker.
  Budget förhandlingar avslöjade systemets ohållbarhet;monopolisternas djupare inflyttande till samhället och även ända till individens privata liv påverkade sist även kontrollen av systemet. Krisen fördjupas,sociala möjligheter skärs ner,folket blir fattigare,och radikal höger,fascister utnyttjar legget,provocerar arbetande folket mor varandra.under begåvade massorna stödjer fascismen för att hämna på andra som trots vara orsak för missnöjet.
  Andra sidan kapitalismens mellan klass,företagare blir mycket sparsam tack vare rädslan av konkurs eller av misslyckande av sitt ekonomi och suger ytterligare till sig från arbetarklassen:denna också sin tur påverkar den individens och familjens liv;arbetslöshets breder sig,överlands tron för kommande tiden minimeras;och denna används från höger som ett explosions medel för förnämlighet.
  Stora kapitalister,monopolet har den enda syfte är att etablera sig mera till hela samhälles angelägenhet för att utnyttja all lämpliga förhållande.. I dag finns det inte i samhället som inte påverkas negativ av de angelägenheter som kapitalismen globalt orsaker.
  Genom EU den för delningen av BNP minimerades till arbetande folk,nationella rättigheter som arbetarklassen kämpade till sig under århundrade försvunnit för det mesta.
  Medan kapitalister känner mer av tillgångar,utnjtar regimen och skaffar till sig rike domar,arbetar klassens inflytande till stadens möjligheter minimeras. Arbetande folk blir dagligen fattigare;Sverige är inte länge den 70.talets Sverige! Människor har tappat troende för bättre framtid in i denna kapitalistiska systemet; pensionerna tappat hoppet att få värde som medborgare,gamla miss sköts eller förnekas för vård och uppehälle för det som kalls spar av resurser och uteslutas,Unga har inte hoppet kavar länge för framtiden.
  Andra sidan kapitalister etablerade sina rike demor över hela världen för ytterligare imperium och för blixt vinster;monopolen som bräde sig över alla kontanter av världsytan och utsuger mänskligheten till den varje minsta möjlighet som människan har skaffat, drunknar av rikedomar.Medan andra sidan stads apparaten skär ner ytterligare sociala möjligheter från arbetarklassen,från barn e familjer,från gamla,från unga och att bekostnad av arbetar folket kunna behärska stads apparaten.
  Den senaste budgets förhandlingar visade att även med denna segregations politik,kan inte längre makthavaren kontrollera som förut.
  Folket förivras från vänster och höger politiska bourgasin,Boda opportunistiska vänster och radikala höger hand hand, leker med folkets framtidshopp.
  Den parlamentariska arenan blev som lekstuga;desto svårigheter med systemets styrande uppstår,desto mer konflikter också trappas upp mellan borgerliga politiken;denna förväntat;men denna måste informeras bättre till arbetarklassen.
  Kommunisternas roll här viktigare en nånsin, och det endast kommunistiska partiet(SKP) kan upplysa, utan att känna sig beroende för något borgerligt förbindelse.
  Framöver bör fackföreningsmän, de riktiga demokrater,socialister också tänka på saken ordentligt:för just denna situation lärdomar.Denna vacklande vänsterns politik inte långsiktigt,inte lösning för arbetarklassens framtid. Med kompromiss, med denna känslighet för hänsyn till opportunismen kan man inte leda arbetar massorna och kan inte vara deras röst!
  Kommunister bör påverka ,avslöja snabbare och effektivare systemets svagheter och de aktörernas samspel mot arbetarklassen.
  Kommunister bör dra slutsatser;använda, argumentera i arbetsplatser och var som finns folkmassorna.
  Kommunister måste avslöja;fascismen,fascismen ligger alltid i kapitalismens back ficka.
  Ner kunde kapitalismen inte styra längre,och kunde inte behärska social, ekonomiska situationer,och kris fördjupar sig; då slår sig till radikala höger öppet,Provocerar massorna mot varandra och om det hittar legget gör kupp,och går över till öppet fascistisk diktatorn
  I dagsläget ser inte ut så nära i Sverige en sådan fascistisk diktator,Men erfarenheter bevisat många gånger tvärtom;fascism kan visa sig under olika kamouflage.
  Det finns öppet militariserade diktat,och det finns svill kumulerade diktatorn. Sverige redan är mycket ini den andra.
  Vi kommunister bör samlas,förbereda arbetarmassorna för aktion;fackföreningar bör påverkas,företrädaren av arbetar klassen bör kommunister uppbygga bra relationer med. Ungdomar bör upplysas, för demokrati och socialismen,tempot för klass aktions politiken måste höjas.
  A.Kinali

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.