Aktionsgruppen NEJ TILL NATO bildad i Stockholm

Den 13 november bildades aktionsgruppen på Solidaritetshuset på Södermalm och bjuder nu in alla fredsvänner / NATO-motståndare till nästa möte på samma plats måndagen den 1 december, kl. 18.00. Adress Tegelviksgatan 40 (ändhållplats för busslinje 2, 55 och 66)

Mot NATO

Hur skall vi vidmakthålla och stärka den NATO-kritiska opinionen i Sverige?

I gruppens första flygblad heter det:

Vi anser att Sverige inte borde bli medlem av NATO. Alliansfriheten har tjänat vårt land väl i tvåhundra år, genom flera kritiska perioder. Och trots bedyranden om motsatsen finns i nuläget inget överväldigande säkerhetspolitiskt hot mot vårt land som ändrar på den saken.

Inget bra skäl att bli medlem.

Trots det ingår regeringar och myndigheter den ena överenskommelsen efter den andra med alliansen som för oss närmare och närmare ett medlemskap.

Det finns ingen naturlag i det. Inget är förutbestämd eller oundvikligt.

Sverige ska varken ta ett stort kliv genom försvarsalliansens huvudentré eller en mängd tassande småsteg närmare och närmare dess köksingång.

De som tänker göra det är som minimum skyldiga allmänheten hederliga förklaringar för varje steg de tar.

Därför bildar vi nu Aktionsgruppen Nej till NATO.

Vår aktionsgrupp kommer att granska, varna, slå larm, och protestera med demokratiska medel till dess som de som strävar efter NATO-medlemskap inser att de inte ostörda kan köra över allmänna opinionen i den här frågan, vare sig öppet eller i smyg.

 

Kontakt: Facebooksida: Aktionsgruppen Nej till NATO

Klas Sandberg nejtillnato@gmail.com

Bevara alliansfriheten. Nej till NATO-medlemskap

13 november presenterades boken Bevara alliansfriheten. Nej till NATO-medlemskap (Celanders förlag) på en presskonferens i Riksdagshuset där MP hade ordnat lokal.

Bok

Redaktörer för denna antologi med fristående kapitel av 16 olika författare är Anders Björnsson och Sven Hirdman. Bland kapitelförfattarna finns kända namn som Hans Blix, Sven Hirdman, Katrine Marçal (Kelos), Leif Pagrotsky, Pierre Schori, Anders Ferm, Maj Britt Theorin med flera. Boken kommer till bokhandeln kommande vecka.

Thage G Pettersson inledde med att betona att här delger de främsta och mest kunniga svenska experter sin syn på Sveriges säkerhetspolitik och varför Sveriges alliansfrihet ska bevaras och landet inte söka medlemskap i NATO. Antologin har även ett finskt bidrag, skrivet av Finlands utrikesminister Erkki Tuomioja. Det betonades att boken inte är någon partipolitisk eller ideologisk stridsskrift mot NATO i den meningen att den inte behandlar NATO-politik eller Washingtons politik som sådan.

Bok1

Författarna som inte har någon absolut samsyn på alla problem utgår ändå ifrån att Sverige med sin tilltro till alliansfriheten inte har varit i krig på 200 år (Afghanistan nämndes), att Sverige har ett ansvar för Östersjöområdet, så att detta från att ha varit ett lågspänningsområde inte ska bli ett högspänningsområde och att Rysslands politik mot NATO är förståelig med tanke på att militäralliansen på 1990-talet lovade att inte utvidgas österut.

Under den nästan två timmar långa presentationen som hade karaktären av ett seminarium tog Maj Britt Theorin upp risken med att Sverige som NATO-land skulle bli ett kärnvapenland och även frågan om ett alternativt försvar för Sverige kom på tal. Av tre pensionerade höga militärer pläderade två för ett folk- och territorialförsvar på värnpliktsbasis men utan återgång till det gamla systemets stormaktsförsvar. Det avråddes från demonstrationer av typ u-båtsjakt.

Mot NATO

Fredsaktivister före presskonferensen. Foto: Riktpunkt

Boken innehåller också några viktiga dokument som NATO-fördraget från 1949 (engelska), NATO-strategikoncept från 1999 och 2010 (engelska), ur Försvarsberedningens betänkande 2014, viktiga delar ur Avtal om värdlandsstöd och andra dokument.

Bokens tillskyndare kommer att besöka flera platser i Sverige. Den 9 december äger ett seminarium om boken rum på ABF-huset i Stockholm.

För 40 år sedan upprättades i Berlin den antifascistiska skyddsvallen mot krigsfaran från Väst

Publicerat år 2001 på Riktpunkt

Den 13 augusti 1961

Med 40-årsdagen för ”muren”, DDR:s åtgärder för att säkra sin statsgräns, uppnår de hysteriska angreppen mot den socialistiska ”orättsstaten” nya höjder. Hetskampanjen omfattar alla från yttersta högern till partier som kallar sig ”vänster”. I deras antikommunistiska utfall förvandlas en legitim statsgräns till ”fängelsemur”. De berättar inte om verkligheten denna sommar 1961, om att risken var överhängande för utbrottet av ett nytt ”het” krig. Att krig kunde förhindras hänger direkt ihop med ”muren” i Berlin.

