Demonstration i Stockholm den 16 juni, för kollektivtrafik i offentlig regi

I går den 16 juni anordnades en demonstration av SEKO:s fackklubbar inom Tunnelbanan, Tvärbanan, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Roslagsbanan och Pendeltågen.

Demonstranterna samlades på Norrmalms torg och lyssnade till appeller av de anställda inom Stockholms stads lokaltrafik innan avmarschen till Landstingshuset. Apellerna gav uttryck för den horribla situation som uppstått i vågorna efter utförsäljningen av gemensamma tillgångar med en hetsjakt på de anställda, med kraftig försämring av deras arbetsmiljö, med s.k. effektivisering för privata vinster där ett ständigt minskat antal anställda ska utföra detsamma arbete som tidigare men naturligtvis med negativ inverkar på säkerheten för både resenärer och anställda osv.
De privata vinsterna bekostas av personalens uteblivna raster och kisspauser samt bristande underhåll.  Också en busschaufför gav uttryck för desamma arbetsförhållanden, helt oförståeligt har dock hans fackförbund- Kommunal valt att inte visa solidaritet med SEKO:s aktion. Reformismen och opportunismen verkar inte ens på de lägre nivåerna känna av anständiga gränser.

Den kraftfulla, taktfasta och färggranna demonstrationen tågade sedan mot Landstingshuset under paroller som ‘Säkerhet och inte profit!  – Kollektivtrafik i offentlig regi!’ ‘Stoppa höjningen av SL-kortet!’ ‘Ropen skalla!- Kollektivtrafik åt alla!’  Demonstrationståget fick ett positivt gensvar.

Syndikata Stokxolmi 4Syndikata Stokxolmi 2

Vid Landstingshuset mötte två politiker, vardera från SAP och V upp demonstrationen, vilka båda uttryckte sitt gillande över dess stöd att inte höja avgiften på SL-kortet. En åtgärd som tidigare utförts av moderat-alliansen för att betala det undetskott à åtminstone 750 miljoner som uppstått pga att den sålt ut Landstingets gemensamma egendom, en åtgärd som ruinerat Landstingets ekonomi men skapat en kassako åt privata entreprenörer på samhällsfinansierad verksamhet. Under de senaste fyra åren har SL-kortet ökat i pris med 30%, en höjning som inte genomförts inom något annat samhällsområde. En annan negativ effekt av detta ligger på det miljömässiga området.

Alliansens förslag om en höjning av SL-kortet fick inte gehör i Landstingfullmäktige. Vad gäller SEKO:s krav på övriga beskrivna områden, lovade SEKO:s ordförande för klubb 111, Giannis Konstantis att kampen ska återkomma regelbundet och i utökad skala, till dess att deras krav har genomförts.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) ger sitt fulla stöd i den kampen, att deras krav ska tillgodoses och i förlängningen ge en förbättring av hela denna viktiga och nyttiga samhällsangelägenhet som kollektivtrafiken är- till vinst för alla.

Fackklubbar i Stockholm i motoffensiv för kollektivtrafiken

demonstration 16 juni

Tisdagen den 16 juni, klockan 15.00 samlas fackklubbarna från SEKO på Norrmalmstorg för att demonstrera mot nedmonteringen av kollektivtrafiken. Den stridbara fackföreningen, SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, tog initiativ för ett tag sedan att samla facken inom kollektivtrafiken för en motoffensiv angående den allt mer ohållbar situation i kollektivtrafiken. I ett möte i början av maj samlades utöver SEKO Tunnelbanan, SEKO Pendeltåg, SEKO Lokalbaneklubben samt representanter för bussförare från Kommunal. Där bestämdes att en kampanj ska startas och den ska pågå tillsvidare. Det började med manifestationen utanför Landstinget mot nedskärningar inom pendeltågstrafiken och nu fortsätter den med demonstrationen den 16 juni. Sedan kommer klubbarna att besluta hur kampanjen ska gå vidare.

