Uttalande från SKP Stockholm över Coronapandemin i Region Stockholm

UTTALANDE

Antaget av medlemmarna i Sveriges Kommunistiska Parti i Stockholms län samlade till möte den 9 juli 2020

Sveriges Kommunistiska Parti i Stockholms län – SKP Stockholm – finns i den region som drabbats först och svårast av covid-19-pandemin. Stockholms län hade 2019-12-31 enligt SCB 2 377 589 invånare eller 23 % av Sveriges 10 327 589 invånare. [1]  Länet hade sista kvartalet 2019 3 965 döda eller 17 % av landets totalt 22 870 döda. Stockholms län har såldes med sin förhållandevis yngre befolkning normalt en något lägre dödlighet än landet i stort.

Men idag den 9 juli 2020 finns i regionen 21 490 bekräftat smittade vilket innebär 28,9% av 74 372 smittade i hela landet och 2 344 dödsfall som är 42,6% av alla 5 517 avlidna. [2]  Stockholms län har således drabbats mycket hårdare än landet i övrigt av covid-19-pandemin. Vi kan inte heller känna oss lugnade med att det i alla länder finns det flesta smittade och avlidna i de stora städerna.

Sjukdoms- och dödsfallen är inte jämnt fördelade över länets kommuner, det största antal drabbade finns i Stockholms stads förorter på Järvafältet och i kranskommunerna Botkyrka och Södertälje. I dessa områden finns trångboddhet och där finns arbetarklassen som inte kan hörsamma Folkhälsomyndighetens uppmaning att arbeta hemifrån för dess invånare kör buss och tåg och taxi, arbetar inom vården och omsorgen och städar stadens arbetsplatser. Myndigheterna anser att de många sjukdoms- och dödsfallen där beror på språksvårigheter medan det enligt SKP Stockholms långvariga erfarenheter handlar om oförmåga att förstå eller för den delen förbättra förorternas livsvillkor. Det räcker inte med envägskommunikation i form av lappar på olika språk och därför har de boende tagit en hel del eget ansvar. Arbetarklassen har inte ekonomisk förmåga att avstå från att gå till jobbet. En rättvis och solidarisk arbetsmarknads- och hälso- och sjukvårdspolitik kräver en helt annan politik och ledning, en arbetarklassens störtande av den kapitalistiska ordningens villkor. Landet kan inte ha en ledning som enbart uppmanar oss till självklara saker och som registrerar problem i efterhand.

Mest förskräckande är att nästan hälften av alla offren av pandemin finns på regionens äldreboenden, både privat drivna och kommunala. [3] Vi kräver att en verklig och oberoende Coronakommission, inte en myndighetsstyrd, går till botten med denna skandal, med underbemanning, anställningsformer och rätten till läkare.

SKP Stockholm anser att det höga antalet sjuka och avlidna inte bara är ett resultat av en hittills okänd pandemi utan lika mycket ett resultat av ett årtiondelångt förfall inom vård- och omsorgssektorn, bostadspolitiken, anställningsförhållanden och personaltätheten. Kapitalismen har med EU som instrument påtvingat den offentliga sektorn ett ”privat management”. Konkurrensutsättning nonchalerar frågan om mänskliga behov och har effektivisering som enda intresse, det vill säga att kapitalets kostnader sänks och vinsten ökar. Redan före pandemin saknades 1 000 olika läkemedel eftersom lagerhållning som kostar har ersatts av ”just in time”. Tidigare lagerhållning för kriser har avvecklats, antalet intensivvårdsplatser med respiratorer har sedan början av 1990-talet krympt från 2 100 till 500 i början av 2020 och det blev sjukvårdens uppgift att med uppfinningsrikedom och uppoffring öka antalet platser till det tredubbla vilket innebar att annan sjukvård och operationer fick vänta. Ropen efter skyddsutrustning och tester har än i dag inte tystnat.

Att ropa efter återförstatligande av privatiserad verksamhet kan kortsiktigt förbättra förhållandena, men är i grunden skenbart och lönlöst eftersom den kapitalistiska staten redan sålt ut sin begränsade handlingsfrihet genom att underordna sig EU:s fyra friheter för den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital.

Hur den borgerliga och kapitalistiska staten gynnar näringslivet med stöd i miljardklass upplever vi just nu till fullo. Det är en ynklig del av de enorma summorna som går vidare till det arbetande folket. Arbetslösheten ökar, i vår region från landets största flygplats Arlanda till butiker som saknar kunder, konkurser likaså och unga människor får en ännu svårare start i livet. Och som förklaring för alla kommande försämringar kommer det att skyllas på pandemin, inte på att det kapitalistiska samhället möter utmaningar på det arbetande folkets bekostnad.

Vi noterar med tillförsikt att de fackliga organisationerna får nya medlemmar och att skyddsombudens beslut har haft verkan i en del fall. Att kollektivt hävda sina rättigheter är en grundsten i arbetarkampen och tyvärr behövdes en pandemi för många att inse detta.

Även vi i SKP Stockholm upplever ett ökat intresse för vår politik och organisation genom människors rättmätiga protester mot de missförhållanden i ekonomi och politik som kommit i dager i pandemins spår.

[1] SCB 2019-12-31

[2] Folkhälsomyndigheten 2020-07-09

[3] Folkhälsomyndighetens veckorapport om covid-19, vecka 27

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.