I början av augusti 1961 visade västtyska TV en sändning med ordföranden i USA-Senatens utrikespolitiska utskott, J William Fullbright, som under flera decennier hade ett avgörande inflytande på Washingtons internationella politik.
Fullbright uttryckte sin förvåning över att ryssarna och Östtyskland med tanke på den krigsfaran som hade uppstått i Mellaneuropa på grund av den förda politiken ”vid krigets rand” ännu inte hade stängt gränsen i Berlin, vilken inte bara var en vanlig statsgräns, utan en högexplosiv gräns mellan två motsatta samhällssystem.
Fullbright gjorde sitt uttalande den 30 juli (!) i amerikansk TV. Västtysk TV återgav hans åsikt några dagar före den 13 augusti.
Flera decennier senare, efter socialismens fall, publicerade Der Spiegel (52/1993) senatorns hela deklaration: ”Sanningen är ju, och från den utgår jag, att ryssarna i alla fall när som helst kan stänga gränsen. Jag menar vi ger inte upp allt för mycket…för om de vill stänga av gränsen skulle de redan kunna göra det nästa vecka -. och det till och med utan att bryta något avtal. Jag förstår inte, varför östtyskarna inte redan för länge sedan har stängt sin gräns, för jag tror att de har all rätt till detta.”
Man kan tolka detta uttalande som verklighetsinsikt att Sovjetunionen och Warszawafördragsländerna förr eller senare vara tvungna att göra det oundvikliga för att förhindra att läget i Europa hamnade utanför all kontroll.
Situationen i Berlin hade varit spänd alltsedan västmakterna splittrat staden genom att den 23 juni 1948 införa en egen valuta i västzonerna,. ”Frontstadspolitik”, ”Berlin – den billigaste atombomben mot socialismen” och liknande metaforer tillhörde den tidens vanliga språkbruk och tankesätt i Väst. Framför allt Västtysklands reaktionära politiker agerade utifrån den fasta övertygelsen och viljan att snarast möjligt återerövra DDR. Sovjetunionen hade 1958 föreslagit att omvandla Berlin till en Fri och demilitariserad stad, men västmakterna hade avslagit detta. De behövde ”pålen i köttet av DDR” för sin antisocialistiska obstruktionspolitik.
1961 höll situationen på att tippa över. Västberlin hade med ofantliga summor från Väst rustats upp till ett ”skyltfönster för den fria Västvärlden”. Folk i Östberlin och DDR överhuvudtaget skulle demoraliseras.

”Upprättandet av muren markerade samtidigt Östpolitiken början: avspänning istället för konflikt, fredlig samexistens istället för kalla kriget.”
Westdeutsche Allgemeine Zeitung 5 aug 1986

En omfattande människohandel med ett cyniskt belöningssystem utvecklades. Tiotusentals människor, ofta med hög specialutbildning, köptes över gränsen, dels för att målmedvetet skada DDR, dels för att fylla egna behov på västsidan. Läkare, forskare och kvalificerade yrkesspecialister lockades över gränsen med enorma summor. Skickligt skapade DDR:s fiender brister och störningar i försörjningen och därmed missmod och osäkerhet i befolkningen. Stigande köpkraft i DDR kolliderade med sjunkande varuproduktion. Mer än 100 000 människor som bodde i Berlin och omnejd arbetade i Västberlin med dess förmånliga löner. De drog fördel av DDR:s låga hyror, sociala skyddsnät och billiga konsumtionspriser. Spekulationen med DDR-mark orsakade landet enorma förluster . Genom den öppna gränsen hade infiltratörer och sabotörer fri tillgång till sina mål i DDR. Västsidan iscensatte sammandrabbningar och organiserade försörj-ningsproblem. I Västberlin etablerade sig med starkt stöd av myndigheterna ett helt nätverk av kriminella organisationer vars enda uppgift var att ”åderlåta” DDR. I den unga socialistiska republiken blev läget allt mera ohållbart. Samtidigt bedrev de västliga medierna en oavbruten kampanj mot andra sidan. Västtyska politiker drömde offentligt om att med klingande spel tåga genom Brandenburger Tor.
Västberlins första borgmästare, Ernst Reuter (SPD) talade om Västberlin som ”vår nyckel för att öppna porten mot Öst”. Synen på Västberlin som en viktig störfaktor mot socialismens uppbygge bestämde atmosfären och agerandet. Den ekonomiska skadan som uppstod för DDR genom den målmedvetna västliga destabiliseringspolitiken mellan 1950 och 1961 beräknas till ca 120 miljarder mark. Professor Fritz Baade, direktör för Institutet för världsekonomi i Kiel och SPD-ledamot i Förbundsdagen räknade ut att Västtyskland fram till 1961 hade en skuld till DDR på långt över 1 miljard mark och sade att ”vårt välstånd är en följd av diskrimineringen av DDR”.

