Julhandel mot flyktingkostnad

Hyckleriet vet inga gränser när gratistidningen Metro i dag frågar ut de olika riksdagspartierna om det är rimligt att jämföra en beräknad flyktingkostnad à 60 miljarder kronor nästa år 2016 med svenska folkets beräknade julhandel på 75 miljarder kronor.

Extrema högerpartiet Sverigedemokraterna svarar att ”det är irrelevant att göra en sådan jämförelse eftersom det inte finns någon utgiftspost i statens budget som behandlar julhandeln. Görs inget åt kostnaderna för flyktingmottagandet kommer stora delar av välfärdsstaten att trängas undan.”

Vänsterpartiet å sin sida svarar: ”Vi ger en fingervisning om att det faktiskt finns pengar i samhället, vilken strider mot den bild som målas upp av ett antal partier…..”

Metro

kne afisa

“Om du vill att de ska kalla dig människa, ska du alltid kämpa för rättvisan.” Alekos Livaditis, grekisk kommunistisk poet.

Sveriges Kommunistiska Parti- (SKP) svarar att inget av de kapitalistiska systempartierna ställer upp kostnaderna för flyktingströmmarna mot de rikas skatteflykt. Mot deltagandet i imperialismens krig via USA/NATO och EU som förorsakar att människor tvingas på flykt, samtidigt som hyckleriet fortgår om att vi (det arbetande folket) ska visa vår medmänsklighet (läs, betala imperialismens krigsäventyr).

Hade Metro frågat SKP hade vi också svarat att flyktingkostnaderna i EU är 12.5 miljarder Euro medan kostnaderna för det rika fåtal som smiter undan skatterna är ca 1000 miljarder Euro. OBS! Detta utan att vinsterna från produktionen tagits med i beräkningen! Vi måste utgå ifrån att de rika, som har möjlighet att trolla bort sina skatter med smart bokföring kan räknas enligt desamma proportionerna i Sverige som i EU i övrigt.

Pyramiden Kapitalism

Det är här vi kan finna de relevanta siffrorna som jämförelse. Samtidigt visar de vilka som bär sina mänskliga ansikten och det fåtal som aldrig syns på bild. Det var på denna väg som välfärds-Sverige avvecklades efter kontrarevolutionen mot de socialistiska staterna på 1980- 1990- talet.

Kjell Bygdén

EU sålde flyktingar till korrupta politiker i Turkiet.

EU:s medmänskliga politik fastnade när det blev penningmässigt dyrt, istället för mänskligt bemötande började EU:s ledare fundera på hur de kan stoppa flyktingströmmen.

Den 1 oktober mötte Englands premiärminister Cameron för EU och Turkiets premiärminister Davutoglu varandra.

flyktingar

Efter mötet sade Davutoglu:

– Jag träffade David Cameron. I fortsättningen skall Turkiet vara kvar som öppet för flyktingströmmen, EU ska vara stängt? Den tiden är förbi, för att kunna stoppa flyktingströmmen behövs en strategi för tre månader, den första möjliga vägen är att stoppa syrier i Syrien och behålla dem där, den andra är att Européer vill att flyktingar stannar i Turkiet, men hur om ingången är tillåten, så ska även utgången (till EU menade han) vara fritt. Redan innan kunde vi ana att det måste finnas en dold uppgörelse.

Och efter denna uppgörelse mellan Cameron och Davutoglu stod det klart att det fanns det en dold agenda angående gränsövergången, en överenskommelse bakom allt detta inte skulle kunna bli så här. Utan den dolda agendan en imperialistisk handling som döljs för folk i Turkiet och EU skulle redan från början kunna förklaras varför flyktingströmmen uppstod helt plötsligt. Efter denna träff mellan Cameron och Davutoglu vek sig EU för Turkiets krav om pengar, och lämnade åt maffia-regeringen 10 miljarder i utbyte mot flyktingar. Uppgörelse mellan EU och Turkiet blev offentlig den 7 oktober. För att bli av med flyktingar har EU betalat 10 miljarder till den korrupta turkiska regeringen AKP. EU behöver en mängd människor för att utnyttja, vilket de döljer under parollen “MEDMÄNSKLIGHET” sitt engagemang för nykolonialism.