Tyvärr har Kommunal i Stockholm satt stopp för att sektionerna inom Kommunal ska delta, då Kommunals avdelning i Stockholm påstår att den inte kan ställa sig bakom innehållet i kampanjen, utan att argumentera varför. Det är känt att Kommunals ledning är allergisk mot alla initiativ som kommer underifrån, ledningen gillar mest att lyda sossarna och arbetsköparen och den försöker kväva varje försök till motstånd underifrån eller som kommer från radikala medlemmar, klubbar eller sektioner.
Demonstrationen den 16 juni stöds av SEKO Tunnelbanan, SEKO Pendeltåg, SEKO Lokalbaneklubben samt SEKO Stockholm.

Klubbarna skriver att ”den uppstyckning vi sett av Stockholms kollektivtrafik, där olika aktörer försöker maximera sitt vinstuttag ur en verksamhet som inte borde vara vinstdrivande, har nått en gräns. Priset vi får betala är sämre arbetsvillkor för oss som arbetar och ökat otrygga anställningar i samband med upphandlingar. I förlängningen innebär detta sämre säkerhet och tillgänglighet för de som reser i trafiken.

Det här enorma experimentet gjordes för att effektivisera och spara pengar, i stället har vi fått högre priser och sämre trafik och service, med indragna buss och pendelturer och planer på att avskaffa konduktörerna på lokalbanorna samtidigt som betalvärdarna på pendeln redan börjat avvecklas.”
Demonstrationen har följande paroller den 16 juni.

Kollektivtrafik för alla!
Privatiseringen leder till kaos – För kollektivtrafik i offentlig regi!
Ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för de anställda i kollektivtrafik.
Nej till höjningen av SL-kort.

Vi uppmanar alla att delta i demonstrationen den 16 juni, klockan 15.00, vid Norrmalmstorg.

Solidaritet med bussförarna!

bussförare Göteborg

SKP Göteborg-Uddevalla vill med detta uttrycka sin avsky för det fascistiska övergreppet utfört av biljettkontrollanter på Västtrafik samt den brutala misshandeln av en av dess bussförare.

Arbetsförhållandena för bussförare har blivit som under de feodala tiderna; arbetspassen långa, pauserna korta. Många förmåner har tagits bort och regler för att bestraffa de anställda har blivit fler.

Tryggheten på arbetsplatserna är nästan försvunnen. Hela arbetsmiljön har  nästan blivit sjuklig och att bevara hälsan hos den anställde räknas inte längre som något för arbetsgivaren att respektera.

Den här tragiska utvecklingen i det svenska arbetslivet, har även ägt rum i alla andra kapitalistiska länder.  Men med inträdet i  EU  blev allting ännu sämre. Alla länder som blivit medlemmar i EU påverkades direkt. Arbetsgivarna och deras organisationer fick makten till nittionio procent medan arbetarklassen gick ur striden med minst på fickan.

Detta bekräftar kommunisternas uppfattning att EU är monopolens verktyg och att Sverige måste lämna EU om arbetarklassens  fackliga rättigheter ska tillgodoses. Men LO  högg sina medlemmar i ryggen och ställde upp på arbetsgivarnas sida när de accepterade kapitales villkor.

På grund av dessa förändringar känner medlemmarna inte längre någon tilltro till facket som i de flesta fall kontrolleras av det socialdemokratiska partiet.

Den reformistiska fackföreningsrörelsen  har historiskt alltid i slutändan slagit ner på arbetarna. Nu går den ut i direkt aktion mot sina medlemmar vilket lett till ytterligare slaveri på arbetsplatserna.

Redan fram till för ett år sedan hade kollektivtrafikens arbetare ett årskort som delvis betalades av Länstrafiken, delvis av entreprenören.

Detta årskort är nu borttaget helt och hållet. En förare, som i detta fall jobbar på en    arbetsplats, förnekas under hela sitt pass att  åka det fordon som tillhör hans arbetsplats.

Och i stället för att kunna ta sig en vilopaus för att kunna återhämta sig till nästa dag , blir arbetaren  nedbrottad av  utsugarsystemets vakter.

I många länder  har  arbetsplatsen servicefordon som plockar upp arbetarna på väg till jobbet och från jobbet till hemmet. I Sverige nekas arbetare åka de fordon som tillhör deras arbetsplats.  Hur realistiskt är detta?

