På söndag är det sista dagen för ett besked med valsedel

Tisdagen den 9 september 2014 fanns det 39 000 människor inskrivna i skammens FAS 3. Det är arbetsmarknadspolitiska åtgärder som är till för att under mycket förnedrande former sysselsätta ofrivilligt arbetslösa. Det handlar om allt från healing till att titta på TV. De arbetslösa blir fattigare för var dag samtidigt som anordnarna av FAS 3 blir rika som troll.

angeles-bermudez-svankvist

En bransch som den sparkade chefen för Arbetsförmedlingen Angeles Bermudez Svankvist nu hoppat in i. Hon om någon vet att här finns det pengar att göra för arbetsskygga parasiter.

FAS 3

Den s k rödgröna oppositionen har i valet lovat att vid en eventuell valseger ta bort FAS 3 i den meningen att verksamheten skall bestå i ett annat namn.

Tisdagen den 9 september 2014 fanns det 78 000 personer i Sverige som blivit utförsäkrade från Försäkringskassan. De är för sjuka för att kunna arbeta och bedöms av Försäkringskassan för friska för att få vara sjukskrivna. Vad som återstår för dessa 78 000 människor är då kommunernas bistånd (socialhjälp).

FAS 3 1

Tisdagen den 9 september 2014 var 8 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige arbetslösa.

Ska detta vansinne få fortgå med vårt tysta godkännande eller skall vi sätta ned foten och säga: Nu får det vara nog. Föredrar vi att sätta ned foten skall vi på söndag använda oss av den valsedel som är märkt med Sveriges Kommunistiska Parti.

Arbete åt alla!

Ur Sveriges Kommunistiska Partis valplattform

Rätten till ett arbete att gå till varje dag är en omistlig del i ett lyckligt liv. Att ha ett arbete innebär inte bara att man har sin försörjning tryggad, det innebär också att man varje dag är väntad och behövs. Det innebär att man är en del i en gemenskap. Att man är en omistlig del i ett socialt nätverk.

I ett kapitalistiskt system förnekas människor ständigt denna rättighet. Den totala arbetslösheten i Sverige, antalet öppet arbetslösa plus antal deltagare i arbetsmarknadspolitiska program, uppgår till nära 10 % av arbetskraften. Inga prognoser pekar på något nämnvärt förändrat läge. Än mer förlamande blir dessa siffror om man betänker att de unga är på väg mot en arbetslöshet på 25 %. Var fjärde ungdom tvingas alltså att starta vuxenlivet med att inte behövas. Samtidigt vet vi att det finns ett mörkertal. Alla arbetslösa är inte inskrivna på arbetsförmedlingen och redovisas därför inte i statistiken. Arbetslösheten är arbetarklassens värsta gissel och innebär ett mänskligt och ekonomiskt slöseri utan motstycke.

För att bekämpa arbetslösheten måste politiken ändras i grunden. Vad som behövs är en helt ny arbetsmarknadspolitik för att på allvar bekämpa arbetslösheten.

Sverige måste bedriva en aktiv och framtidsinriktad industripolitik, en industripolitik som inte förlamas av kortsiktighet. Allas rätt till arbete måste garanteras. För detta måste en regering, inte kvartalskapitalister gå i spetsen. De framtidsområden vi vill peka ut är miljö och energi. Den spårbundna kollektivtrafiken är i stort behov av upprustning. Det behövs nya banor, inte minst tåg som klarar Sveriges vinterklimat. Statliga Vattenfall måste ges i uppdrag att vara spjutspets när det gäller att få fram förnyelsebar och ren energi. Vi kan även tänka oss att staten garanterar sysselsättning genom att regionalt, efter respektive regions lokala förutsättningar, starta statliga basindustrier.

kapitalism

Vid sidan av en radikal industripolitik måste även en ny socialpolitik föras. Vård, skola och omsorg är i skriande behov av personal. Det är dessutom hög tid att sänka arbetstiden till 6 timmar om dagen, med bibehållen lön. Produktionen har utvecklats sedan 8 timmars arbetsdag infördes. Profiten för detta har tillfallit kapitalägarna och inte det arbetande folket, trots att det är dom som ståt för utvecklingen.

Bemanningsföretagen får en allt större spridning på arbetsmarknaden och anställningstryggheten försämras. Det är framförallt ungdomar som tvingas till jobb på dessa företag, ofta på en timanställning. Bemanningsföretagens återinträde efter att förbudet mot dessa upplöstes i början av 90 talet har lett till att vi i dag har ett system på arbetsmarknaden med dagavlönade. Istället för att stå med mössan i hand utanför fabriken sitter man hemma och väntar på ett SMS, med samma fråga som förr i historien, ”ska jag få arbeta idag? Får jag lön idag eller inte?”. Otryggheten skapar rädsla bland de anställda och leder till att man frångår krav på vissa fackliga rättigheter och anställningsskyddet utmönstras från arbetsplatserna. Bemanningsföretag har inget på den svenska arbetsmarknaden att göra.

valbild-1-1956

Under den kommande 10-årsperioden måste det skapas minst 500 000 nya jobb i Sverige. Det är fullt möjligt och realistiskt. Vad som krävs är en ny politik, en politik som SKP står för.