I juni 1961 sade Västtysklands regeringschef Konrad Adenauer: ”Vad som ligger öster om Elbe och Werra är Tysklands olösta provinser. Därför lyder uppgiften inte återförening utan befrielse”.
Franz Josef Strauss (CSU), dåvarande västtysk försvarsminister, angav målsättningen efter en USA-resa: ”Vår planering – i början diplomatiskt-politiska steg, i mitten ekonomiskt-tekniska steg och i slutet militära.” I USA hade han talat om ett förestående ”inbördeskrig i Östtyskland” och hotat: ”Andra väldskriget är inte slut än! … i den militära planeringen finns numera numera fallet Rött”!
Der Spiegel skrev i juli 1961 angående CDU/CSU:s planer: Ostzonen ska ”befrias” och med ett ”befriat Polen” ska förhandlas om ”återlämnandet” av Tysklands förlorade Östområden. Invånarna i Kaliningrad (f d Königsberg) lovades ett befriat Östpreussen… Andra politiker stannade i sina offentliga drömmar och planer inte ens vid Ural.
Den 10 augusti 1961 inspekterade BRD-general Speidel, befälhavare över Natotrupperna i Mellaneuropa, sina enheter vid gränsen mot DDR. Bundeswehr-generalinspektör Heusinger rapporterade sju divisioner i beredskap för att omgående uppfylla vilket uppdrag som helst. Det hör till bilden att både Speidel och Heusinger varit fascistiska generaler som aktivt hade varit delaktiga i planen Barbarossa, Hitlertysklands överfall på Sovjetunionen 20 år tidigare.
Bonns generalstab förfogade 1961 över en miljon militärt utbildade krafter. Alla övningar under den tiden hade en tydlig inriktning – ett ”begränssat krig” mot DDR.
***
Till bilden hör också att USA under den tiden uppnådde nya rekord i rustningsindustrin. Medan den amerikanska industrin i sin helhet mellan 1950-59 hade ökat sin omsättning med 54 procent, steg omsättningen för de 11 största rustningskoncernerna med 183 procent.
I mars 1958 hade tyska Förbundsdagen sagt ja till utplaceringen av amerikanska kärnvapen på västtysk territorium.
I USA hade John F Kennedy tillträtt sitt ämbete med det uttalade målet att förhindra ”ett andra Kuba” i Latinamerika och lidit ett snöpligt nederlag med sin invasion mot Kuba i Playa Giron. Motsättningen med Sovjetunionen balanserade även här vid randen till ett storkrig.

”Det största hotet som finns gentemot USA är möjligheten att Nikita Chrustsjov träder fram med en fredsplan som inte kan tillbakavisas. Han skulle frammana den st örsta ekonomiska depressionen som USA någonsin upplevt, för att vår rustningsindustri står varje år för 50 miljarder dollar köpkraft.”
T Coleman Andrews,
president för ett av USA:s största försäkringsbolag i oktober 1960

Den 14 april 1961 försatte USA sina trupper i Tyskland i stridsberedskap. Sovjet svarade med en liknande order till sina trupper.
Västtysklands försvarsminister Strauss krävde taktiska kärnvapen för BRD och en utökning av Bundeswehr från 12 till 18 divisioner. Samma dag begärde Kennedy en rigorös ökning av rustningsutgifterna. 24 timmar senare godkände senaten detta krav.
För att förbereda ”Dagen D”, störtandet av arbetare- och bonderepubliken, eskalerade de västtyska monopolen det ekonomiska kriget mot DDR. På hösten 1960 sade Bonn upp de bestående handelsavtalen med DDR. Visserligen togs beslutet senare tillbaka, men i DDR:s ekonomi, som var beroende på viktiga leveranser från BRD, uppstod svåra problem och osäkerheten växte.
Alla dessa omständigheter visar att stängningen av gränsen i Berlin, mellan de två samhällssystemen, inte bara var en fråga om förhållandet mellan Västberlin och DDR, utan i högsta grad ett resultat av det tillspetsade läget mellan de två motsatta blocken i världen som i Berlin stod öga mot öga mot varandra.
Händelserna satte sin prägel på utvecklingen i ”Frontstaden Berlin”. En lösning av den explosiva situationen var nödvändig. I den delade staden Berlin med allierad maktuppdelning kunde denna lösning endast finnas inom en internationell ram. Initiativet utgick från Sovjetunionen som del i dess ansträngningarna att rädda freden i Europa under de tillspetsade internationella förutsättningarna.
***
Den 3/4 juni 1961 träffades Chrustsjov och Kennedy i Wien. USA informerades om Warszawapaktens avsikt att stänga gränsen i Berlin, som dittills hade hållits öppen för att underlätta förhandlingarna om ett fredsavtal och för att möjliggöra så normala relationer till Västberlin som möjligt. Kennedy ställde tre villkor: 1. Frihet för Västberlin att välja sitt egna politiska system; 2. De västliga truppernas rätt att stanna i Västberlin och 3. Obehindrad kommunikation mellan Bonn och Västberlin.
Chrustsjov accepterade.
Den 3-5 augusti rådslog ledarna för de kommunistiska partierna i Warszafördrags-länderna om de nödvändiga åtgärderna för att förhindra en hotande imperialistisk aggression.
Den 12 augusti 1961 avvisade Västtyskland Sovjetunionens memorandum angående en gränsreglering för att stabilisera freden i Europa, på samma sätt som Bonn och Washington tidigare avvisat alla förslag från socialismens länder om en förening av de båda tyska staterna inkl bildandet av en konfederation. Medvetna om sitt ansvar reagerade Warszawa-fördragets regeringar med att införa en pålitlig kontroll över gränsen till Västberlin, så som det är brukligt vid varje suverän stats gränser.
***
På grund av de speciella förutsättningarna för denna gräns som skar tvärs genom en stad, genom gator och hus och alla kommunikationssystem, var man tvungen att bygga en mur. Tiotusentals i arbetare i frivilliga försvarsenheter, armé, polis och gränspolis hjälpte tillsammans med enheter av Sovjetarmén under natten till 13 augusti till att stänga gränsen. Snabbt och överrraskande för de västliga underrättelsetjänsterna. Krigsbrandhärden Västberlin togs under kontroll, DDR:s statsgräns, inklusive gränsen till Västberlin, säkrades .
I Väst öppnades slussarna för en ohejdad propagandakampanj mot ”muren”.