flyktingar demo

I spetsen för kriget går NATO med EU och USA som främsta understödjare. EU gjorde sig skyldigt liksom USA, Turkiet, Qatar med flera genom stöd till krigsherrarna, klanerna, och levererade vapen och deltagande krigs aktioner. För att spräcka dess nationer, dess folks hem, folkets tillvaro är EU lika skyldigt som USA. Försöket med EU:s nya taktik är att bli kvitt, komma undan på ett billigt sätt de problem som EU redan är inblandade i som en krigspartner. För att undvika inre konflikter talas inte sanningen offentligt, istället säljs problemet till, och betalas med folkets medel, till den korrupta AKP-regeringen för att tysta läget. Det började med imperialismen plan och att alliera sig med Turkiets Sunnit‐pro‐islamist regeringen AKP, Israel, Qatar, Saudiarabien för att spräcka Syrien. Därefter sattes dynamit under denna oberoende nationen och flyktingar blev också en handelsvara, en businessmål för lycksökare som började redan vid början av kriget. Turkiet, USA och dess allierade NATO‐länder stödde terrorister och tände den eld som kom att brinna över hela Mellanöstern, först Irak och Libyen, sedan Syrien. Anledningen är densamma. För att dessa nationer var antiimperialistisk och ville vara kvar oberoende av imperialistiska uppgörelser.

Därför kunde imperialisterna inte acceptera deras regimer och dess ledare. Utan orsak startades krig mot dessa länder och samtidigt påstås helt plötsligt att ledarna i dessa nationer måste bort.

Kriget orsakade flyktingströmmar. Människor gav sig iväg till närmaste land, bland annat till Turkiet. Turkiet började i sin tur utnyttja situationen för taktiska syften som kunde stärka dess inflytande i Mellanöstern och för att bli den partner som känner av dessa imperialistiska uppgörelser och att bli accepterad som partner till imperialisterna. Under krigets början blandade AKP regeringens anhängare sig direkt i människohandeln och människosmugglingen. Affärsmän som var AKP:s anhängare började tjäna pengar och tillverkade även gummibåtar. Alla kapitalister började utnyttja tillfällen, medan miljontals ungdomar dagligen går som arbetslös intresserade EU:s kapitalister unga flyktingar och mänskor som kunna bli slaver. Därför engagerade även EU-kapitalister smugglare för att locka unga med eller utan föräldrar att ta sig till EU. Ungdomar uppmuntrades båda på plats i Mellanöstern och utanför att ta sig till EU‐länderna. Antalet ensamkommande flyktingbarn ökade. Med denna agenda planerades att fylla den äldre generationens plats i Europa. Ofta omnämnt i median i EU är ålderdomen ett problem.

Befolkningens åldrande beskrivs som belastning för ekonomin vilket skall elimineras genom att unga flyktingar blir arbetskraft‐ till industri och företag. Under tiden försämrades även Turkiets ekonomi, AKP-regeringen kunde inte uppfylla sina löften. Fattigdomen, antalet arbetslösa ökade för varje dag som gick. Utländska investerare lämnade landet samtidigt som APK‐finansierade terrorister led nederlag när Ryssland blandade sig i konflikten. Vad gäller flyktingströmmen hårdnade motsättning inom EU, det blev splittringar mellan högerpopulister och den företagsvänliga långsiktigt tänkande högerpolitiker. Svart arbetskraft började ersätta den lagliga med mera. Klassklyftorna fördjupades.

Flyktingar1

Den korrupta regeringen i Turkiet å andra sidan utnyttjade således situationen genom att försöka ersätta ekonomiska bakslag med att göra profiter på EU:s flyktingproblem. Turkiets taktik att kräva miljarder mot flyktingar uppskattades av EU som var rädda för inre konflikt om invandring. Alla inblandade utsugare var villiga för ny uppgörelse med Turkiet. Turkiet fick pengar mot tjänsten för att behålla flyktingar vid gränsen, i tältet eller på gatorna utan skydd. Men i Turkiet finns inget mänskligt bemötande, där räknas flyktingar inte som människor. Denna folkmassa utnyttjas från alla håll, från kriminella, svartarbetare, tiggare, rånare, maffia. Alla blandar sig i deras situation för att utnyttja och försöker dra fördelar av flyktingströmmen.