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) arbetar för: 

Allas rätt till arbete och utbildning

En aktiv och framtidsinriktad industripolitik

Utbyggnad av statliga basindustrier

Satsningar på miljö- och energipolitik

Förbjud bemanningsföretag

6-timmars arbetsdag

Försvara strejkrätten

Kasta inte bort din röst!

Vi vet att många kommer att påstå att det är bortkastat att rösta på Sveriges Kommunistiska Parti – SKP.

En röst efter övertygelse kan aldrig vara bortkastad, vår övertygelse är socialismen. Därför en röst på SKP också en röst för en ny politik.

SKP tält

Bortkastad är det däremot att rösta för ett alternativ som man redan på förhand vet kommer att föra en politik som bevarar den rådande ordningen och den marknadsdiktatur som är orsaken till och bärare av den politik som lett fram till social nedrustning, massarbetslöshet och privatisering.

En röst på Sveriges Kommunistiska Parti kan aldrig bli bortkastad.

För första gången på årtionden finns nu SKP:s valmaterial i Hofors

Hofors är en typisk bruksort med i stort sett endast en arbetsköpare, Ovakos stålverk. Traditionellt har Hofors alltid varit en ort med starkt inflytande från SKP. En av många förklaringar till det är Metalls svartlistning av kommunister på 40- och 50- talet som gjorde att det var omöjligt för kommunister att få en anställning vid Sandvikens Järnverk. I Hofors däremot, endast ca tre mil västerut, omöjliggjorde SKP:s starka ställning socialdemokraternas svartlistning av arbetare vid SKF:s järnbruk (nuvarande Ovako) och kommunisterna kunde därför bo och arbeta i Hofors.

 

Ovako_Hofors_1

I och med 70- och 80-talets turbulens inom SKP och utflyttningen från orten kom partiverksamheten i Hofors att dö ut.

Partikamraterna från Gävle tyckte det var oförskämt gentemot stålverksarbetarna i Hofors att de inte i valet 2014 skulle erbjudas ett politiskt alternativ. Därför är nu SKP:s valtidning utdelad, valaffischerna uppsatta och SKP:s valsedlar finns på plats i Hofors.

Socialismen – SKP:s målsättning. Den 14 september rösta på Sveriges Kommunistiska Parti!

Ur Sveriges Kommunistiska Partis valplattform

Kampen för reformer är en nödvändighet för att förbättra livssituationen för många i Sverige men en sådan kamp kan trots allt inte lösa grundläggande problem som arbetslöshet, miljöförstöring och krig, problem som föds ur det kapitalistiska samhällssystemet. Vad som behövs är en revolutionär omdaning av samhället som leder till socialism och denna omdaning kan endast genomföras genom politisk och ideologisk kamp.

mot-krig-och-imperialismvalbild-1-1956

 

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) anser förvisso att det är viktigt att människor deltar i val och använder sin röst för att göra sig hörda, men samtidigt ser vi att det politiska etablissemanget vill reducera all politisk kamp till att rösta vart fjärde år och ger den borgerliga parlamentarismen en överdriven betydelse. Vi kommunister vet att den kamp som förs utanför parlamentet är viktigare eftersom den sätter press på de politiska makthavarna. Det innebär att de arbetande måste organisera och skola sig för att känna igen sin antagonist men också för att förstå vilken politisk lösning som är den rätta i dessa tider av politiskt schackrande och bondfångeri.

vykort-kommunisterna-1944kommunistiska-manifestet

Delar ni SKP:s politiska värderingar, ta då den valsedel som är märkt Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) när det är dags att rösta, men framför allt gå med i partiet så kan vi tillsammans skapa en bättre framtid för det arbetande folket.

En röst på Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) är en röst för trygghet och framtid.

En röst till Sveriges Kommunistiska Parti är aldrig bortkastad!

En vecka kvar innan vi ger besked om en ny regering med samma politik eller om vi vill ha en ny politik.

Nu återstår en hektisk valvecka innan vi  lämnar vårt besked. Nöjer vi oss med en ny regering som i alla väsentliga delar kommer att föra samma politik som så ödesdigert drabbat vårt lands arbetande befolkning. Vi kan bara nämna A-kassan, sjukförsäkringen eller det mest vidriga av allt Fas 3.  Vi måste senast på söndag ge vårt besked.