I många länder betalar arbetsgivarna dagligen lunch till arbetarna och facket avtalar denna rättighet vid varje avtalsomgång. Dessutom betalar arbetsgivaren ytterkläder och skor samt varje år något extra i lön till arbetarna. I Sverige däremot har kafeterian på arbetsplatsen stängt och förarna  förnekas åka i sitt eget arbetsfordon. Rena vanvettet!

SKP i Västra Sverige kräver att biljettkontrollanterna tas bort i ett led att på sikt införa nolltaxa d v s gratis kollektivtrafik åt alla. En förutsättning för en sådan reform är att länstrafiken tar över hela verksamheten och entreprenaderna avskaffas.

Nytt nummer, Byggkommunisten

Ur innehållet Byggkommunisten 1-2015:

Förbjud bemanningsföretagen!
Vart tar lönepengarna vägen?

Byggkommunisten ges ut av fackligt aktiva kommunister inom Byggnadsarbetarförbundet, här under kan du läsa en del nummer som kommit ut. Byggkommunisten utkommer cirka 4 gånger om året och sprids vid byggarbetsplatser och fackföreningsmöten.

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/Byggkommunisten-1-2015.pdf”]

Strejkledaren för stålarbetarstrejken i Stockholm

Den 13 och 14 mars kommer till Stockholm, ledaren för stålarbetarstrejken i Aten, Georgios Sifonios.
Georgios Sifonios, var strejkledare för strejken i stålfabriken Hellenic Halyboyrgia, som pågick i 9 månader. Fabriksägaren ville sänka lönerna och avskeda en stor andel arbetare. Det mötte motstånd från nästan alla arbetare och väckte en stor solidaritetsvåg i Grekland och i många andra länder.
SEKO Tunnelbanan tillsammans med andra visade konkret solidaritet i denna kamp.
Georgios Sifonios
Grekiska föreningen i Stockholm och SEKO Tunnelbanan arrangerar tillsammans detta besök.
Fredagen den 13 mars, kl 14.00, vid Grekiska föreningens lokal, Idungatan 4, Odenplan, kommer att berätta om kampen, var det ledde och hur är situationen nu för dem samt för arbetarklassen i Grekland. Vi bjuder i detta möte, alla aktiva inom facken men också andra intresserade. Det kommer finnas översättning på svenska.
Lördagen den 14 mars på Grekiska Kulturhuset, 1 tr upp, Idungatan 4A, kommer att visas dokumentären om stålarbetarstrejken, Regissören kommer att närvara och Georgios Sifonios kommer att kommentera.
Dokumentären är textad på engelska också.
Ni är mycket välkomna!!!
Stålarbetarstrejk Stålarbetarstrejk1 Stålarbetarstrejk2 Stålarbetarstrejk3

Provokation mot Rizospastis, KKE:s dagstidning – Svaret från arbetarna kom på en gång

Uttalande från KKE

Under de senaste dagarna har det gjorts försök att provocera “Rizospastis” (KKE:s partiorgan) och naturligtvis också KKE. Huvudpersonerna för detta var representanter för koalitionsregeringen SYRIZA- ANEL, tidningen “Avgi” som tillhör SYRIZA, och naturligtvis ett dussintal “anonyma” och “oberoende” bloggar som rusade till för att föra provokationen vidare.

Den 11 februari laddades en text med titeln “Du kommer inte att tro dina  ögon- annonsen finns på Rizospastis sista sida” upp på den välkände journalisten Spyros Karatzaferis webbplats. Texten åtföljdes av ett fotografi av Rizospastis, som hade en Coca Cola annons på sista sidan.

Datumet för den specifika upplagan av “Rizospastis” var medvetet dolt så att läsarna skulle ledas till att tro att det var ett nytt nummer och under den period där arbetarna i bolaget har varit engagerade i en flera månader lång kamp.

Dock var detta specifika nummer av Rizospastis publicerat den 27 maj 2012, dvs 17 månader innan den stora strejken mobiliserades av arbetarna på “Coca Cola”.