I DDR identifierade sig många medborgare med den ”antifascistiska skyddsvallen” som satte stopp för parasitärt utnyttjande av gränsen och västfolk som billigt handlat i Öst. Många DDR-medborgare hoppades att man nu hade skapat förutsättningar för en inre konsolidering och demokratisering. Bättre arbetsdisciplin, ökad arbetsproduktivitet, omfattande byggprojekt i Berlin och betydligt större arbetsro blev resultat som många gladdes åt.
Naturligtvis fanns det också negativa röster i DDR. Både av människor som hade profiterat på den öppna gränsen och av delade familjer som nu hade svårt att umgås. Gränssäkringen hade sitt pris. Men detta vägde lätt i förhållandet till det lidande som ett nytt krig hade inneburit.
***
Den västliga propagandan brukar gråta krokodiltårar över att muren stängde in DDR:s medborgare. Men sanningen är att Västtyskland gjorde allt för att isolera den andra tyska staten. Med den ökända Hallsteindoktrinen hotades alla i och utanför BRD som sökte normalt umgänge och utbyte med det socialistiska Tyskland. I Västtyskland sattes folk som hade kontakt eller reste till DDR under yrkesförbud och ibland t o m i fängelse. Så tårarna över att människorna spärrades in gällde i sanning de avskurna möjligheterna till antisocialistiskt mullvadsarbete.
Tyvärr följde även Sverige de västtyska kraven på att representera hela Tyskland. Men efter idogt arbete av progressiva demokratiska krafter här i landet upptogs 1973 diplomatiska relationer.
DDR-medborgarna upplevde den från Väst påtvingade isoleringen naturligtvis som ett äkta problem, inte minst för att landet blev avskuret från viktigt handels- och forskningsutbyte. Men det hade ingenting att göra med den kontrollerade gränsen i Berlin, utan med motsättningen mellan de två politiska systemen.
***
Västmakternas politik gentemot socialismens länder ändrades efter den 13 augusti 1961 från det konfrontativa ”roll back bakom Ural” till konseptet om ”förändra genom att omfamna”.
Omfamningen gav resultat, nu håller samma imperialistiska krafter på att etablera sin makt långt bakom Uralbergen. I Tyskland sätter man idag ansvariga politiker och officerare, som bevakade gränsen av sitt land DDR i fängelse, medan ingen vill tala om de gränssoldater som västsidan mördade och de skador som man vållat en suverän stat. Gränsen mellan DDR och BRD, som under många år varit internationellt erkänt som en gräns mellan två suveräna stater, behandlas retroaktivt som en ”inre tysk gräns”, och DDR:s suveräna lagar kriminaliseras.
Men DDR:s gränsregim inklusive ”muren” hade inte hindrat FN att ta upp landet som medlemsstat, förhindrade inte DDR:s internationella erkännande i över 130 länder, inte heller ett antal internationellt viktiga avtal som rörde de båda tyska staternas ställning och förhållande till varandra. Gränsregleringen ifrågasattes inte heller när andra världskrigets fyra segermakter 1971 undertecknade avtalet om Västberlins speciella status, icke tillhörande BRD.
***
Allt detta förtigs idag av dem som för närvarande skriver segrarnas historia om Berlinmuren. De förnekar att DDR hade ett legitimt intresse att skydda sig mot den stat vars deklarerade mål var att krossa DDR.
”Muren” har räddat livet för många människor i Europa och främst i Tyskland. Gränssäkringen möjliggjorde inledningen av avspänningspolitiken i Europa. ”Varje åtgärd som förhindrar att krutdurken kan sättas i brand, måste inte vara dålig bara därför att den kommer öster ifrån”, skrev den borgerliga ”Libération” den 14 augusti
***
I dagens Västvärld firas Berlinmurens fall i november 1989 som symbol för socialismens slut. Ett decennium efter att DDR:s ”antifascistiska skyddsvall” har rivits ner, måste vi konstatera: det var det rätta namnet på ”muren”. Dess försvinnande har gjort freden i Europa mycket osäkrare. Västeuropas soldater krigar på främmande territorium i Jugoslavien. Nyfascismen har blivit ett reellt hot mot demokratiska landvinningar. När kapitalet lyckades att med klingande spel tåga genom Brandenburger Tor österut, följde i deras släptåg massarbetslöshet, kriminalitet och armod i stora delar av Europa.
Barbara Hagel

