Solidaritetsuttalande till personalen på pendeltåget i Stockholm

Klubb 111 loggan

SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, uttrycker all sin medkänsla och solidaritet till våra arbetskamrater inom Stockholms pendeltåg, speciellt våra kamrater inom lokalvården som hotas med uppsägningar från ISS!

Vid en förhandling mellan ISS och SEKO Pendelklubben, som slutade i oenighet, meddelade ISS att man har för avsikt att säga upp ALLA 143 anställda på pendeln då man ”inte har någon verksamhet kvar efter den 10 december 2016”. Uppsägningarna är tänkt att genomföras utifrån personalens olika uppsägningstider med målet att inte ha några anställda kvar efter ovan datum. Redan samma dag agerade de anställda med arbetsnedläggelse.

Detta är ett sätt för ISS att slippa ansvaret som SL har ålagt arbetsköparna, d v s att i upphandlingen finns kravet på verksamhetsövergång och då ska all personal gå över till den nya arbetsköparen, om de vill.

SEKO Tunnelbanan fördömer kraftigt ISS agerande mot de anställda och att de visar vilken människosyn kapitalet har. När ISS tjänade miljoner kronor på de anställdas bekostnad var allt frid och fröjd, nu vill man bara sparka neråt!

SEKO Tunnelbanan stödjer de anställdas alla aktioner som de tänker genomföra för att de ska försvara sina rättigheter.

Därutöver kräver SEKO Tunnelbanan från de nya entreprenören, MTR och Reneriet följande:

1. Att förbinda sig till att skriva anställningsavtal med personalen snarast som garanterar deras anställning med samma villkor som gäller nu.
2. Att det kollektivavtal som gäller nu även gäller när MTR och Reneriet tar över med minst lika villkor som minimumkrav.

”En för alla, alla för en”

Styrelsen
SEKO Tunnelbanan

Tågkaoset fortsätter

Inför valet 2014 lovade det socialdemokratiska partiet att allt underhåll av järnvägstrafiken skulle återgå under statlig kontroll och skötsel. Löftet inför valet var naturligtvis ett resultat av det ständiga kaos som präglat den spårbundna trafiken under ett flertal år och som är ett resultat av att SJ blivit totalt sönderstyckat samt att Banverket upphört för att tillsammans med Vägverket bilda ett nytt verk, Trafikverket. I riktlinjerna för det nya Trafikverket slogs det fast av riksdagen att verket inte skulle vara ett utförareverk utan ett beställarverk. Detta är en förskönande omskrivning för att Trafikverket skall privatisera all praktisk verksamhet och endast ägna sig åt att lägga ut beställningar till privata entreprenörer samt 10 000-tals konsulter.

Den nya så kallade rödgröna regeringen med infrastrukturminister Anna Johansson tillsatte därför en utredning vars uppdrag var att lämna ett förslag på hur Trafikverket skulle organisera det nya statliga bolag som skulle ansvara för underhållet av den spårbundna trafiken.

Utredningen är nu klar och överlämnades den 16 april till regeringen.

Utredningen slår fast att det inte går att uppdra åt Trafikverket att överta ansvaret för underhållet av den spårbundna trafiken av den enkla anledningen att Trafikverket inte klarar av det. Utredningen slår fast att problemet är att Trafikverket inte klarar och kan inte sköta dagens spårbundna trafik.

Några synpunkter som kommer fram av utredningen måste och kan inte tolkas på annat sätt än att Trafikverket är totalt inkompetenta för sin uppgift.

– Trafikverket borde skaffa sig ett underhållssystem som är byggt på kunskap om hur det ser ut på spåren!

– Trafikverket borde skaffa sig en plan för underhållet!

– Trafikverket borde förbättra kontrollen av entreprenörernas arbete.

Man kan inte, hur man än vrider och vänder på utredningsresultatet, tolka det annorlunda än att alla privatiseringar och omorganisationer av SJ, Banverket och Vägverket inte blivit något annat än en katastrof för alla de som på olika sätt är beroende av en fungerande spårbunden trafik. Samtidigt som det blivit en guldgruva för alla de privata lyxsökare som kommit över 100-tals miljarder kronor.

Som det nu är har det gått så långt att det inte längre är intressant om regeringen vill satsa 1 eller 100 miljarder i underhåll då ingen har kontroll på vart pengarna tar vägen. Trafikverket har utvecklats till en ny och modern variant av Ebberöds bank.

Inför valet 2014 lovade Sveriges Kommunistiska Parti väljarna att det inte räcker med att byta regering, det är politiken som måste bytas. När det gäller den spårbundna trafiken har därför nu SKP:s löfte till väljarna besannats. För att få ordning på den spårbundna trafiken räcker det inte med att byta regering, det måste till en ny politik.

SKP kräver därför som första åtgärder att en helt ny politik för infrastrukturen måste utformas:

Bolagiseringen av SJ måste avslutas snarast och ombildas till ett statligt verk.

SJ skall vara ansvariga för all verksamhet som rör direkta kontakter med resenärer och godskunder. Det innebär att SJ ansvarar för all personal, stationshus, biljettförsäljning med mera.

SJ ansvarar också för alla inköp av nya lok och vagnar.

För att garantera goda förbindelser i hela vårt land skall alla privata tågföretag utfasas.

SJ skall införa ett enkelt och billigt biljettsystem där det skall vara möjligt att köpa färdbiljett samt att pollettera resgods på varje station.