Rachel Makri, parlamentsledamot i SYRIZA (som brukade vara i ANEL) upprepade provokationen, när hon i ett TV-program, sade: “I förrgår såg jag Rizospastis och det hade en Coca Cola annons på sin sista sidan …” !!

Avgi, SYRIZA:s tidning, plockade upp stafettpinnen och laddade upp detta utdrag ur TV-programmet, som inkluderade dessa påståenden, på sin Youtube- kanal. Videon laddades upp med titeln: “Rachel Makri svarar Potami och KKE”.

Dessa handlingar visar propaganda i äkta Goebbels- stil av den “statliga vänstern”, vilket inte kan använda argument för att besvara den väl underbyggda kritiken från KKE mot regeringens uttalanden och program samt dess inledande konkreta åtgärder.

Facket som organiserar Coca-cola arbetare, Greek Federation of Workers in the Bottling Industry (POEEP), fördömde direkt denna provokation och svarade att PAME, KKE och tidningen Rizospastis var en av de få som stödjer strejken i Coca-cola fabriker i Grekland.

coca cola arbetarePAME demonstration i Brysell
PAME och Coca cola arbetare

Stockholms Läns Landsting förkastar trygga anställningar

På landstingsfullmäktiges sammanträde den 20 januari behandlades två S-motioner och avslogs av den borgerliga majoriteten.

landstingshuset-sthlm

 

Den första handlar om Personalövertagande som norm vid upphandlingar i Stockholms läns landsting och den andra om Att ställa krav på svenska kollektivavtal för entreprenörer och hela underentreprenörskedjan vid landstingsupphandlingar och leverantörsavtal

Motionerna väckte SKP:s intresse. Partiets Stockholmsdistrikt skriver i sitt landstingsprogram från 2014:

”Stockholms läns landsting är en av Sveriges största beställare av varor och tjänster. Det rör sig sannolikt om en årlig summa av minst 25 miljarder. Det är gigantiska belopp som lockar till sig allsköns mörkerman som tar skattebetalarnas pengar. Kräv alltid svenska kollektivavtal hos de olika entreprenörerna och att man inser vikten av att personalen är fackligt organiserad.”

SKP:s grunduppfattning är att i Sverige gäller svenska kollektivavtal liksom svensk lagstiftning. Skulle den svenska lagstiftningen LAS gällande ”Övertagande av verksamhet” gälla skulle exempelvis bussförarnas anställningsproblem när landstinget byter entreprenör för att sköta kollektivtrafiken vara löst. LAS är i detta fall underordnad EU:s lagstiftning och därmed har de politiska partierna i Stockholms läns landsting hittills accepterat att bussförarna får söka om sina jobb då de alla är anhängare av EU. Tyvärr intar även bussförarnas fackförbund samma hållning som innebär att man låter verksamheten dikteras av EU och själva därmed abdikerar som en kämpande fackförening.

Andra exempel på hur skattefinansierade arbetsplatser blir otrygga och värdefull kompetens försvinner är att personalen vid upphandlingen av biljettkontrollen inom AB SL och vid upphandlingen av Barn- och Ungdomspsykiatrin i bland annat Järva inte övertogs.

Vidare menar SKP att då landstinget i Stockholms län varje år upphandlar varor och tjänster för ca 25 miljarder kronor så skulle ett beslut av Stockholms läns landsting om att endast köpa tjänster av företag som är bundna av kollektivavtal få en enorm betydelse för hela den svenska arbetsmarknaden.

I en utdragen debatt försvarade socialdemokraterna sin motion om krav på kollektivavtal med hänvisning till ett nytt EU-upphandlingsdirektiv som håller på att implementeras av statsmakten. Av högläsning ur direktivet framgick att kollektivavtal nämns när EU nu anser att även sociala krav ska beaktas vid upphandlingar utöver ekonomiska och miljömässiga. Något måste väl göras när snart hela arbetsmarknaden i EU kapsejsar.