Tänk en sån’ fin bild den borgerliga och ”vänster”median sprider om Berlinmuren som revs för 25 år sedan.

DDR Tyskland

Systemets försvarare och administratörer fortsätter oförtrutet att trumpeta ut vackra ord om frihet och välfärd, allt det som skulle finnas där sedan “muren” och ”järnridån” hade fallit, densamma värld som Goebbels omtalade i radio redan den 12 februari 1945. Problemet är att om man tittar under ytan, finner man den ruttna kroppen av det system som utropades, kapitalismens.

I sammanhanget måste vi därför granska några detaljer för att se vad som är sanning och bedöma vad folket vunnit av detta. 

Muren Berlin

Första detaljen: Mycket har nämnts om murens fall men inget om varför muren byggdes, den 12-13 augusti 1961, dvs 15 år efter att BDR (Västtyskland) och DDR (Östtyskland) bildades.

1. I maj 1955 blir BDR medlem i NATO och börjar återmilitariseras, detta trots att de allierade var emot detta 1945. BDR börjar bygga en egen armé, detta trots att de allierade var emot detta 1945. USA började bygga militära baser med kärnvapen i BDR, detta trots att de allierade var emot detta 1945.
2. I Mars 1958, beslutade BDR:s riksdag att beväpna armén med moderna vapen, detta trots att de allierade var emot detta 1945.
3. I början av augusti 1961, sätter NATO sina centrala europeiskatruppstyrkor i krigsberedskap. US-amerikanska tanks kör ända fram till gränsövergången på Friedrichstrasse och möts strax av sovjetiska tanks på andra sidan. Samtidigt går USA-soldater och diplomatisk personal med militäreskort in i Östberlin för att demonstrera sin rätt att vistas där.
DDR Berlin 1961

Därför byggdes muren, det socialistiska DDR:s antifascistiska skyddsvall.

Andra detaljen: Murens fall åtföljdes av en stor plundring av offentlig egendom i DDR. Det handlar om Treuhand, som skulle privatisera allt som gick att privatisera i DDR. Under 4 år, kastades fler än 2.5 miljoner arbetslösa ut på gatan.

1. Ca 6.500 statliga företag privatiserades.
2. 4.300 företag gavs tillbaka till sina forna ägare, (till dem före kriget).
3. 45.000 byggnader gavs till det privata kapitalet.
4. Utöver de statliga företag som privatiserades lades 3.700 andra företag ned, varvid 400.000 arbetare blev arbetslösa.

Allt detta såldes ut till reapriser. Enligt tidningen Junge Welt visades i tysk TV (ZDF) hur Treuhand, som anförtroddes ”skötseln” av DDR:s statliga företag, privatiserade och sålde ut dem till oskäliga underpriser. Programmet bygger på en hittills hemlig rapport från 27 september 1995 av Bundesrechnungshof, där det bl a framgår att genom köp av östtyska banker fick bostadsföretagen sina statliga lån överförda till västtyska banker men fick nu i stället för räntor under fem procent betala över tio procent.

DDR Treuhand

Enligt JW är programmet ett förintande bokslut över Treuhands ”gnadenlosen Privatisierungseifer” (skoningslösa privatiseringsiver), som lämnade efter sig ett skuldberg på 256 miljarder D-mark, medan den förste chefen för Treuhand som mördades 1 april 1991 beräknade DDR-företagens värde till 600 miljarder D-mark. Självklart fanns i samband med detta många ekonomiska skandaler där pengar lades under bordet.

