Utbildningen och Sveriges Kommunistiska Parti

SKP:s bildningsmål är människor med samhälles- och kulturförståelse, god professionell kunskap med närhet till arbetslivet och behov av fysisk aktivitet.

Den 9-åriga enhetsskolan som på 1960- och 70-talet mildrade klasskillnaderna och blev en mera likvärdig skola stod inte pall när marknadstänkandet tog plats i utbildningssystemet. I dag är den svenska skolan en av de mest avreglerade i världen. En så likvärdig skola som möjligt ska ha staten som huvudman och en resursfördelning efter behov. Friskolor, skolpeng och fritt skolval har bevisligen, och främst i storstäderna, bidragit till ökad segregation där de kommunala skolorna har krympande elevantal och därmed mindre pengar eftersom föräldrar med högre utbildningsbakgrund gör aktiva val för sina barn. Arbetarklassens barn, och bland dem många invandrarbarn, som inte är vana att protestera är förlorare.

Skolan ska ge en trygg arbetsmiljö med fler vuxna och hålla hög kvalitet med lärare med gedigen utbildning och fortbildning som kan koncentrera sig på undervisningen. Elever med behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver för att klara sin skolsituation.

De senaste Pisa-mätningarna har gett en dyster bild av svenska elevers kunskaper. Den avreglerade skolan har lett till förfall på många områden. Internationell jämförelse är bra, men vi blundar inte för att Pisa-mätningarna för grundskolan och Bolognaprocessen för högskoleutbildningen i första hand är verktyg i EU:s konkurrenssträvan. Bolognaprocessen är ett samarbete mellan 47 länder och det officiella målet är att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft. Utbildningen ska underordnas ekonomin; marknaden och arbetsköparna i Europa får bestämma hur universiteten ska utvecklas och får på det viset ett avgörande inflytande på mål och medel för att nå kunskaper. Logisk följd blir satsningar på elituniversitet och försummelser av regionala högskolor.

En socialistisk skola tjänar sitt socialistiska samhälle och utbildar den unga generationen i nära relation till arbetslivet som grund för samhällsutvecklingen. Dagens svenska skola reser dels murar mot arbets- och näringslivet i tron att vara fristående, dels släpper den in det kapitalistiska systemets värderingar med kursinnehåll, skolböcker och sponsorer. Varje bildningssystem reproducerar de rådande klassförhållandena.

SKP arbetar för:

En statlig, ickekonfessionell skola

Lagen om friskolor och skolpengen avskaffas

Tillbaka till närhetsprincipen som motverkar segregation

Fler lärare, speciallärare och annan personal

Hemspråksundervisning med tvåspråkighet som mål och språkstöd i andra ämnen

Rättigheten till undervisning på minoritetsspråk beaktas

Höjda lärarlöner med kollektivavtal utan karriärtjänster

Facklig information om arbetsrätten i skolorna

Vuxenstudier återtas och byggs ut

Bevara de regionala högskolorna

Studielån ska bli studielön

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.