Det är skrattretande när den borgerliga majoriteten i sitt svar på motionen hänvisar till den ”Uppförandekod för leverantörer” som gäller i länet och att den ska garantera att entreprenörer av etiska skäl följer lagar inom arbetsrätt och socialförsäkringsskydd. Kollektivavtal verkan man ha panisk skräck för och vara glad över att kunna avvakta det nya direktivets implementering i förhoppningen att det blir en tandlös tiger.

Debatten i Stockholms läns landstingfullmäktige visade med all tydlighet att för att få ordning och reda att gälla på den svenska arbetsmarknaden utan lönedumpning och andra missförhållanden måste de svenska fackföreningarna våga frigöra sig från det OK EU-medlemskapet innebär.

 

SKP, Stockholmsdistriktet

Massdemonstration i dag i Aten

Ett starkt utbrott av indignation, vrede och krav

Nationell demonstration av PAME, den 1 november 

Fler än 100,000 personer, ett hav av människor flödade ut på Atens gator i 9 enorma demonstrationer som möttes upp på Syntagma torget, till PAME:s nationella demonstration.

Närmare 1000 organisationer, fackföreningsförbund svarade på PAME:s upprop som förenade arbetare med bönder, studenter med kvinno-organisationer och egenföretagare med pensionärer och immigranter.

Dagens stora nationella demonstration är ett starkt uttryck för indignation, vrede och krav. Den gav ett kraftfullt klassvar till regeringen och kapitalisterna som visade arbetarrörelsens förmåga.

Den gav ett kraftfullt klassvar till regeringen och kapitalisterna som visade arbetarrörelsens förmåga.

Kampen fortsätter i Grekland med en dags generalstrejk den 27 november 2014.

PAME Aten PAME Aten1 PAME Aten2 PAME Aten3 PAME Aten4 PAME Aten5

Här nedan kan man se video från de olika demonstrationerna som möttes upp senare utanför Greklands parlament i Aten

 

Radikala arbetare från Stockholm i demonstration i Aten

En stor del av styrelsen för fackföreningen SEKO i Stockholms tunnelbana samt en del medlemmar åkte på privatresa till Aten i början av oktober för att träffa PAME (en fackföreningsfront med tiotalet LO-distrikt, fackförbund samt hundratals klubbar och sektioner) för att utbyta erfarenheter i kampen mot kapitalet. De träffade också den Fackliga Världsfederationen (WFTU) som har ca 90 miljoner medlemmar över hela världen samt ledningen för tunnelbanefacket i Aten.

TUB AtenAten demo

Gruppen deltog också i två demonstrationer, en med pensionärerna som i tusentals demonstrerade mot att deras pension har sänkts till en nivå där man kan inte leva på. Många äldre personer (kvinnor och män), med käppar, rullatorer – deltog i demonstrationen som sträckte sig flera kilometer för att protestera.

Den andra demonstrationen som gruppen deltog i, var PAME:s demonstration mot arbetslöshet, (arbetslösheten ligger på ca 27% och ungdomsarbetslösheten är på ca 60%). 1.500.000 är arbetslösa och ca 850.000 arbetare som inte har fått lön på flera månader samt 300.000 utförsäkrade.

Olle Persson, sekreterare från SEKO Tunnelbanan höll ett tal under demonstrationen som bestod av ca 30 – 40.000 arbetare.

Demonstrationer ägde rum samtidigt i 54 städer i hela Grekland och ingår i en kampanj mot arbetslöshet och de försämringar och nedskärningar som fortsätter äga rum i det grekiska samhället. Kampanjen kommer att kulmineras den 1 november 2014, med en demonstration i Aten där arbetare från hela landet kommer att delta.

 

A-kassan – Din garanti för att få behålla lönen.