 

Tredje detaljen: I det förenade Tyskland räknas frihet och välfärd på följande sätt: 1 av 5 tyskar idag, dvs ca 16 miljoner tyskar ligger under eller på gränsen till fattigdom, (enligt det tyska arbetsmarknads-departementet):

1. År 2010 fanns i Tyskland 7,3 miljoner arbetare med en lön på 400 euro (ca 3.600 kronor) att leva på, dvs en av fem arbetare. 2003, sju år innan, var siffran 5,7 miljoner.
2. I dagens Tyskland innehar endast 29 miljoner ett fast arbete att gå till medan 12 miljoner jobbar med osäkra anställningsformer.
3. De reala lönerna är frysta sedan 90-talet och mellan år 2004-2011 sänktes de med 2.9%.
4. Tysklands prognosinstitut (DIW), nämner att barnfattigdomen i Tyskland är 16,4% jämfört med 14,5% för andra åldersgrupper.
5. Fattigdomsandelen för pensionärer är 14% medan de 5.000 rikaste familjerna har ökat sina förmögenheter med 50%, sedan 90-talet.
6. Konsultföretaget ”Towers Watson” nämner i en rapport att 24 bolag på Frankfurt-börsen i genomsnitt betalade sina chefer 6,6 miljoner euro i lön år 2011 jämfört med 2,6 miljoner euro år 2003
7. I BRD under 80-talet var lönerna som del av BNP 44%. Tio år senare var de 38% och efter 2010 är de inte mer än 35%.
Strejk Tyskland

 

Slutsatsen är att det som hände DDR, angår oss alla. Vi drabbade alla av kapitalets attacker i alla länder. Berlins mur revs men en annan, ännu högre och tjockare mur restes. Därför måste vi, arbetarklassen riva denna mur, för att kunna bygga en värld, som är fri från kapitalets förtryck- en socialistisk värld. Det har gjorts några försök förut, varvid misstag begåtts men detta har också lärt oss hur vi ska bygga denna värld, nästa gång, så mycket bättre.

DDRVinnare affischtävling Initiativet

 

Jannis Konstantis

Uttalande av SKP angående ubåtar

Det är alltid lika tröttsamt att kommentera krigshetsarnas och borgerlighetens ständiga rysshets eftersom de är så innerligt fantasilösa.

Men nu har försvaret och hela den svenska krigspropagandan återigen släpat fram det gamla spöket, rysskräcken. Nu och åter jagas ubåtar och mini-ubåtar, fantasifoster som ännu ingen sett skymten av. Ändå är de ubåtar och som alltid ryska. Varför?

Jo, när NATO redan har tillgång till hela det svenska territoriet behöver ju krigsivrarna inte ens tänka tanken att ubåtarna skulle komma därifrån. Således behöver NATO inte fråga om lov för att använda Sverige som militärbas, vare sig på land, i luften eller till sjöss.
Så, även om någon ubåt ännu inte uppenbarat sig, måste den ju vara rysk?

Och den här gången kommer “Ryssen” än mer lägligt som propå till större försvarsanslag och för möjligheten att rent formellt kunna införliva Sverige i krigs-alliansen NATO- emot den svenska befolkningens önskan och beslut om att Sverige ska vara neutralt, allians- kärnvapenfritt.
Naturligtvis har den borgerliga staten med sin militär- och propagandaapparat aldrig respekterat denna önskan. Så varför skulle den göra det i dessa dagar?

NATO- världens största kärnvapenmakt- har som sagt redan tillgång till det svenska territoriet:
> området NEAT vid Vidseln (lika stort som Belgien) används för att öva krig mot Ryssland.
> Sverige förväntas bli “värdland” åt NATO:s snabbinsatsstyrka IRF efter riksdagsbeslut.
> Sverige deltar redan i NATO:s insatsstyska NRF och ska i år bidra med åtta JAS Gripen stridsflygplan, ett minröjningsfartyg och ett amfibiekompani.
> Sverige deltar i USA/EU/NATO- imperialismens krig i bl.a. Afghanistan och Libyen.
> Sverige laddar via Esrange ned satellitinformation som styrsignaler åt drönare att bomba i bl.a. Pakistan och mot Gaza, i strid mot internationell lag.

500px-Anti-NATO_sign.svg

Det är ingen som hotar/hotat Sverige. Därför målar imperialisterna/ monopolkapitalisterna, deras krigshökar och politiker upp ett hot, ett monster som inte finns. Just nu sker det i samklang med USA/EU/NATO-imperialismens “längtan österut”. Och i samklang med att militäranslagen ska bli större, på det arbetande folkets bekostnad. Pengar som i annat fall kunde gå till att få bukt med massarbetslösheten, främst bland ungdomar, att bygga ut det sociala skyddsnätet, det statliga försäkrings- och pensionssystemet, den offentliga sektorn; vård, skola, omsorg m.m.

När mänskligheten berövas kunskaper, berövas den sin solidaritet, och sakta sin medmänsklighet, sina möjligheter att reflektera och ställs således lättare till kapitalets förfogande och för dess krig.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) motverkar kriget som är intimt förbundet med storkapitalets intressen, dess militära- och politiska ledning. Krigen är fortsättningen av deras aggressiva politik, krigshets samt nationalistiska och chauvinistiska propaganda. Denna värld som är kapitalets förstör alla mellanfolkliga och fredliga relationer och internationell solidaritet.
Motsatsen till kapitalets världsordning heter socialism. Denna socialism kan inte åstadkommas med mindre än att kapitalets barbari vänds över ända.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
Internationella Utskottet
Kjell Bygdén

Om kriget kommer.

