SKU besökte Ungkommunisterne i Danmark

Lördagen den 22 november besökte fyra medlemmar från Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) Ungkommunisterne i Danmark. Det var med anledning av att Ungkommunisterne firade 5 års jubileum som ungkommunisterna besökte Danmark.

Ungkommunisterne

Ungkommunisterne är ett gemensamt ungdomsförbund för KPiD/DKP, men är självständigt organisatoriskt.

Dagen började strax efter klockan 12 med ett föredrag av Wilfred Gluud från Dansk Vietnamesisk Forening. Han informerade om Vietnams historia flera hundra åt tillbaka till dagens socialistiska republik. Sedan talade en person om situationen i Irak och ISIS (Islamiska staten).

Efter både föredragen blev det en hel del diskussioner, kanske mest om ISIS och deras brutalitet, men också hur kommunisterna kan vara ett alternativ, både i Danmark och Sverige, så att de inte lyckas rekrytera unga människor.

Efter diskussionerna blev det en bit mat, som följdes av en trevlig fest med livemusik. SKU hade med en hälsning till Ungkommunisterne, som framfördes (här under publiceras ett utdrag):

”Vid våra träffar har vi lärt oss att vi möter samma problem i våra respektive länder – problem som alla bottnar i det kapitalistiska systemet[…] I Sverige idag är över 25 procent av ungdomarna arbetslösa. Av de unga som har jobb, som arbetar en stor del under mycket otrygga anställningsförhållande. Utvecklingen har fört oss tillbaka i tiden. För 100 år sedan stod man utanför fabrikerna med mössan i hand i hopp om att idag skulle man få arbeta, idag skulle man få en inkomst till sin familj. Idag sitter man hemma och väntar på ett SMS i telefonen med exakt samma förhoppning – ”hoppas jag får en inkomst idag ”. Ja det har gått så långt, så de som har dessa otrygga anställningsförhållanden sover med mobiltelefonen sidan om sig, för att säkert inte missa ett SMS om ett jobberbjudande, fast jobbet kan vara en dag bara eller till och med några timmar.

Situationen på bostadsmarknaden är inte mycket bättre. Vi har idag 250 000 ungdomar som önskar kunna flytta hemifrån, men inte kan på grund av avsaknaden av bostäder[…]

Men det finns naturligtvis lösningar. Lösningarna kräver mer pengar in i samhällskassan. Vad som behövs är en omfördelning av resurserna. I Sverige har vi 15 familjer, som tillsammans äger förmögenheter på över 4000 miljarder kronor. Detta är rikedomar som det arbetande folket skapat åt dessa 15 familjer. Det är vi, våra föräldrar och våra förfäder som har skapat dessa rikedomar[…]

Tiden är mogen att samhället tar över produktionen. Vi behöver inga parasiter och mellanhänder, vi behöver inga kapitalister.

Vad vi behöver är ett samhälle där ungdomen får växa upp, utan ständigt ångest och oro, utan arbetslöshet. Ett samhälle där ungdomen får förverkliga sina drömmar och förhoppningar. Detta är socialismen. Och i kampen för socialism står Ungkommunisterna i främsta ledet i Danmark, tillsammans med KPiD och DKP.

Tillykke till de danska ungkommunisterna!

Leve vänskapen mellan de svenska och danska ungkommunisterna!”

Gemensamt uttalande från ungdomsorganisationerna angående Israels nya folkmord på det palestinska folket

SKU

 Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) har undertecknat följande uttalande:

De ungdomsorganisationer som undertecknar följande uttalande fördömer bestämt den israeliska statens militära operationer riktade mot det palestinska folket som redan har resulterat i att hundratals människor har dödats.

USA, men även EU som uppmuntrar Israels kriminella aktiviteter genom att ge sitt fulla stöd, man likställer brottslingarna med offren, förbättrar sina politiska, ekonomiska och militära relationer med Israel på olika sätt och arrangerar gemensamma militärövningar med de israeliska väpnade styrkorna. De har ett allvarligt ansvar för det fortsatta brottet mot det palestinska folket och dess ungdomar.

De centrala ungdomsorganisationerna uppmanar unga män och kvinnor i världen att ansluta sig till vår kamp och den internationaliska solidariteten mot Israels nya folkmord på det palestinska folket och dess ungdom som är i hårkorset av imperialistisk aggression mot bakgrund av de allmänna imperialistiska planerna som existerar och som främjas i Mellanösternregionen och i östra medelhavsområdet.

Vi kräver:

  • Att de fortsatta militära operationerna som utförs av den israeliska armén upphör omedelbart.
  • Att den israeliska ockupationsarmén och alla bosättare lämnar de palestinska territorierna.
  • Att alla politiska fångar släpps från de israeliska fängelserna och att alla palestinier kan återvända till sina hem. Lösningen till problemen rörande de palestinska flyktingarna enligt FN:s resolutioner.
  • Att alla militärövningar och militära samarbetsavtal avbryts med Israel.
  • En självständig palestinsk stat med 1967 års gränser och med östra Jerusalem som huvudstad.

Organizations that sign:

1. YCF Argentina – La Fede

2. CY Austria – KJOe

3. CY Bolivia – JCB

4. YCL Brazil – UJC

5. YCL Canada

6. YS Croatia

7. EDON Cyprus

8. CYU Czech Republic – KSM

9. YC in Denmark – Ungkomunisterne Danmark

10. CY Ecuador – JCE

11. MJC France – MJCF

12. Socialist German Worker Youth – SDAJ

13. CY Greece -KNE

14. CYM Ireland

15. YCL Israel

16. Front of CY Italy – FGC

17. CY of Luxembourg – JCL

18. FYC Mexico – FJC

19. Paraguayan CY – JCP

20. CY Peru – «Patria Roja» – JCP PR

21. Peruvian CY – JCP

22. Portuguese Communist Youth – JCP

23. Revolutionary CY Russia (bolshevics) -RKSMb

24. UCY Yugoslavia (Serbia) – SKOJ

25. Collectives of Young Communists Spain – CJC

26. Union of CY Spain – UJCE

27.CY Sweden – SKU

28.Syrian CY – Khaled Bagdash Youth