Det skall vara möjligt att i framtiden ha regionala bolag som sköter regiontrafiken med tåg, tunnelbana, buss och spårvagn.

Allt underhåll och utbyggnad av nya järnvägssträckningar sköts av ett statligt bolag.

Sveriges Kommunistiska Parti

Apoteket måste återföras i samhällelig ägo

Dagens Nyheter skriver i dag, den 22 september att dålig arbetsmiljö, personalbrist och stress plågar de apoteksanställda. Facket vid de stora kedjorna har kallat till krismöte i höst. Jakten på vinster och kostnader är orsaken, säger Carina Jansson på Unionen.

Faktum är att detta är ett resultat av privatiseringen av det statliga apoteksmonopolet. När privatiseringen ägde rum, den 1 juli 2009, pratade kapitalet och massmedia om att det skulle medföra fler arbetstillfällen samt förbättra för både anställda och ”kunder”.

Nu visar det sig att vinsterna har betalats med att många av de arbetande fick sparken, med högre priser på mediciner och sämre arbetsförhållanden för de som fortfarande arbetar i apoteken.

Apotek privatisering

Ledningen för fackföreningarna måste tillskrivas ett stort ansvar, då de inte fört en klasspolitik och accepterat privatiseringen. Därför måste de arbetande via fackföreningen kämpa och åter kräva att apoteket åter ska bli samhällelig egendom.

Bilda kampgrupper inom facket i de fall där fackledningarna vägrar föra sina medlemmars krav och kamp. Organiseringen och kampen, både mot kapitalet, deras stödpartier och de korrupta fackföreningsledningarna är fundamental.

Därför är Sveriges Kommunistiska Parti- SKP:s kamp än mer angelägen när vi kräver:

– Att apoteket och medicintillverkning ska vara samhällelig egendom, från produktion till apoteksnivå.
– Mediciner till mycket låga priser
– Bättre arbets- miljö, förhållanden och villkor för de arbetande/ anställda.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)

Stockholmsdisktriktet

Stockholm 2014-09-22

Finns det kapitalism utan vinst?

I Aftonbladet (15/8) stod att läsa om Attendo, ett av de många så kallade välfärdsbolagen. Nyheten var att detta bolag som så många andra inte betalar någon skatt, trots att de tjänar miljoner på skattebetalarnas (läs de arbetandes) bekostnad, närmare bestämt 200 miljoner de senaste tre åren och detta helt lagligt.

Det som Aftonbladet beskrev är mer en regel än ett undantag. Nyheten kunde ha varit att avslöja att alla parlamentariska partier från ”vänster” till höger, stödjer den politik och de lagar som tillåter privata företag inom vården, skolan, kollektivtrafiken och andra verksamheter. För ändamålet har lagar konstruerats genom vilka dessa kan stjäla från arbetarklassen ännu en gång.

Välfärdsbolag

Det finns inte bra eller skumma företag inom kapitalismen. Alla företag verkar inom det kapitalistiska systemet och måste för att överleva ha vinster som hela tiden ska växa. Detta är en av systemets lagbundenheter och medför att när det privata företagandet är tillåtet, finns också medvetenheten om att alla metoder kommer att användas, olagliga såväl som lagliga.

De partier som accepterar detta är sossarna, miljöpartiet, vänsterpartiet och naturligtvis alla de borgerliga partierna, liksom de högerextrema. Trots olika närmanden i frågan, har de i grunden accepterat att parasiterna- kapitalister, ska få finnas och verka och att vi inom arbetarklassen ska stå för deras vinster. I nämnda fall ska arbetarklassens pengar, som redan beskattats några gånger om beskattas en gång till. Så dras enorma summor pengar bort från den offentliga verksamheten, till skatteparadisen och rakt ned i privatkapitalets fickor. Detta medför att samhällsservicen försämras, arbetslösheten stiger, liksom arbetsstressen (allt för effektiviseringen och vinstmaximeringen på de arbetandes bekostnad).

Klassamarbete

Därför går det inte att som S och V påstår, vilja begränsa vinsterna och uppfordra till en ‘högre moral’ bland företagarna eller att förbjuda vinstuttagen.
Så länge det privata företagandet är tillåtet går vinsterna att trolla bort genom ‘smart bokföring’, med hjälp av dotterbolag och annat. Därför säger SKP säger nej till all privatisering av den offentliga sektorn.

Alla systemets partier stödjer den stöld som resulterar i att vi blir fattigare och de rika ännu rikare. Kapitalets administratörer säljer ut offentlig verksamhet till vrakpriser som sedan köps upp av kapitalister, för att sedan utföra offentlig service inom “privat regi” enligt de metoder som beskrivits ovan.

Allt detta är ännu en anledning till att rösta, stödja och kämpa tillsammans med Sveriges Kommunistiska Parti, ett parti som vill omkullkasta systemet och förespråkar att all egendom ska tillhöra arbetarklassen och folket. Att arbetarklassen ska bestämma över sitt liv och inte några företag och personer som heter kapitalister och som berikar sig i övermåtta utan att själva tillföra samhället något.

Rösta på Sveriges Kommunistiska Parti den 14 september 2014.

Rösta SKP

Jannis Konstantis
Tunneltågförare och ordförande för SEKO Tunnelbanan
Samarbetar och kandiderar till riksdagen och Stockholms läns landsting för Sveriges Kommunistiska Parti SKP

jannis_konstantis