Aktionsgruppen Nej till NATO

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/logga-aktionsgrupp-nej-till-NATO.tif”]
Den nybildade Aktionsgruppen Nej till NATO startade med att på Luciadagen dela ut flygblad i Vällingby Centrum. “Lucia för Fred” var på 1980-talet  ett givet datum för antikrigspropaganda och det ville aktivisterna knyta an till. Barn frågade: Vad är NATO? Det fanns de som nöjde sig med att göra tummen upp och skyndade vidare. Flygbladen gick åt. Samtal fördes med de som trodde att NATO behövdes “när ryssen kommer”.
Vällingby aktionsgrupp Nej till NATO
Ur Aktionsgruppens första flygblad med parollerna Nej till NATO-medlemskap och Bevara Alliansfriheten:
[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/flygblad-nej-till-NATO.pdf”]

Aktionsgruppen NEJ TILL NATO bildad i Stockholm

Den 13 november bildades aktionsgruppen på Solidaritetshuset på Södermalm och bjuder nu in alla fredsvänner / NATO-motståndare till nästa möte på samma plats måndagen den 1 december, kl. 18.00. Adress Tegelviksgatan 40 (ändhållplats för busslinje 2, 55 och 66)

Mot NATO

Hur skall vi vidmakthålla och stärka den NATO-kritiska opinionen i Sverige?

I gruppens första flygblad heter det:

Vi anser att Sverige inte borde bli medlem av NATO. Alliansfriheten har tjänat vårt land väl i tvåhundra år, genom flera kritiska perioder. Och trots bedyranden om motsatsen finns i nuläget inget överväldigande säkerhetspolitiskt hot mot vårt land som ändrar på den saken.

Inget bra skäl att bli medlem.

Trots det ingår regeringar och myndigheter den ena överenskommelsen efter den andra med alliansen som för oss närmare och närmare ett medlemskap.

Det finns ingen naturlag i det. Inget är förutbestämd eller oundvikligt.

Sverige ska varken ta ett stort kliv genom försvarsalliansens huvudentré eller en mängd tassande småsteg närmare och närmare dess köksingång.

De som tänker göra det är som minimum skyldiga allmänheten hederliga förklaringar för varje steg de tar.

Därför bildar vi nu Aktionsgruppen Nej till NATO.

Vår aktionsgrupp kommer att granska, varna, slå larm, och protestera med demokratiska medel till dess som de som strävar efter NATO-medlemskap inser att de inte ostörda kan köra över allmänna opinionen i den här frågan, vare sig öppet eller i smyg.

 

Kontakt: Facebooksida: Aktionsgruppen Nej till NATO

Klas Sandberg nejtillnato@gmail.com