Den svenska fackliga rörelsen kom redan i slutet av 1800- talet fram till att det bästa som kunde frambringas för att försvara lönerna var att inrätta en Arbetslöshetskassa. Redan 1885 inrättade därför Typografförbundet sin A-kassa. Att det var just typograferna som i många hänseenden var först i den fackliga kampen var ingen slump. De var de första arbetarna som kunde läsa, vilket var och är ett krav för att framställa en tidning.

sv typografförbundet

Bakgrunden var att de fackligt organiserade arbetarna diskuterade om hur de skulle kunna skydda sina löner mot lönedumpning. Man kom då fram till att det bästa sättet att motverka lönedumpning var att se till att de arbetskamrater som blivit arbetslösa skulle skyddas mot svält och armod genom att de arbetare som ännu hade jobb såg till att de kunde överleva trots ofrivillig arbetslöshet och därmed inte behöva ta ett jobb till lägre lön än den avtalade för att förhindra familjens svält. Från 1885 fram till dagens datum är A-kassans främsta uppgift att skydda kollektivavtalet mot lönedumpning. Av den anledningen är A-kassan en grundbult i en sund arbetsmarknad. Därför är också A-kassan borgarklassens hatobjekt nummer ett.

A-kassan har faktiskt ända in på 90- talet fungerat förhållandevis bra i sin uppgift att förvara kollektivavtalets löner och övriga villkor.

De första attackerna på A-kassan kom under den socialdemokratiska regeringen med Ingvar Carlsson som statsminister och Mona Sahlin som arbetsmarknadsminister 1993 – 1996. Innan EU- medlemskapet 1995 sänktes ersättningsnivåerna från 90% till 75%.

mona_sahlin

Därefter fortsatte den socialdemokratiska regeringen 1996 – 2006 under Göran Persson med ytterligare attacker på A-kassan. Det mest ödesdigra beslutet blev då man i riksdagen beslutade att göra A-kassan till en statlig myndighet. Det beslutet innebar i praktiken att man fråntog de fackliga organisationerna beslutanderätten över A-kassans ersättningsnivåer, villkor samt A-kassans personal. Det kan inte heller ses som en slump att den s.k. Lavaldomen kom 2004 då Byggnads och Elektrikerna av EU-domstolen blev bötfällda på miljonbelopp därför att de hävdat att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk mark.

Därför kan man nu konstatera att den förödande slakt av A-kassan som den borgerliga Alliansen ständigt gör och som går under beteckningen ”arbetslinjen” är bara ett fullföljande av den politik som socialdemokraterna med vänsterpartiet och miljöpartiet som regeringsunderlag inledde redan 1993.

sänk inte a-kassan

Avsikten med den politiken har hela tiden varit och är att svälta ut de arbetslösa för att förmå dessa att sälja sin arbetskraft till ett lägre pris än vad avtalet föreskriver. Samt att det sätter en rejäl hämnsko på de fackliga företrädare som fått i uppgift att förhandla fram nya avtal.

För att försvara och återta makten över A-kassan och därmed förvaret av kollektivavtalet krävs det en facklig och politisk kamp, där den ena inte kan föras till seger utan den andra.

Därför gäller det nu för väljarna på söndag att noga väga de olika partierna synpunkter och då skall man finna att trots att det är åtskilliga partier av olika valörer som kandiderar i årets riksdagsval så finns det endast ett parti som märker ut sig genom att konsekvent hävda kollektivavtalet och A-kassan, det partiet är SKP.

I SKP Stockholmsdistrikts valprogram för landstinget kan vi läsa:

Stockholms kommun har beslutat att all verksamhet kan utsättas för konkurrens enlig EU- lagen om offentlig upphandling, med undantag för myndighetsutövning. Det betyder i klartext att allt kan privatiseras. Landstinget för samma politik. SKP kräver att EU- lagarna om upphandling (LOU) och valfrihet (LOV) rivs upp.

Kollektivavtal

Vidare kan i samma valprogram läsas:

Kräv alltid svenska kollektivavtal hos de olika entreprenörerna och att man inser vikten av att personalen är fackligt organiserad.

De väljare som på söndag insett vikten av en väl fungerande arbetsmarknad och som verkligen menar allvar med det har egentligen bara ett alternativ och det är SKP.

Nu skall ingen förledas att tro att vi genom att använda en viss valsedel på söndag kommer att uppnå det kapitalistiska lyckoriket. Det kommer vi inte att göra av den enkla anledningen att det riket inte finns eftersom kapitalismen bygger på den ena människans parasitära tillvaro på den andres bekostnad. Dock skall inte den signal och kampenergi som meddelas genom att rösta på SKP undervärderas.