Arbete åt alla!

Ur Sveriges Kommunistiska Partis valplattform

Rätten till ett arbete att gå till varje dag är en omistlig del i ett lyckligt liv. Att ha ett arbete innebär inte bara att man har sin försörjning tryggad, det innebär också att man varje dag är väntad och behövs. Det innebär att man är en del i en gemenskap. Att man är en omistlig del i ett socialt nätverk.

I ett kapitalistiskt system förnekas människor ständigt denna rättighet. Den totala arbetslösheten i Sverige, antalet öppet arbetslösa plus antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, uppgår till nära 10 % av arbetskraften. Inga prognoser pekar på något nämnvärt förändrat läge. Än mer förlamande blir dessa siffror om man betänker att de unga är på väg mot en arbetslöshet på 25 %. Var fjärde ungdom tvingas alltså att starta vuxenlivet med att inte behövas. Samtidigt vet vi att det finns ett mörkertal. Alla arbetslösa är inte inskrivna på arbetsförmedlingen och redovisas därför inte i statistiken. Arbetslösheten är arbetarklassens värsta gissel och innebär ett mänskligt och ekonomiskt slöseri utan motstycke.

För att bekämpa arbetslösheten måste politiken ändras i grunden. Vad som behövs är en helt ny arbetsmarknadspolitik för att på allvar bekämpa arbetslösheten.

Sverige måste bedriva en aktiv och framtidsinriktad industripolitik, en industripolitik som inte förlamas av kortsiktighet. Allas rätt till arbete måste garanteras. För detta måste en regering, inte kvartalskapitalister gå i spetsen. De framtidsområden vi vill peka ut är miljö och energi. Den spårbundna kollektivtrafiken är i stort behov av upprustning. Det behövs nya banor, inte minst tåg som klarar Sveriges vinterklimat. Statliga Vattenfall måste ges i uppdrag att vara spjutspets när det gäller att få fram förnyelsebar och ren energi. Vi kan även tänka oss att staten garanterar sysselsättning genom att regionalt, efter respektive regions lokala förutsättningar, starta statliga basindustrier.

kapitalism

Vid sidan av en radikal industripolitik måste även en ny socialpolitik föras. Vård, skola och omsorg är i skriande behov av personal. Det är dessutom hög tid att sänka arbetstiden till 6 timmar om dagen, med bibehållen lön. Produktionen har utvecklats sedan 8 timmars arbetsdag infördes. Profiten för detta har tillfallit kapitalägarna och inte det arbetande folket, trots att det är dom som ståt för utvecklingen.

Bemanningsföretagen får en allt större spridning på arbetsmarknaden och anställningstryggheten försämras. Det är framförallt ungdomar som tvingas till jobb på dessa företag, ofta på en timanställning. Bemanningsföretagens återinträde efter att förbudet mot dessa upplöstes i början av 90 talet har lett till att vi i dag har ett system på arbetsmarknaden med dagavlönade. Istället för att stå med mössan i hand utanför fabriken sitter man hemma och väntar på ett SMS, med samma fråga som förr i historien, ”ska jag få arbeta idag? Får jag lön idag eller inte?”. Otryggheten skapar rädsla bland de anställda och leder till att man frångår krav på vissa fackliga rättigheter och anställningsskyddet utmönstras från arbetsplatserna. Bemanningsföretag har inget på den svenska arbetsmarknaden att göra.

valbild-1-1956

Under den kommande 10-årsperioden måste det skapas minst 500 000 nya jobb i Sverige. Det är fullt möjligt och realistiskt. Vad som krävs är en ny politik, en politik som SKP står för.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) arbetar för: 

Allas rätt till arbete och utbildning

En aktiv och framtidsinriktad industripolitik

Utbyggnad av statliga basindustrier

Satsningar på miljö- och energipolitik

Förbjud bemanningsföretag

6-timmars arbetsdag

Försvara strejkrätten

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.