Hur står det till hos de mäktiga i EU? Är dessa “medmänniskor” nöjda nu? Vad hände helt plötsligt med EU s flyktingvänliga politik? Vad hände med demokratiska värderingar som ofta använd för själv skryt. EU:s ledare, anhängare till USA-imperialismen som kallade Assad diktator, Gaddafi tyrann och Saddam tyrann, var står de själva nu? Hur ska man beskriva de kapitalistvänliga politiker, reformister som ändrar sina värderingar så lät och att hålla endast penning i balans? Vari ligger skillnaden mellan en människosmugglare och EU:s ledare, finns det någon skillnad?

EU som monopolens lobby kan inte tolkas än annat än imperialister av värsta slag.

Ner med EU!
Sverige ut ur EU!
Nej till NATO och värdlandsavtalet!

Ali Kinali

Fredsorganisationer hedrade offren för atombomber på civila i Hiroshima och Nagasaki.

För 70 år sedan- USA utprovar atombomber på civila i Hiroshima och Nagasaki
 
Fredsorganisationer mindes offren och manar till kamp mot krig- FÖR FRED
Svenska Fredskommittén påminde om Stockholmsappellen:
[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2015/08/Tal-6-augusti-2015.pdf”]
Mötet i Rålambshovsparken avslutades med en japansk sed att minnas atombombsoffren. Papperslyktor sattes i skymningen ut i Mälaren.
6 augusti 1 6 augusti 2 6 augusti 3 6 augusti 4 6 augusti 5 6 augusti 6 6 augusti 7 6 augusti

70 år sedan massmorden i Hiroshima och Nagasaki

Sånger för fred

Rålambshovsparken torsdag 6 augusti kl 19-21

Stina Bengs, Elin Lyth, Kemal Görgü m fl

Minns Hiroshima och Nagasaki 1945

Vi minns offren: Nedrusta nu! Aldrig mer kärnvapen!

Kom med, driv på opinionen, tvinga parlament, regeringar och FN att avskaffa alla kärnvapen. Det gäller livet!

arr: Kvinnor för Fred, Sveriges Fredsråd med Artister för fred, Svenska Fredskommittén m fl samt Folkkampanjen mot Kärnkraft, Kristna Fredsrörelsen m fl

se www.kvinnorforfred.se

Hiroshima 15 annons

hiroshimahiroshima-nagasaki

 

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2015/07/Hiroshima-15-flygblad.pdf”]

Presskonferens med Fernando Gonzales, Kuba, – en av De Fem

På inbjudan av Svensk-kubanska föreningen besökte Fernando Gonzales Stockholm helgen 17-20 april. På en presskonferens på Solidaritetshuset måndag den 20 april svarade han på frågor om sitt och sina fyra kamraters öden som politiska fångar i USA och den beundransvärda internationella solidaritetsrörelsen för deras frigivning.

Fernado GFernado G 1

Riktpunkt:

– Med tanke på att många i väst har avfärdat dig och dina kamrater som kubanska spioner vill vi gärna från din egen mun höra vilka som var motiven för dig, dina kamrater och ditt land att fingera en flykt från hemlandet till södra Florida, USA, för att skaffa information om exilkubaners verksamhet mot Kuba. Ett underrättelsearbete som slutade med att ni tillfångatogs i september 1998.

Fernando G:

– I USA:s brottsbalk finns inte begreppet spion och vi åtalades inte heller för spioneri. Ordet användes av USA:s regering, media och enskilda på ett medvetet sätt för att från början skapa en negativ bild. Det finns politiska och moraliska motiv för vårt handlande. Vi samlade information, inte om USA, dess regering eller underordnade institutioner. Vi observerade grupper som var terrorister. Under 1990-talet miste 3000 kubaner livet och ytterligare 2000 fick fysiska men efter olika typer av attentat, planerade och genomförda av terrorister bland exilkubaner. Det började redan i och med revolutionens seger och dit räknas också 600 attentatsförsök mot Fidel Castro. USA har aldrig rört ett finger för att sätta stopp för detta. Så Kuba hade inget val, det gällde att rädda människoliv och inte bara kubanska sådana. Bombanslag mot turisthotell drabbade även icke-kubaner. Det är  förklaringen till vår mission. Vi var inga spioner.