En beredskapsfars av Jan Käll. Urpremiär den 17 oktober kl 17.00
Sveriges försvarsminister tycker att det går alldeles för långsamt med medlemskapet till NATO. Hon får en briljant idé och lejer ett fartyg i akt och mening att spränga det ute på Östersjön.
Tanken är att det ska se ut som att dådet är ett anfall från Ryssland. Det här kommer att göra Natofrågan aktuell, tänker försvarsministern. Och tänk vad utrikesministern ska bli nöjd.En musikal som går på djupet. Urpremiär den 17 oktober.
Mer om föreställningen
Om kriget kommer

 

Uttalande från Kommunistiska Initiativets Sekretariat om NATO- mötet i Wales, den 4-5 September 2014

Initiativet

NATO- mötet som hölls i Wales den 4-5 september utgör ett underlag av farliga beslut på folkens bekostnad. NATO, en aggressiv och imperialistisk krigsmaskin som uttrycker och tjänar monopolkapitalets intressen och lönsamhet planerar att förstärka sin stridsberedskap för att kunna ingripa runt om i världen i imperialisternas intresse, under de förhållanden när konkurrensen skärps dem emellan.

NATO-mötet ger prov på ett utökat samarbete och samordning mellan NATO och EU, den s k “anti-missil skölden”, att utöka medlemsstaternas budget för krigsprogrammen och planerna för en starkare sammankoppling av Ukraina med NATO i fokus markerar en synnerligen farlig och dramatisk utveckling, att USA-EU-NATO:s imperialistiska intervention i Ukraina är skapad för deras tävlan mot Ryssland. NATO lanserar också en förstärkning av de s k snabbinsatsstyrkorna och upprättandet av livsutplånande formationer av drönare (radiostyrda målsökarflygplan) för att mer effektivt kunna genomföra sina reaktionära planer.NATO är inte “en skyddare av folkens säkerhet i Europa” som det så provokativt framhålles. I motsats; det är en farlig fiende till folken och deras kamp. NATO skapar krig, lidande, diktaturer och statskupper.

NATO är en fiende till fred och sociala framsteg. NATO existerar i imperialismens intresse.
Det är endast genom motstånd till NATO, EU och andra imperialistiska organisationers planer, att befria sig från kapitalistisk exploatering och krig som folken i varje europeiskt land kan ta ut riktningen för sin egen väg/utveckling.

2014-09-04

The INITIATIVE of communist and workers’ parties of Europe

INITIATIVET av kommunistiska och arbetarpartier i Europa består av följande partier:

 1. Österrikes Arbetarparti
 2. Vitrysslands Arbetares Kommunistiska Parti
 3. Storbritanniens Nya Kommunistiska Parti
 4. Kommunisternas Union i Bulgarien
 5. Bulgariens Kommunisters Parti
 6. Kroatiens Socialistiska Arbetarparti
 7. Kommunistiska Partiet i Danmark
 8. Polen av Kommunisternas återfödelse i Frankrike
 9. Unionen av Frankrikes Revolutionära Kommunister
 10. Makedoniens Kommunistiska Parti (FYROM)
 11. Georgiens Förenade Kommunistiska Parti
 12. Greklands Kommunistiska Parti
 13. Ungerns Arbetarparti
 14. Irlands Arbetarparti
 15. Kommunistiska Folks Vänsterparti – Italiens Kommunistiska Parti
 16. Lettlands Socialistiska Parti
 17. Litauens Socialistiska Folkets Front
 18. Maltas Kommunistiska Parti
 19. Moldaviens Folks Motstånd
 20. Norges Kommunistiska Parti
 21. Polens Kommunistiska Parti
 22. Rysslands Kommunistiska Arbetarparti
 23. Sovjetunionens Kommunistiska Parti
 24. Jugoslaviens Nya Kommunistiska Parti
 25. Slovakiens Kommunistiska Parti
 26. De Spanska Folkens Kommunistiska Parti
 27. Sveriges Kommunistiska Parti
 28. Turkiets Kommunistiska Parti
 29. Unionen av Ukrainas Kommunister

NATO

NEJ TILL NATO – SVERIGE UT UR EU!

l_natol_ut_ur_eu

Den svenska regeringen har utan att fråga det svenska folket beslutat att Sverige ska ha ett utvidgat samarbete med NATO. Detta inom områden som exempelvis underrättelsetjänst, deltagande i planering inför övningar och i övningar med NATO:s snabbinsatsstyrkor- i både freds och kristider. Den svenska regeringen försöker tillsammans med socialdemokraterna att ansluta Sverige till NATO, en krigallians som betyder krig mot folken.
EU spelar sin smutsiga roll i detta spel som en av NATO:s stöttepelare.

NATO NATO2

Enligt senaste opinionsundersökningar anser 56% av det svenska folket att Sverige inte ska tillhöra NATO.
Sveriges Kommunistiska Parti är ett av de få politiska partier som är motståndare till NATO! SKP säger NEJ TILL NATO och SVERIGE UT UR EU!