Klassamarbete

Alliansens partier liksom den sk rödgröna oppositionen ger oss dagligen besked om att en röst på SKP är en bortkastad röst. Vad vi då måste ta ställning till är om det är en bortkastad röst att ge uttryck för att det inte är rimligt att EU skall bestämma vår arbetsrätt.

Vi måste ställa oss frågan om det är en bortkastad röst att i valet meddela att vi inte längre accepterar att bostaden, våra skolor, våra sjukhus, våra äldreboenden mm förvandlats till en handelsvara som på en marknad skall köpas och säljas och de som saknar pangar får klara sig bäst de vill. Vi skall ta ställning till om det är rimligt att direktör Knösus till helgen även i framtiden skall kunna beställa hem en bartender som blandar till fredags groggen och att de arbetslösa och sjuka genom bidrag till direktör Knösus skall betala kalaset. Vi skall ta ställning till om det är rimligt att Svenska ungdomar blir utkommenderade för att delta i Natos krigsföring jorden runt.

SKP Malmö

Anser man det rimligt att i valet ge uttryck för att hen inte är nöjd med sakernas tillstånd utan önskar ett annat Sverige, då röstar man på SKP och den rösten kan aldrig bli bortkastad.

Lars Lundberg

Gävle KAK

Sveriges Kommunistiska Parti

Två viktiga skäl att den 14 september rösta på Sveriges Kommunistiska Parti.

Tisdagen den 2:a september 2014 var jag inställd som ombud för en byggnadsarbetare vid Nacka Tingsrätt. Det var ett löneindrivningsmål som hamnat hos Tingsrätten. Bakgrunden till det hela var att en byggnadsarbetare ej fått någon lön. Lönekravet var 65.960 kronor. Tingsrättens beslut blev att pengarna skall utbetalas till byggnadsarbetaren via lönegarantin.. Slutet gott allting gott skulle man kunna säga om det inte var för att byggnadsarbetaren väntat på sin rättmätliga lön i över ett (1) år.

Dagen därpå, alltså den 3 september 2014 hade jag en lokal förhandling som även den var ett löneindrivningsmål. Vid det tillfället handlade det om utebliven lön på sammanlagt 129.000 kronor.Även den förhandlingen gick bra.

Ovanstående två exempel från verkligheten är på intet sätt unika. Dylika förhandlingar genomför jag och mina kollegor runt om i landet hela tiden.

l_bemanningsf

De som tycker att det är rimligt att anställda skall tvingas att genom sin fackliga organisation vända sig till Tingsrätten för att få ut sin innestående lön kan kan lugnt luta sig tillbaka i stolen och konstatera att det är precis så det är. Tycker man däremot att det är förskräckligt att det skall krävas förhandlingar i Tingsrätten och lokala fackliga förhandlingar för att de anställda skall få ut sin innestående lön måste man tänka sig för och inse att det i mycket stor grad handlar om politik och att det måste till en ny politik i vårt land.

I årets riksdagsval finns bara ett parti som tagit saken på allvar och därmed presenterat en ny politik som väljarna den 14 september skall ta ställning till.

SKP kräver i sitt valmanifest att bemanningsföretagen skall förbjudas samt att provanställnings formen skall avskaffas. En provanställning är en anställning som kan vara i högst i 6 månader och där arbetsköparen när som helst och utan att ange skäl kan avskeda en anställd.

Vill man slutgiltigt få slut på utpressningen mot Sveriges arbetare och tjänstemän räcker det tyvärr inte att enbart rösta, man måste också organisera sig i SKP.

lars_lundberg

Lars Lundberg

Ombudsman i Byggnads och riksdagskandidat för Sveriges Kommunistiska Parti

Valarbete i Stockholm fortsätter i oförminskad styrka.

SKP tält SKP tält1

Många SKP-medlemmar och sympatisörer fortsätter i oförminskad styrka att dela ut valmaterial, sätta upp affischer, dela ut valsedlar och prata med människor om SKP:s politik och varför det är viktigt att rösta för Sveriges Kommunistiska Parti.

Många är de som intresserar sig för partiets politik, vill veta mer om socialismen och kommunismen och ha vårt material. Somliga har redan förtidsröstat på SKP medan andra hämtar SKP:s valsedlar för att rösta senare.

De senaste dagarna har det varit många, speciellt ungdomar som besökt vårt valtält på Medborgarplatsen.
Valmaterial har spridits över hela Södermalm men även i andra områden såsom Alby, Hallunda, Tumba, Tyresö, Skarpnäck, Årsta, Högdalen, Huddinge m fl.

Imorgon lördag den 6 september har Sveriges Kommunistiska Parti ett appellmöte i Vällingby centrum kl 15.00-16.30. Vi uppmanar alla som bor i området att vara på plats och lyssna på SKP:s talare.