På en fråga om hur 16 års fångenskap har kunnat uthärdas av en som var 35 år vid häktningen, svarade Fernando att man växer på flera plan, framför allt politiskt och som revolutionär, men även individuellt och psykiskt när man lär sig att hantera livet, kriser och lidande. Man får ökad livserfarenhet. Vetskapen om att män och kvinnor ute i världen kämpade för oss, offrade tid, resurser och energi stärkte oss. Vi såg CSN-nyheter och läste New York Times och förstod att det fanns kriser som människorna som hjälpte oss levde i. Arbetarrörelsen förkommer ju inte i officiell press men vi fick brev från vanliga människor och vi fick böcker. Så lärde jag mig också om USA. Jag har präglats av fängelsetiden men även av min tid i Angola där jag kämpade på befrielserörelsens sida.

Som svar på en annan fråga, om förhållandet mellan de fem kubanska fångarna (som satt isolerade från varandra i fem olika högriskfängelser) och medfångarna, beskrev Fernando märkliga förhållanden. Att cirka 98 procent av fångarna i USA aldrig har kommit till en rättssal där deras fall har kunnat prövas. De Fem däremot var dömda och betraktades med respekt av medfångarna som förstod efter ett tag att kubanerna var politiska fångar. Medfångarna kunde också fråga varför Fernando fick så många brev och böcker som han kunde lämna vidare.

– Vi var aldrig med i de inre konflikterna. Vi respekterade varandra och förhöll oss medmänskliga, sade Fernando.

Fernando talade också om Fidel Castro som år 2001 gjorde utfästelsen: ”De Fem ska återvända”.

– Han är alltid min commendante!

Fernando och René blev fria först, men den 17 december 2014 var alla fem fria och tillbaka på Kuba. Frigivna i utbyte mot Alan Gross, även om Obama säger något annat. Frigivningen blev en del av överenskommelsen mellan Kuba och USA som i sin tur är ett bevis på att USA:s kubapolitik har visat sig vara ohållbar. Fernando säger att Kuba välkomnar den inledda processen. 70 procent av kubanerna har vuxit upp under blockaden (som till största delen är kvar) och före Obama har hotet om militär aggression inte varit långt borta. Kuba har, så Fernando, inte övergett en enda av sina principer. Det finns inga förväntningar om att USA blir en vän, men motsättningarna som finns kvar och kan bli mera komplexa kan läggas upp på bordet på ett nytt sätt.

Massdöden på havet har skyldiga

flyktingar

Hundratals döda den sista dagen är förutom de tusentals migranter som tidigare dött en tragisk död på jakt efter ett bättre liv, bland dem många barn. Imperialismen har gjort Medelhavet till en stor kyrkogård.

Ingen ska förbli likgiltig mot den pågående brottsligheten och morden på flyktingar i Medelhavet.

Hundratusentals flyktingar är offer för imperialisternas politik, de är gisslan i imperialismens klor. De exploaterar människor som ett förhandlingsobjekt i deras stridigheter för olja, vägar, rörledningar, marknader och kontroll över regioner. De fyller Medelhavet med lik, de som flyr, jagade av förtryck som imperialisterna och deras hejdukar utlöser.

Hyckleriet känner inga gränser när de fäller krokodiltårar över flyktingar vid sina toppmöten.

Ett enormt ansvar ligger på de svenska regeringarna som aktivt stöder eller vars partier har stött imperialisternas interventioner i Libyen, Irak, Syrien och Ukraina.

Vi uppmanar fackföreningar och massorganisationer att kräva:
– Inget svenskt deltagande i imperialistiska interventioner och deras jakt på marknader och råvaror.

Uttalande från SKP – Solidaritet med kommunisterna i Ukraina

Sveriges Kommunistiska Parti fördömer starkt det monstruösa beslut som det ukrainska parlamentet har antagit, som likställer kommunismen och fascismen och förbjuder kommunisternas aktiviteter och spridning av de kommunistiska idéerna. Samtidigt erkänner de ukrainska fascisterna  den så kallade Ukrainska befrielsearmén.