———————————————————————————-

Utifrån Sveriges Kommunistiska Partis valplattform

NATO som aldrig har varit någon försvarsorganisation agerar som kapitalets järnnäve. Dess norra flank är ännu delvis öppen och därför utsätts Sverige och Finland för utpressning om ett NATO-medlemskap. Medan den allmänna opinionen är avvisande har olika svenska regeringar svarat med smyganslutning som ”Partnerskap för fred”, samövningar med NATO på svenskt territorium, standardisering av krigsmateriel, representation hos NATO:s huvudkvarter i Bryssel och slopande av den allmänna värnplikten. Att Sverige och Finland skulle hamna under ett kärnvapenparaply förtigs. Händelserna i Ukraina har igen ropat de svenska krigshetsarna på plan som nu beskriver ett NATO-medlemskap som oundvikligt. Samtliga partier i riksdagen är för höjda försvarsanslag och sluter upp kring Rysslandshetsen. SKP anser att det fortfarande finns förutsättningar för en kompakt folkrörelse att samverka för att förhindra ett svenskt NATO-medlemskap.

Proletär internationalism är arbetarklassens vapen mot USA/NATO:s anspråk på global dominans. SKP övar solidaritet med Kuba, Vietnam och Demokratiska Folkrepubliken Korea, med Latinamerikas Alba- och Celac-länder och folken i Palestina, Iran och Irak.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) arbetar för:

Sveriges alliansfrihet- Nej till NATO

Omvandling av vapenindustrin till civil produktion – Skrota JAS

Allmän värnplikt i stället för yrkesarmé

Inget svenskt deltagande i USA:s krigspolitik

NATO1

SKP menar att den lagstiftning som tillämpas i Sverige ska utformas i Sveriges riksdag, oavsett om lagstiftningen gäller den ekonomiska politiken eller arbetsmarknadspolitiken.

För att återta de demokratiska beslut som nu överlämnats till Bryssel kräver SKP att Sverige lämnar EU.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) vill arbeta för:

Sveriges utträde ur EU

Att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige

EU EU-imperialismen

 

 

Valaktivitet från Stockholm och protest mot NATO

SKP hade i dag appellmöte på Tensta-gången, ett  bilfritt stråk med lummiga träd där människor passerar på väg till T-banan, till  affärer, hemåt eller bara “hänger”.

Vi hade tur med vädret den här lördagen, en vacker sensommardag.
Så det fanns publik, åhörare när vi spände upp vår banderoll “Arbetare, förena er” och satte på högtalaren.

Turligt nog hade fem SKP:are och flertal sympatisörer hörsammat kallelsen till mötet, så det fanns gott om folk för att sprida valmaterialet, hålla banderollen och prata med intresserade.

Kjell Bygdén inledde, han presenterade Sveriges Kommunistiska Parti- SKP och vad det står för, det politiska läget i Sverige och världen, hur likriktningen i övriga partier gjort att SKP bestämt sig för att ställa upp i val till Riksdag och landsting i Stockholm.

Efter Kjell talade Dine M om arbetarrörelsens historia i Sverige och hur opportunismens utveckling stegvis har lett till att de rättigheter som arbetarrörelsen kämpat sig till under 1900-talet nu har gått förlorade.

Talaren gick igenom SKP:s krav “arbete åt alla” kampen mot arbetslösheten, ett förbud mot bemanningsföretag. Alla behövs ,det är en skam att låta unga gå utan arbete osv.
NATO1 NATO2
Banderoll byttes: “Nej Till NATO”. Med anledning av den internationella protestdagen mot NATO den 30 augusti, Barbara talade om NATO:s historia och imperialismen. USA, imperialismens järnnäve, om alla  anfallskrig under 2000-talet.

I Tensta bor många som invandrat till Sverige från länder som drabbats av USA-imperialismen krig. Frågan väckte således starkt intresse hos många åhörare.

Barbara tog upp hur Sverige har  närmat sig NATO, steg för steg, trots att Svenska folket är emot NATO- medlemskap.
Hon tog upp hur partierna i Sveriges riksdag i dag ger sitt stöd till NATO:s och USA:s anfallskrig i Afghanistan och Libyen samt stödet till rebellerna i Syrien, kuppen i Ukraina, USA:s långsiktiga satsning på att destabilisera andra länder, krigshetsen och propagandan mot Ryssland och demoniseringen av Putin, som ett  led i att knyta Sverige närmare NATO.
SKP – Sveriges Kommunistiska Parti är för alliansfrihet och neutralitet i Sverige och en återgång till allmän värnplikt.

Andra ronden hade vi som talare  vant oss lite vid rollen som “agitatorer”.
En del åhörare satt ner och lyssnade på talen, en del passerade, andra stod och lyssnade ett tag. Några diskuterade med våra valarbetare.

Vi mötte inga fientliga flanörer, en del  ointresserade, men över lag ett positivt mottagande.

Dine Malmsten