Dagens parlament i Ukraina är känt för att ha tillkommit genom val som var präglat av våld, inbördeskrig och valfusk. Den situationen har uppstått genom USA:s och EU:s inblandning i Ukraina inom ramen för den motsättning som USA och EU har med Ryssland.

Ukraina-azov-brigaden-wolfsangel Ukrainas fascister

De politiska krafterna som kom till regeringsmakten och i dag har majoritet i Ukrainas parlament försöker att med detta beslut följa de baltiska länderna där det i över 20 år har funnits liknande lagar  som jagar kommunisterna men samtidigt hyllar  fascisterna som utmålas som patrioter och demokrater som tillsammans med nazisterna har kämpat mot den sovjetiska staten.

Att USA och EU ligger bakom det senaste beslut visar sig tydligt i liknade beslut vid olika uttalanden från Europaparlamentet och EU- kommissionen.

Detta beslut är inte ett misstag. Detta beslut kommer nu, när den ukrainska arbetarklassens situation försämras, när arbetarklassen attackeras av både regering och kapital och när de planer som finns för att fortsätta inbördeskriget i sydöstra Ukraina finns kvar. Ukrainas reaktionära regering försöker att skrämma alla till tystnad som motsätter sig denna politik.

Sveriges så kallade rödgröna regering ger den ukrainska regeringen sitt fulla stöd och stödjer också EU i dess planer för ökad inblandning som beslutades den 19 mars.

ukrainas kommunister

SKP uttrycker sin solidaritet med kommunisterna i Ukraina och är förvissat om att folkets kamp i Ukraina – 70 år efter folkets antifascistiska seger –  kommer att stoppa alla  antikommunistiska planer som samtidigt vänder sig mot hela det ukrainska folket.

Venezuela är inget hot utan ett hopp!

Det är rubriken för protester mot USA:s president Obamas surrealistiska förebråelse mot Venezuela. I ett dekret, en verkställighetsorder, betecknar Obama Venezuela som en  “extraordinary and unusual threat to the security of the Unites States” – ett utomordentligt och ovanligt hot mot Förenta Staternas säkerhet.

Man kan fråga sig hur ett land som ger ut mindre än 1% av sitt BNP för militärutgifter, har cirka 120 000 soldater och inga av de senaste vapen kan vara ett hot mot det mäktiga USA. Venezuela tar inte lätt på anklagelserna med tanke på vad för oljans skull har hänt i Irak, Libyen och Syrien. Venezuela ser en USA-intervention som realistisk möjlighet.

venezuela 1 Venezuela 2 Venezuela

Ambassadrådet på Venezuelas ambassad i Stockholm, Lisandro Lattuf, talade 30 mars, inbjuden av Victor Jara-föreningen och Resocal, Solidaritetsnätverk för Latinamerika.

138 länder står vid Venezuelas sida. 29 länder inom OAS, Organisationen av amerikanska stater, ställer upp för Venezuela, förutom USA, Canada och Panama.

Publiken skrev på protestlistan “Venezuela är inget hot utan ett hopp”. SKP var representerat.

Manifestation på Sergels torg den 22/2 2015 mot den fascistiska statskuppen i Ukraina. – Uppdaterat

Manifestation 22 februari 1Manifestation 22 februari

Kring hundratalet demonstranter trotsade vädret för att visa sin solidaritet med Folkets Republik Donbas och mot den fascistiska statskuppen i Ukraina finansierad och regisserad av USA och EU.


Sju stycken talare ställde upp, bl.a. från föreningen Donbas, Mario Suosa från KP och Kjell Bygdén från SKP och Jannis Konstantis från SEKO. Rapparen Jimmy T Saint framförde skickligt politiska texter som blev

mycket uppskattade.

Manifestation 22 februari 2Kjell SKP 22 februari

Kjell Bygdén, SKP

[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/Tal-för-SKP.pdf”]

 

Stoppa ACE

Kampanjen Stoppa ACE startade med utdelning av flyern på Sergels torg. Hela våren ska Sverige uppmärksammas på de militära flygningarna i norra Sverige.

SKP stödjer kampanjen.

Sergels Torg ACE

Tjejerna på bilden kanske undrar om militärövningarna är ett uttryck för feministisk utrikespolitik.
[gview file=”https://stockholm.skp.se/wp-content/uploads/sites/3/2015/02/ACE_FLYER.pdf”]